BZ WBK <BZWB.WA> Wyniki subskrypcji obligacji serii 2S1005 (II PEOL).

25-11-2003, 16:45

BZ WBK <BZWB.WA> Wyniki subskrypcji obligacji serii 2S1005 (II PEOL). WYNIKI SUBSKRYPCJI OBLIGACJI SERII 2S1005 (II PEOL).
RAPORT BIEŻĄCY NR 55/2003
Bank Zachodni WBK SA podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach subskrypcji obligacji serii 2S1005, emitowanych w ramach II Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych Banku Zachodniego WBK SA.
Subskrypcja Obligacji serii 2S1005 miała miejsce w terminie od 23 października 2003 r. do 13 listopada 2003 r.
Przydział Obligacji serii 2S1005 został dokonany w dniu 18 listopada 2003 r.
W ramach subskrypcji Obligacji serii 2S1005 zaoferowano 3.000.000 obligacji.
Zapisy na Obligacje serii 2S1005 nie były redukowane.
W trakcie trwania subskrypcji Obligacji serii 2S1005 złożono i prawidłowo opłacono zapisy na 366.268 obligacji.
Przydzielonych zostało łącznie 366.268 obligacji.
Cena emisyjna Obligacji serii 2S1005 była równa ich wartości nominalnej i wynosiła 100,00 zł. W zależności od wielkości składanego zapisu, inwestorzy byli zobowiązani do zapłaty opłaty subskrypcyjnej, która wynosiła, jak poniżej.
liczba obligacji w zapisie wysokość opłaty subkrypcyjnej, pobieranej od każdej obligacji
50 - 999 1,41 zł
1000 - 4999 0,47 zł
od 5000 0,00 zł
Obligacje nabywane były po Cenach Zakupu, które w kolejnych dniach trwania zapisów, w zależności od liczby obligacji w zapisie, wynosiły jak przedstawiono poniżej.
data opłacenia Cena Zakupu przy Opłacie Cena Zakupu przy Opłacie Cena Zakupu przy Opłacie
zapisu Subskrypcyjnej Subskrypcyjnej Subskrypcyjnej liczba obligacji w zapisie liczba obligacji w zapisie liczba obligacji w zapisie od 50 do 999 od 1000 do 4999 od 5000
23 paź 03 101,41 100,47 100,00
24 paź 03 101,42 100,48 100,01
27 paź 03 101,46 100,52 100,05
28 paź 03 101,47 100,53 100,06
29 paź 03 101,49 100,55 100,08
30 paź 03 101,50 100,56 100,09
31 paź 03 101,51 100,57 100,10
03 lis 03 101,55 100,61 100,14 04 lis 03 101,57 100,63 100,16
05 lis 03 101,58 100,64 100,17
06 lis 03 101,59 100,65 100,18
07 lis 03 101,60 100,66 100,19
10 lis 03 101,64 100,70 100,23
12 lis 03 101,67 100,73 100,26 Na Obligacje serii 2S1005 złożyły zapisy 673 osoby.
Obligacje serii 2S1005 przydzielono 673 osobom.
Bank nie zawierał umów o subemisję.
Wartość przeprowadzonej oferty Obligacji serii 2S1005 wyniosła 36.914.967,07 zł, według Cen Zakupu, i 36.626.800 zł, według wartości nominalnej obligacji, tj. wg Ceny Emisyjnej.
Emisja Obligacji Serii 2S1005 jest prowadzona w ramach programu emisji obligacji, w związku z czym nie jest możliwe określenie wysokości łącznych kosztów emisji Obligacji Serii 2S1005. Koszty emisji wszystkich serii obligacji oferowanych w ramach programu obligacji zostaną podane po przeprowadzeniu emisji wszystkich serii obligacji oferowanych w ramach programu obligacji.
Koszty organizacji emisji Obligacji w księgach Banku ujęte zostaną pierwotnie jako "koszty zapłacone z góry - czynne rozliczenia międzyokresowe" i będą sukcesywnie rozliczane w okresie trwania emisji w rachunku wyników, jako koszty z tytułu emisji papierów wartościowych. Jeżeli okres odpisywania nie jest jednoznacznie ustalony, wówczas, uwzględniając zasadę ostrożnej wyceny nie wydłuża się nadmiernie okresu rozliczenia.
W sprawozdawczości finansowej koszty te prezentowane są, jako:
- koszty zapłacone z góry - formularz A0800 "Inne Aktywa",
- koszty z tytułu emisji papierów wartościowych - formularz R00017 "Przychody i koszty działalności bankowej, pozostałe przychody i koszty operacyjne, koszty działania banku i amortyzacja".
Emisja Obligacji Serii 2S1005 jest prowadzona w ramach programu emisji obligacji, w związku z czym nie jest możliwe określenie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji Obligacji Serii 2S1005 przypadającego na jedną Obligację Serii 2S1005. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji obligacji oferowanych w ramach programu obligacji, przypadający na jedną obligację, zostanie podany po przeprowadzeniu emisji wszystkich serii obligacji oferowanych w ramach programu obligacji.
Seria 2S1005 była pierwszą serią oferowaną w ramach II Programu Emisji Obligacji Lokacyjnych Banku Zachodniego WBK SA.
Data sporządzenia raportu: 25-11-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Inwestora / BZ WBK &lt;BZWB.WA&gt; Wyniki subskrypcji obligacji serii 2S1005 (II PEOL).