BZ WBK <BZWB.WA> BZWBK S.A. i ComputerLand S.A. - warunkowa umowa sprzedaży udziałów

23-12-2002, 09:38

BZWBK S.A. I COMPUTERLAND S.A. - WARUNKOWA UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW

Raport bieżący nr 51/2002

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. informuje, iż w dniu 20 grudnia 2002 r. zawarta została warunkowa umowa sprzedaży udziałów, na mocy której Bank zbył na rzecz ComputerLand S.A. z siedzibą w Warszawie (02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 180) 1020 udziałów w Spółce Projekty Bankowe POLSOFT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu o wartości nominalnej 100 zł każdy udział. Zbywane przez Bank udziały stanowią 51 % kapitału zakładowego Spółki i dają 51% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Łączna cena sprzedaży udziałów wynosi 19 267 800,00 (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset) złotych tj. 18 890,00 zł za jeden udział.

Warunkiem przejścia własności udziałów na ComputerLand S.A. jest uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgód Rad Nadzorczych spółek zawierających umowę, pozytywny wynik badania stanu prawnego Spółki oraz zapłata ceny sprzedaży.

W wyniku przeprowadzenia transakcji BZ WBK S.A. nie będzie posiadać żadnych udziałów w powyższej Spółce. Inwestycja ta miała charakter długoterminowy.

Zbywane przez Bank udziały spełniają kryterium uznania ich za aktywa o znacznej wartości, gdyż stanowią 51% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Projekty Bankowe POLSOFT Sp. z o.o.

Pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi BZ WBK S.A. a ComputerLand S.A. nie występują żadne powiązania.

ComputerLand S.A. nie jest podmiotem powiązanym z Bankiem Zachodnim WBK S.A. w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych .

Ponadto w tym samym dniu pomiędzy ComputerLand S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A. została zawarta ramowa umowa o współpracy, na mocy której ComputerLand S.A. oraz Projekty Bankowe POLSOFT Sp. z o.o., na warunkach określonych w umowie, traktowane będą przez Bank jako preferowani dostawcy produktów lub usług w następujących obszarach: systemów transakcyjnych do obsługi produktów bankowych (w tym systemów do obsługi kanałów sprzedaży), systemów biznes intelligence wraz z systemami wsparcia sprzedaży, systemów do obsługi własnej Banku. Okres obowiązywania umowy rozpocznie się w dniu przejścia własności udziałów w Spółce na ComputerLand S.A.

Projekty Bankowe POLSOFT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu powstała w 1996 r., jest przede wszystkim producentem oprogramowania dla sektora bankowo-finansowego. Prezesem Zarządu jest Dariusz Maik.

Data sporządzenia raportu: 23-12-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / BZ WBK &lt;BZWB.WA> BZWBK S.A. i ComputerLand S.A. - warunkowa umowa sprzedaży udziałów