Bytom podpisał list intencyjny z Cotton International

DI, ESPI
opublikowano: 02-02-2010, 15:22

Jak podała spółka we wtorkowym komunikacie, emitent podpisał z Pawłem Wudel, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Cotton International list intencyjny, na podstawie którego, zarząd spółki zobowiązał się do zwołania do końca maja 2010 roku Walnego Zgromadzenia, na którym zarekomenduje Akcjonariuszom podwyższenie kapitału zakładowego spółki, w drodze emisji nie więcej niż 4.500.000 akcji na  okaziciela serii N, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja prywatna).

Paweł Wudel oświadczył, że jest zainteresowany objęciem Akcji serii N i, że do 30 kwietnia 2010 roku dokona zmiany formy prawnej prowadzonej dotychczas działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z.O. "Bytom" wyraził zainteresowanie nabyciem 80 proc. udziałów Cotton International po przekształceniu Cotton International w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Strony rozważają wzajemne rozliczenie finansowe poprzez potrącenie powstałych przyszłych wierzytelności, to jest wierzytelności Z.O. "Bytom" S.A. wobec Pawła Wudel z tytułu zapłaty za emisję Akcji serii N dedykowanej Pawłowi Wudel i wierzytelności Pawła Wudel wobec Z.O. "Bytom" S.A. z tytułu sprzedaży 80 proc. udziałów w Cotton International.

Paweł Wudel rozważa zobowiązanie się wobec spółki, po zrealizowaniu ww. zamierzeń, do zakazu zbywania objętych akcji Spółki serii N (jakiejkolwiek ich ilości) przez okres 2 lat od daty zarejestrowania emisji akcji serii N w KRS, pod rygorem zapłaty ustalonych kar umownych.

FH Cotton International jest producentem koszul męskich, właścicielem m.in. marki "Otto Hauptmann", która stała się jedną z wiodących marek na rynku polskim. Firma Cotton International jest największym dostawcą wyrobów komplementarnych do sklepów firmowych Z.O. "Bytom" S.A. i "Intermoda Fashion" Sp. z o.o.

 podpisał z Panem Pawłem Wudel, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Cotton International z siedzibą w Poznaniu list intencyjny, na podstawie którego: 1. Zarząd Z.O. "Bytom" S.A. zobowiązał się do zwołania do końca maja 2010 roku Walnego Zgromadzenia, na którym zarekomenduje Akcjonariuszom Spółki podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w drodze emisji nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) Akcji na okaziciela serii N, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda (subskrypcja prywatna). 2. Pan Paweł Wudel oświadczył, że jest zainteresowany objęciem Akcji serii N. 3. Pan Paweł Wudel oświadczył, że do 30 kwietnia 2010 roku dokona zmiany formy prawnej prowadzonej dotychczas działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 4. Z.O. "Bytom" S.A. wyraził zainteresowanie nabyciem 80 % udziałów Cotton International po przekształceniu Cotton International w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 5. Strony rozważają wzajemne rozliczenie finansowe poprzez potrącenie powstałych przyszłych wierzytelności, to jest wierzytelności Z.O. "Bytom" S.A. wobec Pana Pawła Wudel z tytułu zapłaty za emisję Akcji serii N dedykowanej Panu Pawłowi Wudel i wierzytelności Pana Pawła Wudel wobec Z.O. "Bytom" S.A. z tytułu sprzedaży 80% udziałów w Cotton International po przekształceniu Cotton International w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 6. Pan Paweł Wudel rozważa zobowiązanie się wobec Spółki, po zrealizowaniu ww. zamierzeń, do zakazu zbywania objętych akcji Spółki serii N (jakiejkolwiek ich ilości) przez okres 2 lat od daty zarejestrowania emisji akcji serii N w KRS, pod rygorem zapłaty ustalonych kar umownych. FH Cotton International jest producentem koszul męskich, właścicielem m.in. marki "Otto Hauptmann", która stała się jedną z wiodących marek na rynku polskim. Firma Cotton International jest największym dostawcą wyrobów komplementarnych do sklepów firmowych Z.O. "Bytom" S.A. i "Intermoda Fashion" Sp. z o.o.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI, ESPI

Polecane