BZ WBK <BZWB.WA> Wyniki subskrypcji obligacji serii 2S1205 (II PEOL).

BZ WBK <BZWB.WA> Wyniki subskrypcji obligacji serii 2S1205 (II PEOL). WYNIKI SUBSKRYPCJI OBLIGACJI SERII 2S1205 (II PEOL). RAPORT BIEŻĄCY NR 67/2003 Bank Zachodni WBK SA podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach subskrypcji obligacji serii 2S1205, emitowanych w ramach II Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych Banku Zachodniego WBK SA. Subskrypcja Obligacji serii 2S1205 miała miejsce w terminie od 4 grudnia 2003 r. do 12 grudnia 2003 r. Przydział Obligacji serii 2S1205 został dokonany w dniu 15 grudnia 2003 r. W ramach subskrypcji Obligacji serii 2S1205 zaoferowano 3.000.000 obligacji. Zapisy na Obligacje serii 2S1205 nie były redukowane. W trakcie trwania subskrypcji Obligacji serii 2S1205 złożono i prawidłowo opłacono zapisy na 1.128.502 obligacji. Przydzielonych zostało łącznie 1.128.502 obligacji. Cena emisyjna Obligacji serii 2S1205 była równa ich wartości nominalnej i wynosiła 100,00 zł. W zależności od wielkości składanego zapisu, inwestorzy byli zobowiązani do zapłaty opłaty subskrypcyjnej, która wynosiła, jak poniżej. liczba obligacji w zapisie wysokość opłaty subkrypcyjnej, pobieranej od każdej obligacji 50 - 999 0,93 zł 1000 - 4999 0,46 zł od 5000 0,00 zł Obligacje nabywane były po Cenach Zakupu, które w kolejnych dniach trwania zapisów, w zależności od liczby obligacji w zapisie, wynosiły jak przedstawiono poniżej. data opłacenia zapisu Cena Zakupu przy Opłacie Cena Zakupu przy opłacie Cena Zakupu przy Opłacie Subskrypcyjnej Subskrypcyjnej Subskrypcyjnej liczba obligacji w zapisie liczba obligacji w zapisie liczba obligacji w zapisie od 50 do 999 od 1000 do 4999 od 5000 04 gru 03 100,93 100,46 100,00 05 gru 03 100,94 100,47 100,01 08 gru 03 100,99 100,52 100,06 09 gru 03 101,00 100,53 100,07 10 gru 03 101,02 100,55 100,09 11 gru 03 101,03 100,56 100,10 12 gru 03 101,04 100,57 100,11 Na Obligacje serii 2S1205 złożyły zapisy 2634 osoby. Obligacje serii 2S1205 przydzielono 2634 osobom. Bank nie zawierał umów o subemisję. Wartość przeprowadzonej oferty Obligacji serii 2S1205 wyniosła 113.571.662,37 zł, według Cen Zakupu, i 112.850.200,00 zł, według wartości nominalnej obligacji, tj. wg Ceny Emisyjnej. Emisja Obligacji Serii 2S1205 jest prowadzona w ramach programu emisji obligacji, w związku z czym nie jest możliwe określenie wysokości łącznych kosztów emisji Obligacji Serii 2S1205. Koszty emisji wszystkich serii obligacji oferowanych w ramach programu obligacji zostaną podane po przeprowadzeniu emisji wszystkich serii obligacji oferowanych w ramach programu obligacji. Koszty organizacji emisji Obligacji w księgach Banku ujęte zostaną pierwotnie jako "koszty zapłacone z góry - czynne rozliczenia międzyokresowe" i będą sukcesywnie rozliczane w okresie trwania emisji w rachunku wyników, jako koszty z tytułu emisji papierów wartościowych. Jeżeli okres odpisywania nie jest jednoznacznie ustalony, wówczas, uwzględniając zasadę ostrożnej wyceny nie wydłuża się nadmiernie okresu rozliczenia. W sprawozdawczości finansowej koszty te prezentowane są, jako: - koszty zapłacone z góry - formularz A0800 "Inne Aktywa", - koszty z tytułu emisji papierów wartościowych - formularz R00017 "Przychody i koszty działalności bankowej, pozostałe przychody i koszty operacyjne, koszty działania banku i amortyzacja". Emisja Obligacji Serii 2S1205 jest prowadzona w ramach programu emisji obligacji, w związku z czym nie jest możliwe określenie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji Obligacji Serii 2S1205 przypadającego na jedną Obligację Serii 2S1205. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji obligacji oferowanych w ramach programu obligacji, przypadający na jedną obligację, zostanie podany po przeprowadzeniu emisji wszystkich serii obligacji oferowanych w ramach programu obligacji. Seria 2S1205 była kolejną serią oferowaną w ramach II Programu Emisji Obligacji Lokacyjnych Banku Zachodniego WBK SA. Data sporządzenia raportu: 17-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ