Czytasz dzięki

BURMISTRZ SIECHNIC OGŁASZA NA DZIEŃ 22 LISTOPADA 2019 R. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

  • Komunikat partnera
opublikowano: 19-09-2019, 15:36

NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCEJ NIERUCHOMOŚCI

dz. nr 294/6, 294/7 o łącznej powierzchni 0,6377 ha, obręb Siechnice, gmina Siechnice, dla których Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00018041/2 Cena wywoławcza: 900.000,00 zł (netto), wadium: 90.000,00 zł, postąpienie: 27.000,00 zł Godzina przeprowadzenia przetargu: 9.00

Opis nieruchomości: Nieruchomość zlokalizowana w południowo – zachodniej części miejscowości, przy ul. 1 Maja o nawierzchni asfaltowej (dz. nr 294/6) oraz przy ul. Opolskiej - drodze krajowej nr 94 (dz. nr 294/7). Przy północnej oraz zachodniej granicy nieruchomości rów melioracyjny. Działki niezabudowane, niezagospodarowane, obie kształtem zbliżone do trapezu, teren płaski. Bezpośrednie sąsiedztwo: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane. Działki porośnięte trawą, zakrzaczone, pojedyncze, młode drzewa. Przez działkę nr 294/6 wzdłuż jej zachodniej granicy z dz. 294/7 przebiega sieć gazowa, wzdłuż południowej granicy i zachodniej granicy (do wysokości połowy działki) przebiega sieć ciepłownicza, przez południowy narożnik przebiega sieć wodociągowa. Przez działkę nr 294/7 wzdłuż jej zachodniej i południowej granicy przebiega sieć ciepłownicza, wzdłuż wschodniej granicy z dz. 294/6 przebiega sieć wodociągowa. Ze środka działki nr 294/7 wyprowadzone do rowu przyłącze kanalizacyjne. Dodatkowo nieruchomość posiada dostęp do wszystkich sieci infrastruktury technicznej w drodze ul. 1 Maja oraz ul. Opolskiej.

Przeznaczenie w MPZP: • działka 294/6 - Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: w części 7.1M/U, zabudowa mieszkaniowo – usługowa oraz w części 30.3KDL1/2, tereny dróg lokalnych. • działka nr 294/7 - Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: w części 7.1M/U, zabudowa mieszkaniowo – usługowa, w części 9.4U, tereny zabudowy usługowej oraz w części 28KDGP2/2, droga główna ruchu przyspieszonego.

Cena nieruchomości i termin jej wnoszenia: Sprzedaż nieruchomości objęta jest obowiązującą w dniu sprzedaży stawką podatku VAT na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018, poz. 2174 z późn. zm.) W dniu zamieszczenia ogłoszenia stawka podatku VAT wynosi 23%. Cena sprzedaży płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy. Data dokonania wpłaty całej kwoty jest datą uznania rachunku bankowego Gminy.

Przetarg odbędzie się 22 listopada 2019 r. w Sali sesyjnej na III piętrze Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium najpóźniej do dnia 18 listopada 2019 r. na konto Gminy Siechnice ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice nr 78 9584 1092 2010 1000 0101 0008 (data wpływu kwoty na konto Gminy jest datą uznania wpłaty wadium). Na dowodzie wpłaty wadium za daną działkę należy podać ich numery ewidencyjne i miejscowość, w której działki są położone. Pełna treść ogłoszenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dostępna jest na stronie internetowej www.siechnice.gmina.pl, www.monitorurzedowy.pl, www.bip.siechnice.dolnyslask.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, tel. +48-71-786-09-63.

Burmistrz Siechnic

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane