Centralna ścieżka projekcji NBP na 2020 r.: CPI na poziomie 2,8 proc., wzrost PKB o 3,6 proc.

  • PAP
opublikowano: 12-11-2019, 10:00
aktualizacja: 12-11-2019, 10:56

Inflacja CPI w 2020 r wyniesie 2,8 proc., a PKB wzrośnie o 3,6 proc. - przewiduje Narodowy Bank Polski w tzw. centralnej ścieżce inflacji i PKB zamieszczonej w opublikowanym we wtorek listopadowym "Raporcie o inflacji". Ryzyka dla prognoz wynikają, według NBP, z koniunktury globalnej.

Centralna ścieżka zakłada, że w 2019 r. inflacja utrzyma się na poziomie 2,3 proc., w 2020 r. wyniesie 2,8 proc., a w 2021 r. - 2,6 proc. Natomiast PKB w 2019 r. wzrośnie o 4,3 proc., w 2020 r. o 3,6 proc., w 2021 r. - o 3,3 proc.

NBP poinformował, że zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 18 października 2019 r. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,2–2,4 proc. w 2019 r. (wobec 1,7–2,3 proc. w projekcji z lipca 2019 r.), 2,1–3,6 proc. w 2020 r. (wobec 1,9–3,7 proc.) oraz 1,6–3,6 proc. w 2021 r. (wobec 1,3–3,5 proc.).

"Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,9–4,7 proc. w 2019 r. (wobec 3,9–5,1 proc. w projekcji z lipca 2019 r.), 2,7– 4,4 proc. w 2020 r. (wobec 3,0–4,8 proc.) oraz 2,3–4,2 proc. w 2021 r. (wobec 2,4–4,3 proc.)" - napisano w raporcie.

Według banku centralnego w najbliższych miesiącach utrzyma się wzrost inflacji CPI, która maksymalny poziom osiągnie w I kw. 2020 r., a następnie obniży się, pozostając do końca 2021 r. w pobliżu 2,5 proc.

W kierunku wyższej inflacji CPI, w szczególności inflacji bazowej, ma oddziaływać podwyższona w horyzoncie projekcji dynamika kosztów pracy oraz utrzymująca się w najbliższych kwartałach relatywnie silna presja popytowa. Jednocześnie niekorzystne uwarunkowania podażowe zwiększają bieżący poziom cen żywności, a wraz z zakończeniem okresu zamrożenia cen energii elektrycznej od początku 2020 r. spodziewany jest także wzrost inflacji cen energii - czytamy.

W raporcie wskazano, że w dłuższym horyzoncie projekcji, wraz z obniżaniem się dynamiki PKB, presja popytowa podwyższająca obecnie inflację będzie stopniowo słabła. W konsekwencji, wraz z wygasaniem wpływu zaburzeń podażowych na ceny żywności, ścieżka inflacji obniży się. Dodano, że poziom inflacji CPI w całym horyzoncie projekcji będzie przy tym ograniczać niski wzrost cen u głównych partnerów handlowych Polski.

NBP wyjaśnia, że relatywnie wysoka ścieżka cen żywności w najbliższych kwartałach wynika w dużej mierze z wysokiej dynamiki cen warzyw i owoców spowodowanej ubiegłorocznymi i tegorocznymi niskimi zbiorami na skutek suszy rolniczej.

"Podwyższonym cenom owoców i warzyw będzie towarzyszyć dalszy wzrost cen mięsa wieprzowego oraz wędlin. Wzrost ten spowodowany jest wysokim popytem importowym Chin na mięso, wynikającym z panującej tam epidemii ASF, przy jednoczesnym spadku pogłowia trzody chlewnej w UE, w tym w Polsce. Wraz z przyjętym w projekcji założeniem o normalizacji warunków pogodowych w przyszłym sezonie gospodarczym oraz stopniowej stabilizacji sytuacji na rynku mięsa dynamika cen żywności w dalszym horyzoncie obniży się" - napisano.

W dokumencie poinformowano, że w porównaniu z poprzednią projekcją, wobec materializacji niektórych wskazywanych w niej ryzyk, pogorszyły się perspektywy wzrostu w otoczeniu polskiej gospodarki. Wpłynęło to zarówno na prawdopodobny niższy odczyt PKB w III kw. br., jak również na obniżenie prognozy krajowej aktywności gospodarczej w dalszym horyzoncie projekcji – w porównaniu do oczekiwań formułowanych w poprzedniej rundzie prognostycznej.

Autorzy raportu zauważają, że niższy popyt zagraniczny oraz podwyższona niepewność odnośnie do perspektyw handlu zagranicznego w największym stopniu przełożyły się na bieżącą i prognozowaną aktywność ekonomiczną przedsiębiorstw.

Zastrzeżono, że scenariusz centralny projekcji obarczony jest niepewnością. "Najważniejszym źródłem ryzyka zarówno dla aktywności gospodarczej jak i inflacji w Polsce pozostaje koniunktura globalna. Bilans czynników niepewności w przypadku dynamiki PKB, a w mniejszym stopniu – także inflacji CPI, wskazuje na bardziej prawdopodobne ukształtowanie się tych kategorii poniżej scenariusza centralnego projekcji" - tłumaczy NBP.

W raporcie odniesiono się także do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok i kondycji sektora finansów publicznych. Przypomniano, że projekt budżetu na 2020 r. przewiduje zrównoważenie dochodów i wydatków państwa oraz poprawę wyniku sektora finansów publicznych (deficyt w ujęciu ESA2010 na poziomie 0,3 proc. PKB), m.in. dzięki czynnikom o charakterze jednorazowym (1 proc. PKB). Dotyczą one w szczególności wpływów FUS z jednorazowej opłaty przekształceniowej przy przeniesieniu aktywów z OFE na Indywidualne Konta Emerytalne. Opłata ta będzie w całości rejestrowana jako dochód sektora w 2020 r. w ujęciu metodologii unijnej.

"Oddziałujące w kierunku zwiększenia deficytu finansów publicznych zmiany w ramach pakietu fiskalnego (całoroczny efekt rozszerzenia programu +Rodzina 500 plus+ i zmiany w PIT, łącznie 0,4 proc. PKB) oraz wprowadzenie świadczenia uzupełniającego dla osób niepełnosprawnych (od jesieni 2019 r., 0,2 proc. PKB) mają zostać w 2020 r. częściowo zrekompensowane podwyżkami akcyzy na wyroby tytoniowe i alkohol, likwidacją górnego limitu podstawy wymiaru składki emerytalnej i rentowej oraz zaprzestaniem przekazywania składek do OFE (łącznie 0,4 proc. PKB)" - napisano.

Bank centralny zapewnił, że sytuacja finansów publicznych pozostaje bardzo dobra, czemu sprzyjały korzystne uwarunkowania makroekonomiczne, w szczególności wysoki wzrost funduszu płac, które przełożyły się na wysokie tempo wzrostu wpływów podatkowych oraz wpływów ze składek na ubezpieczenia społeczne. Pozwoliło to zrekompensować wzrost wydatków związany z wypłatą tzw. trzynastej emerytury (ok. 0,5 proc. PKB).

Zauważono jednak, że w 2019 r. można spodziewać się pogorszenia wyniku sektora finansów publicznych. Według ekonomistów banku centralnego, w kierunku obniżenia tego wyniku oddziaływać będzie realizacja pakietu fiskalnego (łącznie 1,1 proc. PKB w 2019 r.) przedstawionego przez rząd w lutym 2019 r.

"Obok trzynastej emerytury, elementami tego pakietu jest m.in. rozszerzenie programu „Rodzina 500 plus” na pierwsze dziecko oraz obniżenie podatku PIT29. Wynik sektora będzie także obniżany przez zmiany mające na celu przeciwdziałanie wzrostom cen energii elektrycznej dla jej odbiorców (0,4 proc. PKB)" - wyjaśniono.

036950dd-4556-4e30-aabc-314ab0b280bd
Frankowicze kontra banki
Informacje dla zadłużonych we franku szwajcarskim. Rozstrzygnięcia z sal sądowych, opinie prawników, bankierów i zainteresowanych problemem
ZAPISZ MNIE
Frankowicze kontra banki
autor: Kamil Zatoński
Wysyłany co dwa tygodnie
Kamil Zatoński
Informacje dla zadłużonych we franku szwajcarskim. Rozstrzygnięcia z sal sądowych, opinie prawników, bankierów i zainteresowanych problemem
ZAPISZ MNIE

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa.

Kliknij w link w wiadomości, aby potwierdzić subskrypcję newslettera.
Jeżeli nie otrzymasz wiadomości w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu