BZ WBK <BZWB.WA> Wyniki subskrypcji obligacji II serii emitowanych w ramach I Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych...

Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A.
opublikowano: 23-12-2002, 16:36

WYNIKI SUBSKRYPCJI OBLIGACJI II SERII EMITOWANYCH W RAMACH I PROGRAMU EMISYJNEGO

OBLIGACJI LOKACYJNYCH BZWBK S.A.

Raport bieżący nr 53/2002

Bank Zachodni WBK SA podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach subskrypcji Obligacji II Serii emitowanych w ramach "I Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych Banku Zachodniego WBK SA".

Subskrypcja Obligacji II Serii miała miejsce w terminie 19 listopada - 6 grudnia 2002 r.

Przydział Obligacji II Serii został dokonany w dniu 13 grudnia 2002 r.

W ramach subskrypcji Obligacji II Serii zaoferowano 2.000.000 obligacji.

W trakcie trwania subskrypcji Obligacji II Serii złożono zapisy na 1.949.901 obligacje, w tym w Transzy Małych Inwestorów na 494.763 obligacje, a w Transzy Dużych Inwestorów na 1.455.138 obligacje.

Przydzielonych zostało 1.883.544 obligacji, w tym w Transzy Małych Inwestorów 485.430 obligacji, a w Transzy Dużych Inwestorów 1.398.114 obligacji. Obligacje nie objęte w ramach subskrypcji Obligacji II Serii zostaną zaoferowane w ramach następnych serii obligacji.

Cena emisyjna Obligacji II Serii wynosiła: - w Transzy Małych Inwestorów - 95,47 zł - w Transzy Dużych Inwestorów - 95,01 zł

Obligacje nabywane były po Cenach Zakupu, które w kolejnych dniach trwania zapisów w poszczególnych transzach wynosiły:

Data Zakupu Ceny Zakupu w Transzy Małych Inwestorów Ceny Zakupu w Transzy Dużych Inwestorów

(w zł) (w zł) 19-11-2002 95,47 95,01 20-11-2002 95,48 95,02 21-11-2002 95,49 95,04 22-11-2002 95,50 95,05 25-11-2002 95,54 95,09 26-11-2002 95,55 95,10 27-11-2002 95,56 95,12 28-11-2002 95,57 95,13 29-11-2002 95,58 95,14 02-12-2002 95,62 95,18 03-12-2002 95,63 95,19 04-12-2002 95,64 95,21 05-12-2002 95,66 95,22 06-12-2002 95,67 95,23 09-12-2002 95,70 95,27 10-12-2002 95,72 95,29

Na Obligacje II Serii złożyły zapisy 4.406 osoby.

4.302 osobom przydzielono Obligacje II Serii.

Bank nie zawierał umów o subemisję.

Wartość przeprowadzonej oferty Obligacji II Serii wyniosła 179.383.766,05 zł.

Szacunkowe koszty emisji obligacji w ramach Programu Obligacji wynoszą 6.858.000 zł, w tym: - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 4.138.000 zł, - koszty sporządzenia prospektu, w tym koszty doradztwa - 170.000 zł, - koszty promocji - 2.550.000 zł.

Koszty organizacji emisji obligacji w księgach Banku ujęte zostaną pierwotnie jako "koszty zapłacone z góry "- czynne rozliczenia między okresowe" i będą sukcesywnie rozliczane w okresie trwania emisji do rachunku wyników, jako koszty z tytułu emisji papierów wartościowych. Jeżeli okres odpisywania nie jest jednoznacznie ustalony, wówczas, uwzględniając zasadę ostrożnej wyceny nie wydłuża się nadmiernie okresu rozliczenia. W sprawozdawczości finansowej koszty te prezentowane są, jako: - koszty zapłacone z góry - formularz A0800 "Inne Aktywa", - koszty z tytułu emisji papierów wartościowych - formularz R00017 "Przychody i koszty działalności bankowej, pozostałe przychody i koszty operacyjne, koszty działania banku i amortyzacja"

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedna obligację wynosi 1,143 zł.

Koszt emisji Obligacji II Serii, rozumiany jako iloczyn liczby obligacji objętych w ramach subskrypcji Obligacji II Serii i średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jedną obligację wyniósł 2.152.890,79 zł.

Data sporządzenia raportu: 23-12-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Inwestora / BZ WBK &lt;BZWB.WA> Wyniki subskrypcji obligacji II serii emitowanych w ramach I Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych...