BZ WBK FL Zakończenie subskrypcji oraz przydział obligacji serii A1

Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna
opublikowano: 31-01-2003, 16:36

ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI ORAZ PRZYDZIAŁ OBLIGACJI SERII A1

Raport bieżący nr 4 / 2003 / BZ WBK F&L

Zarząd BZ WBK Finanse & Leasing Spółka Akcyjna (Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 stycznia 2003 roku dokonał przydziału obligacji zwykłych niezabezpieczonych serii A1 BZ WBK Finanse & Leasing SA, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 17 października 2002 roku. Wobec prawidłowego objęcia ponad 500 obligacji serii A1 emisja obligacji serii A1 doszła do skutku.

Informacja o rozliczeniu subskrypcji obligacji niezabezpieczonych serii A1 Spółki: 1)Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: rozpoczęcie subskrypcji: 28 stycznia 2003 roku; zakończenie subskrypcji: 30 stycznia 2003 roku.

2)Data przydziału papierów wartościowych: 31 stycznia 2003 roku.

3)Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: od 500 (pięćset) do 1000 (tysiąc) sztuk obligacji serii A1 na okaziciela. 4)Zapisy na obligacje serii A1 nie były redukowane.

5)Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 880 (osiemset osiemdziesiąt) sztuk obligacji serii A1

6)W ramach subskrypcji obligacji serii A1 Zarząd Spółki przydzielił 880 (osiemset osiemdziesiąt) sztuk obligacji serii A1

7)Cena emisyjna obligacji serii A1 była równa ich wartości nominalnej, tj. wynosiła 100 000 (sto tysięcy) złotych za jedną sztukę

8)W ramach subskrypcji obligacji serii A1 3 (trzy) osoby prawidłowo złożyły i należycie opłaciły zapisy.

9)Obligacje serii A1 przydzielono 3 (trzem) obligatariuszom.

10)Emitent nie zawarł umów o subemisję.

11)Wartość przeprowadzonej subskrypcji / sprzedaży Obligacji Serii A1 wyniosła 88 000 000 (osiemdziesiąt osiem milionów) złotych.

12)Wszystkie koszty związane z emisją obligacji serii A1 wyniosły po ich rozliczeniu 214,9 tys. złotych. Podane koszty nie zawierają należnego podatku VAT oraz opłat na rzecz Centralnej Tabeli Ofert SA, która do dnia opublikowania niniejszego raportu nie wystawiła żadnych faktur na rzecz Emitenta.

13)Średni koszt emisji jednej obligacji serii A1 wyniósł 0,24 tys. zł, tj. 0,24% jej wartości nominalnej. Podany koszt nie zawiera należnego podatku VAT oraz opłat na rzecz Centralnej Tabeli Ofert SA, która do dnia opublikowania niniejszego raportu nie wystawiła żadnych faktur na rzecz Emitenta.

Data sporządzenia raportu: 31-01-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Inwestora / BZ WBK FL Zakończenie subskrypcji oraz przydział obligacji serii A1