Budimex <BMEX.WA> rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego w Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. -...

29-08-2002, 18:32

REJESTRACJA PRZEZ SĄD PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI

SP. Z O.O. - SPÓŁKA ZALEŻNA W 100% OD BUDIMEX S.A.

Raport bieżący Bx/82/02

Zarząd Budimex SA informuje, że w dniu 28.08.2002 Spółka Budimex SA powzięła wiadomość, że Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka zależna w 100% od Budimex SA) otrzymała w dniu 28.08.2002 postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31.07.2002 dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Budimex Nieruchomości Sp.z o.o. z kwoty 138.148.200,00 zł. do kwoty 139.280.400,00 zł. to jest o kwotę 1.132.200,00 zł. Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. wynosi 139.280.400,00 zł. i dzieli się na 232.134 udziałów o wartości nominalnej 600 zł. każdy.

Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte przez jedynego wspólnika - Spółkę Budimex SA i pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci: -1.015 udziałów w Spółce pod firmą Centrum Konferencyjne Budimex Sp.z o.o. w Licheniu Starym o łącznej wartości 507.500,00 zł. -środków trwałych należących do Spółki Budimex SA o łącznej wartości 44.568,01 zł. -prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni o łącznej wartości 580.650,07 zł.

Wartość ewidencyjna aktywów wniesionych w formie wkładów niepieniężnych w księgach rachunkowych Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. wynosi 1.132.200,00 zł.

Ogólna liczba głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. przysługujących jedynemu wspólnikowi - Spółce Budimex SA, wynikająca ze wszystkich udziałów po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 232.134.

Data sporządzenia raportu: 29-08-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Budimex &lt;BMEX.WA> rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego w Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. -...