CBOS: większość Polaków niezadowolona z sytuacji w kraju

PAP
opublikowano: 25-05-2009, 11:54

Większość Polaków źle ocenia sytuację w  kraju - wynika z sondażu CBOS. 57 proc. ankietowanych jest niezadowolonych z  tego, co się dzieje w Polsce, a niespełna co trzeci badany (30 proc.) wyraża zadowolenie.

Od ubiegłego miesiąca opinie na temat rozwoju sytuacji w kraju niewiele się zmieniły, choć z dłuższej perspektywy (luty-maj) można dostrzec ich stopniową poprawę. Od kwietnia zaobserwowano 3- punktowy spadek odsetka badanych krytycznie oceniających kierunek rozwoju sytuacji w Polsce oraz względne ustabilizowanie się odsetka osób z niego zadowolonych.

Oceny kierunku rozwoju sytuacji w Polsce zależą od wykształcenia i warunków materialnych respondentów. Pozytywne opinie przeważają wśród osób z wyższym wykształceniem, a także w grupie badanych dobrze oceniających swoje warunki bytu.

Zadowolenie z sytuacji w kraju wyraża większość zwolenników PO, natomiast w pozostałych grupach dominuje krytycyzm.

Niewielką poprawę odnotowano w opiniach o sytuacji gospodarczej. Od kwietnia o 6 punktów zmniejszyła się grupa osób negatywnie oceniających stan polskiej gospodarki (z 42 proc. do 36 proc.), jednak odsetek opinii pozytywnych pozostał na podobnym poziomie. Obecnie najwięcej osób (43 proc., wzrost o 3 punkty) ocenia kondycję gospodarczą Polski jako przeciętną.

Ocena stanu gospodarki jest związana z wykształceniem oraz sytuacją materialną badanych.

Oceny warunków materialnych gospodarstw domowych są zbliżone do kwietniowych. Niemal dwie piąte badanych (38 proc.) uważa własne warunki materialne za dobre, co szósty (16 proc.) jest przeciwnego zdania, a najwięcej osób (46 proc.) określa je jako przeciętne.

Poziom życia jest przeważnie definiowany jako ani dobry, ani zły (44 proc.). Zadowolenie w tym względzie deklaruje 42 proc. ankietowanych, a co siódmy respondent (14 proc.) twierdzi, że jemu i jego rodzinie źle się żyje.

Połowa pracujących (51 proc., spadek o 3 punkty) ocenia sytuację swojego zakładu pracy pozytywnie, blisko co trzeci (29 proc.) określa ją jako przeciętną, a 16 proc. wyraża niezadowolenie.

Utrzymuje się odnotowane w kwietniu pogorszenie ocen sytuacji politycznej w kraju. Co drugi ankietowany (51 proc.) ma negatywną opinię o polskim życiu politycznym, ponad jedna trzecia (36 proc.) określa aktualny stan polityki jako przeciętny, a co dziesiąty respondent (10 proc.) jest z niego zadowolony.

Na percepcję życia politycznego mają wpływ preferencje partyjne ankietowanych. Zwolennicy PO przeważnie określają sytuację polityczną jako ani dobrą, ani złą, podczas gdy wyborcy PiS i SLD, a także osoby, które nie mają reprezentacji na scenie politycznej w większości definiują ją negatywnie.

Przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w kraju w najbliższym roku są podobne do kwietniowych, w których odnotowano dość znaczny spadek odsetka pesymistów. Obecnie stanowią oni ponad jedną czwartą badanych (28 proc.). Niemal połowa Polaków (49 proc.) uważa, że w ciągu roku sytuacja się nie zmieni, a niespełna co piąty (18 proc.) spodziewa się jej poprawy.

Majowe prognozy rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju są najmniej pesymistyczne z odnotowanych w tym roku. Od kwietnia ubyło osób spodziewających się pogorszenia stanu gospodarki (z 26 proc. do 23 proc.), jednak bez zmian pozostał odsetek optymistów (19 proc.). Na zbliżonym do kwietniowego poziomie pozostaje liczba ankietowanych nieprzewidujących zmian w tej dziedzinie (52 proc.).

Mniej zatrudnionych niż w kwietniu (10 proc., spadek o 5 punktów) przewiduje pogorszenie sytuacji zakładów pracy. Większość (61 proc.) nadal uważa, że w najbliższym roku nic się nie zmieni, a ponad jedna piąta (22 proc.) prognozuje poprawę kondycji swoich zakładów pracy.

Od kwietnia nieco zmalało poczucie zagrożenia utratą pracy (o 3 punkty, do 29 proc.). Ci, którzy nie obawiają się zwolnienia, stanowią obecnie dwie trzecie zatrudnionych (66 proc.).

Najbardziej powszechne poczucie zagrożenia utratą pracy odnotowano w grupie robotników niewykwalifikowanych, jak również pracowników usług, a wysoki poziom bezpieczeństwa zatrudnienia jest wśród rolników, techników i średniego personelu oraz pracowników administracyjno-biurowych. Istotną rolę odgrywa również wiek: zwolnienia najczęściej obawiają się najmłodsi pracownicy (18-24 lata).

Poczucie pewności zatrudnienia w znacznym stopniu zależy od wykształcenia - najczęściej deklarują je osoby najlepiej wykształcone.

Nie zmieniła się percepcja sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Ponad połowa Polaków (55 proc.) wyraża opinię, że w ich okolicy praca jest trudno dostępna, przy czym 15 proc. spośród nich uważa, że nie można znaleźć żadnego zatrudnienia. Dwie piąte dorosłych (40 proc.) ocenia, że na lokalnym rynku nie ma problemów z miejscami pracy, choć przeważająca większość tej grupy (37 proc.) twierdzi, że trudno jest o pracę odpowiednią.

Badanie zrealizowano w dniach 7-13 maja na reprezentatywnej próbie losowej 1078 dorosłych mieszkańców Polski

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Polityka / CBOS: większość Polaków niezadowolona z sytuacji w kraju