Budimex <BMEX.WA> emisja obligacji przez Budimex SA.

Budimex emisja obligacji przez Budimex SA. EMISJA OBLIGACJI PRZEZ BUDIMEX SA. Raport bieżący Bx/7/02 Zarząd Budimex S.A. informuje, że w dniu 20.03.2003 r. Spółka dokonała VI emisji niezabezpieczonych obligacji imiennych. 1) Cel emisji obligacji: finansowanie kapitału obrotowego, w tym wykup V emisji niezabezpieczonych imiennych obligacji Budimex S.A. 2) Rodzaj emitowanych obligacji: obligacje niezabezpieczone imienne, z propozycją ich nabycia skierowaną do Budimex Dromex S.A. (spółka zależna w 100% od Budimex S.A.). 3) Wielkość emisji : 65 mln zł (słownie złotych: sześćdziesiąt pięć milionów). 4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia: -Wartość nominalna 1 obligacji: 5.000.000,00 zł. -Cena emisyjna obligacji: 100% wartości nominalnej. 5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: -Data wykupu: 26 czerwca 2003 r. -Odsetki wg stałej stopy procentowej, opartej na odpowiedniej stopie WIBOR, płatne w dacie wykupu 6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenia podmiotu udzielającego zabezpieczenia: brak. 7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia: łączna wartość zobowiązań krótko- i długoterminowych wg bilansu Budimex SA z dnia 31.12.2002 wynosi 285.285.000,00 zł. 8)Perspektywy kształtowania zobowiązań Budimex S.A. do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia - łączna wartość zobowiązań (krótkoterminowych i długoterminowych) Budimex S.A. nie powinna przekroczyć w okresie do wykupu obligacji 34% sumy bilansowej. 9) Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne - świadczenie niepieniężne wynikające z obligacji - brak. Budimex SA nie będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu publicznego. Niniejsza emisja obligacji nie zwiększa zadłużenia Budimex SA. Wartość emisji przekracza 10% kapitałów własnych Budimex SA. Data sporządzenia raportu: 20-03-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ