BZ WBK FL Emisja obligacji serii 3S0207. Raport bieżący nr 3 / 2004 / BZ WBK L

BZ WBK FL Emisja obligacji serii 3S0207. Raport bieżący nr 3 / 2004 / BZ WBK L EMISJA OBLIGACJI SERII 3S0207. RAPORT BIEŻĄCY NR 3 / 2004 / BZ WBK L Zarząd BZ WBK Leasing SA w dniu 29 stycznia 2004 roku podjął Decyzję Emisyjną dotyczącą emisji obligacji trzyletnich serii 3S0207, emitowanych w ramach publicznego programu emisji obligacji, charakteryzującą się następującymi parametrami: 1.Wartość nominalna obligacji serii - do 100.000.000 (stu milionów) złotych 2.Liczba obligacji - do 1 000 000 (jednego miliona) sztuk; 3.Rodzaj oprocentowania obligacji - stałe w okresie trwania emisji; 4.Opłata subskrypcyjna przy sprzedaży obligacji - brak; 5.Minimalna wielkość pakietu obligacji w zapisie na rynku pierwotnym - 50 (pięćdziesiąt) sztuk; 6.Maksymalna wielkość pakietu obligacji w zapisie na rynku pierwotnym - 100.000 (sto tysięcy) sztuk; 7.Data emisji obligacji - 3 lutego 2004 roku; 8.Data rozpoczęcia naliczania odsetek od obligacji - 3 lutego 2004 roku; 9.Data wykupu obligacji - 3 lutego 2007 roku, przy czym ustalenie praw do wykupu nastąpi w dniu 22 stycznia 2007 roku, 10.Daty wypłaty odsetek od obligacji: ·za pierwszy okres odsetkowy, trwający od 3 lutego 2004 roku do 2 lutego 2005 roku włącznie - 3 lutego 2005 roku, przy czym ustalenie praw do odsetek za pierwszy okres odsetkowy nastąpi w dniu 20 stycznia 2005 roku ·za drugi okres odsetkowy, trwający od 3 lutego 2005 roku do 2 lutego 2006 roku włącznie - 3 lutego 2006 roku, przy czym ustalenie praw do odsetek za drugi okres odsetkowy nastąpi w dniu 20 stycznia 2006 roku ·za trzeci okres odsetkowy, trwający od 3 lutego 2006 roku do 2 lutego 2007 roku włącznie - 3 lutego 2007 roku; przy czym ustalenie praw do odsetek za trzeci okres odsetkowy nastąpi w dniu 22 stycznia 2007 roku 11.Termin otwarcia subskrypcji obligacji - 3 lutego 2004 roku; 12.Termin zamknięcia subskrypcji obligacji - nie później niż 4 marca 2004 roku; 13.Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na obligacje - 3 lutego 2004 roku; 14.Termin zakończenia przyjmowania zapisów na obligacje - nie później niż 1 marca 2004 roku. 15.Subskrybowane obligacje zostaną przydzielone do dnia 9 marca 2004 roku r. Przydział obligacji będzie dokonany według kolejności złożonych i opłaconych zapisów. 16.W przypadku wystąpienia istotnych zmian warunków rynkowych, Zarząd Spółki będzie mógł podjąć decyzję o zmianie terminów subskrypcji lub zapisów. 17.Obligacje nieobjęte w ramach subskrypcji serii 3S0207 mogą zostać zaoferowane w ramach oferowania kolejnych serii. 18.Dla obligacji serii 3S0207 nie określa się progu dojścia emisji obligacji do skutku. 19.Wypłata świadczeń dla posiadaczy obligacji serii 3S0207 nastąpi: a.z tytułu obligacji zdeponowanych na rachunkach papierów wartościowych - wyłącznie poprzez przelew na rachunek pieniężny prowadzony przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych inwestora, b.z tytułu obligacji zapisanych w rejestrze sponsora emisji: ·gotówką w Punkcie Obsługi Klientów Domu Maklerskiego BZ WBK SA albo ·przelewem na wskazany rachunek bankowy inwestora. 20.Decyzja w sprawie ustalenia Ceny Emisyjnej, wysokości oprocentowania obligacji serii 3S0207 oraz określenia Cen Zakupu obligacji serii 3S0207 w poszczególnych dniach trwania subskrypcji, będzie podjęta przez Zarząd BZ WBK Leasing SA w formie uchwały, nie później niż w dniu 2 lutego 2004 roku i zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie Komunikatu. Jednocześnie Zarząd BZ WBK Leasing SA podaje do publicznej wiadomości wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: a) wartość zaciągniętych zobowiązań na 31 grudnia 2003 roku (w tys. zł) Zobowiązania długoterminowe 142 199 Zobowiązania krótkoterminowe 426 895 Razem 569 094 b) perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji Serii 3S0207 (w tys. zł) 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 03.02.2007 Zobowiązania długoterminowe 90 823 112 485 123 201 124 026 Zobowiązania krótkoterminowe 682 149 936 628 1 177 737 1 196 284 Razem 772 972 1 049 113 1 300 938 1 320 310 Data sporządzenia raportu: 29-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ