Budimex <BMEX.WA> Zawarcie kontraktu przez Budimex SA

Budimex Zawarcie kontraktu przez Budimex SA ZAWARCIE KONTRAKTU PRZEZ BUDIMEX SA Raport bieżący Bx/11/04 Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 18.02.2003 zawarł z Przedsiębiorstwem Usługowo - Budowlanym "Inspec" działającym w imieniu i na rzecz Wojewody Warmińsko - Mazurskiego kontrakt na budowę drogowego przejścia granicznego Grzechotki - Mamonowo II. Wartość kontraktu - 41.278.854,47 zł Termin rozpoczęcia robót - 23.02.2004 Termin zakończenia robót - 30.09.2005 Termin płatność - 30 dni Gwarancja bankowa dobrego wykonania - 5% Termin ważności gwarancji - październik 2008 Kary umowne płacone przez wykonawcę - 0,4% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru, lub w okresie gwaranci i rękojmi 0,4% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.Zapłacenie kar umownych nie wyklucza dochodzenia odszkodowania do wysokości wyrównania strat. Kryterium uznania umowy za znaczącą - wartość zawartego kontraktu nie przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA, ale uznajemy, że informacja ta jest ważna dla akcjonariuszy Budimeksu SA Data sporządzenia raportu: 18-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ