Bytom <ZOBW.WA> Wezwanie Spółki do wykupu obligacji przed terminem jej wymagalności

Jacek Studencki
16-12-2002, 16:21

WEZWANIE SPÓŁKI DO WYKUPU OBLIGACJI PRZED TERMINEM JEJ WYMAGALNOŚCI

Raport bieżący 62/2002

Zarząd Spółki Z.O. "Bytom" S.A. podaje do publicznej wiadomości, że 16.12.2002r. otrzymał od firmy "Koneser" z Konina wezwanie do wykupu 1 sztuki obligacji imiennej wartości nominalnej 100 tys. zł. Firma "Koneser" w zwiazku z niewypłaceniem odsetek od ww. obligacji,na podstawie warunku 5 "Warunków emisji obligacji Bytomia III serii", zawiadomiła Z.O. "Bytom" S.A. , że obligacja ta stanie sie wymagalna w terminie 7 dni od otrzymania tego pisma. Zarząd Z.O. "Bytom" S.A. informuje ponadto, że Spółka posiada w stosunku do firmy "Koneser" wymagalne wierzytelności, i że na podstawie zawartego "Porozumienia w sprawie zasad rozliczenia niektórych wierzytelności w drodze potrącenia z wierzytelnosciami związanymi z obligacjami Z.O. "Bytom" S.A. serii III" zostanie dokonana kompensata wzajemnych wierzytelności. Zgodnie z powyższym porozumieniem , na kompensacie tej Z.O. "Bytom" S.A. osiągną zysk w wysokości 54 tys. zł z tytułu umorzenia przez firmę "Koneser" odsetek od obligacji oraz umorzenia 40% wierzytelności głównej z tytułu tej obligacji.

O zawarciu powyższego porozumienia oraz o kompensacie na jego podstawie wierzytelności z tytułu 4 szt. obligacji imiennych Z.O. "Bytom" S.A. Spółka informowała w raportach bieżących nr 44/2002, 51/2002 i 58/2002.

Data sporządzenia raportu: 16-12-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jacek Studencki

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Bytom &lt;ZOBW.WA> Wezwanie Spółki do wykupu obligacji przed terminem jej wymagalności