BZ WBK <BZWB.WA> Emisja dwóch serii obligacji (II PEOL)

opublikowano: 15-10-2003, 16:47

BZ WBK <BZWB.WA> Emisja dwóch serii obligacji (II PEOL) EMISJA DWÓCH SERII OBLIGACJI (II PEOL)
RAPORT BIEŻĄCY NR 42/2003
Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 14 października 2003 roku podjął uchwały nr 58/2003 i 59/2003 dotyczące emisji dwóch serii obligacji w ramach II Programu Emisji Obligacji Lokacyjnych, dopuszczonego do obrotu publicznego. Serie otrzymały oznaczenie 2S1005 i 5S1008.
Poniżej przedstawiono istotne informacje dotyczące emisji obydwu serii. O ile nie wprowadzono rozróżnienia, podane poniżej informacje dotyczą obydwu serii.
1. Cel emisji obligacji
Środki pozyskane z emisji Obligacji powiększą sumę pasywów Banku i będą finansowały aktywa, kreowane lub nabywane przez Bank zgodnie z przyjętą i realizowaną polityką Banku. Środki od momentu ich pozyskania będą przeznaczane na działalność statutową Banku.
Celem emisji jest zwiększenie bazy depozytowej Banku, poprzez zaproponowanie inwestorom instrumentu finansowego, pozwalającego na uzyskanie rentowności inwestycji porównywalnej do rentowności depozytów albo instrumentów finansowych innych emitentów, o terminie zapadalności zbliżonym do terminu wykupu Obligacji.
2. Określenie rodzaju emitowanych obligacji
Obligacje zwykłe na okaziciela;
3. Wielkość emisji
· 2S1005: do 3 000 000 obligacji,
· 5S1008: do 3 000 000 obligacji;
4. Wartość nominalna obligacji
100 zł;
5. Termin rozpoczęcia subskrypcji obligacji
Dla obligacji serii 2S1005 - 23 października 2003 r.;
Dla obligacji serii 5S1008 - 23 października 2003 r.;
6. Cena emisyjna obligacji
Zgodnie z treścią Prospektu emisyjnego II programu obligacji zwykłych na okaziciela cena emisyjna zostanie określona nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie subskrypcji obligacji, czyli 22 października 2003 roku;
Obligacje będą sprzedawane po cenie emisyjnej powiększonej o odsetki należne od dnia rozpoczęcia subskrypcji do dnia zapłaty za obligacje;
BZ WBK S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłaty subskrypcyjnej pobieranej od każdej sprzedawanej obligacji, przy czym wysokość opłaty subskrypcyjnej może być zróżnicowana dla poszczególnych grup inwestorów i zależeć od liczby nabywanych obligacji; Zgodnie z treścią Prospektu emisyjnego II programu obligacji zwykłych na okaziciela, wysokość opłaty subskrypcyjnej zostanie określona nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie subskrypcji obligacji, czyli 22 października 2003 roku.
7. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji
Oprocentowanie od obligacji będzie stałe w okresie do zapadalności i wyniesie:
· dla serii 2S1005 4,75% w stosunku rocznym,
· dla serii 5S1008 5,25% w stosunku rocznym;
Odsetki od obligacji będą corocznie kapitalizowane i wypłacane w dniu wykupu obligacji, który przypada:
· dla serii 2S1005 w dniu 23 października 2005 roku,
· dla serii 5S1008 w dniu 23 października 2008 roku;
8. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia
Obligacje są niezabezpieczone;
9. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia
Wartość zobowiązań Emitenta na dzień 30 czerwca 2003 roku wynosiła 20 589 555,0 tys. zł;
Do dnia publikacji niniejszego raportu Emitent nie przekazał raportu zawierającego sprawozdanie za III kwartał 2003 roku;
10. Perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia
W okresie do wykupu obligacji nie przewiduje się istotnych zmian w kształtowaniu się zobowiązań Emitenta w relacji do sumy bilansowej;
Data sporządzenia raportu: 15-10-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / BZ WBK &lt;BZWB.WA&gt; Emisja dwóch serii obligacji (II PEOL)