CA IB FIM PRO LOKATA nabycie aktywów o znacznej wartości

Vistula Spółka Akcyjna
opublikowano: 29-01-2003, 16:38

NABYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI

RAPORT BIEŻĄCY - RBE/147/01/03/TK

CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz"), niniejszym informuje o nabyciu aktywów o znacznej wartości

1) nazwa (firma) podmiotu zbywającego aktywa: Bank BPH PBK SA 2) data i sposób nabycia aktywów: 28 stycznia 2003 r., transakcja zakupu papierów wartościowych, transakcja typu buy-sell-back, została zawarta na warunkach przyrzeczenia odkupienia przez kontrahenta bonów skarbowych w dniu 4.02.2003 r. 3) podstawowa charakterystyka nabytych aktywów: bony skarbowe o wartości nominalnej 75 000 000 zł i terminie zapadalności 1.10.2003 r. 4) cena, po jakiej zostały nabyte aktywa: 72 046 275 zł 5) charakter powiązań pomiędzy Funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Fundusz a zbywającym aktywa: Fundusz jest zarządzany i reprezentowany przez CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które jest podmiotem zależnym od Banku Austria AG w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Bank Austria AG jest równocześnie, w rozumieniu tej samej ustawy, podmiotem dominującym wobec Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA 6) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny. 7) źródło finansowania aktywów: Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki wpłacone przez Uczestników Funduszu oraz osiągnięte przez Fundusz dochody.

Data sporządzenia raportu: 29-01-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Vistula Spółka Akcyjna

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / CA IB FIM PRO LOKATA nabycie aktywów o znacznej wartości