Budimex <BMEX.WA> zawarcie kontraktu przez DROMEX S.A.

Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna
opublikowano: 19-07-2002, 16:37

ZAWARCIE KONTRAKTU PRZEZ DROMEX S.A.

Raport bieżący Bx/69/02

Zarząd Budimex SA informuje, że spółka DROMEX SA (spółka zależna pośrednio od Budimex SA)zawarła w dniu 19 lipca 2002 r. kontrakt na budowę jednojezdniowej obwodnicy w Ostrowi Mazowieckiej w ciągu drogi krajowej Nr 18 Warszawa - Białystok odcinek od km 96+565 do km 100+254.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wspólna 1/3, 00-921 Warszawa. Termin rozpoczęcia robót: 35 dni od podpisania Kontraktu (w negocjacjach przyjęto 01.08.2002 r). Termin zakończenia robót: 31.10.2003 r. Okres gwarancji: 365 dni od zakończenia robót (tj. do 31.10.2004 r.)

Wartość kontraktu: 29.388.044 złotych. Warunki finansowe kontraktu: zaliczka o wartości 10% wartości kontraktu tj. 2.938.804,40 złotych.

Warunki płatności: fakturowanie miesięczne, płatność w terminie 28 dni od zatwierdzenia faktury. Kaucja gwarancyjna wynosi 5% należności z każdej faktury. Zwrot kaucji gwarancyjnych nastąpi w wysokości 50% po zakończeniu całości robót oraz 50% po upływie okresu gwarancji i po potwierdzeniu usunięcia wszelkich wad.

Ponadto udzielone zostały dwie gwarancje bankowe: pierwsza - gwarancja bankowa pod zaliczkę do kwoty 10% wartości kontraktu, termin ważności gwarancji określono na dzień 31.10.2003 r.; druga - gwarancja bankowa dobrego wykonania do kwoty 10% wartości kontraktu, termin ważności gwarancji określono na 28 dni od daty wydania potwierdzenia wykonania robót (termin przewidywany 31.01.2004 r.).

Kary umowne: 10% sumy ostatniej faktury za spóźnione przedłożenie uaktuwalninego harmonogramu, pomniejszenie wynagrodzenia o 10% wartości robót nieukończonych w przypadku wypowiedzenia kontraktu z winy Wykonawcy, 0,05% za każdy dzień opóźnienia wykonania robót (lecz nie więcej niż 10% wartości kontraktu).

Kryterium uznania umowy za znaczącą - wartość kontraktu nie przekracza 10% kapitałów własnych BUDIMEX S.A., jednak informację o tym kontrakcie uznajemy za ważną dla akcjonariuszy Budimex SA.

Data sporządzenia raportu: 19-07-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Budimex &lt;BMEX.WA> zawarcie kontraktu przez DROMEX S.A.