Centrozap <CNTZ.WA> Nabycie od Centrozap S.A. akcji własnych Odlewni Żeliwa "Śrem" S.A. w celu ich umorzenia

Centrozap <CNTZ.WA> Nabycie od Centrozap S.A. akcji własnych Odlewni Żeliwa "Śrem" S.A. w celu ich umorzenia NABYCIE OD CENTROZAP S.A. AKCJI WŁASNYCH ODLEWNI ŻELIWA "ŚREM" S.A. W CELU ICH UMORZENIA Raport bieżący 20 / 2003 Zarząd Centrozap S.A. informuje, że w dniu 18 marca 2003 r. zbył na rzecz Odlewni Żeliwa "Śrem" S.A. w Śremie akcje wyemitowane przez Odlewnię Żeliwa "Śrem" S.A. w celu ich umorzenia. Sprzedaż obejmuje pakiet 1.069.000 (jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 zł każda. Centrozap S.A. został właścicielem tych akcji na mocy umowy prywatyzacyjnej z dnia 8 kwietnia 1999 r. oraz umowy zakupu akcji Odlewni od Banku Pekao S.A. z dnia 18 sierpnia 2000 r. Odlewnia Żeliwa "Śrem" S.A. nabywa akcje własne w trybie art. 362. § 1. pkt 6 ksh, natomiast zapłata ceny w kwocie 21.380.000 zł zostanie zrealizowana przez potrącenie zadłużenia Centrozapu względem Odlewni. Umowa zbycia akcji OŻ "Śrem" S.A. wymaga, zgodnie z zapisami umowy prywatyzacyjnej z 8 kwietnia 1999 r., akceptacji Ministra Skarbu Państwa. Centrozap S.A. posiada łącznie pakiet akcji Odlewni o cenie nabycia 51.106.298,41 zł stanowiący 71,4% kapitału zakładowego oraz uprawniający do wykonywania 71,4% głosów na walnym zgromadzeniu. Akcje będące przedmiotem umowy stanowią 41,4% kapitału zakładowego Odlewni i uprawniają do wykonywania 41,4% głosów na walnym zgromadzeniu tej Spółki. Wszystkie posiadane akcje Odlewni są obecnie wycenione w księgach Centrozap S.A. na kwotę 40.000.000 zł. Zbywany pakiet akcji ma wartość ewidencyjną 23.213.897,94 zł. Zbywane akcje Odlewni zostały uznane za znaczące aktywa finansowe zgodnie z przepisem §2 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, ponieważ stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego spółki zależnej Centrozap S.A. Zarząd Centrozap S.A. zdecydował o sprzedaży na rzecz Odlewni Żeliwa "Śrem" S.A. akcji Odlewni w celu ich umorzenia w związku z trudną sytuacją finansową Spółki. Jak informowano we wcześniejszych komunikatach, w stosunku do Centrozap S.A. wszczęte zostały egzekucje komornicze oraz zostały złożone w Sądzie Rejonowym w Katowicach wnioski o upadłość Spółki. W zaistniałej sytuacji spłata zadłużenia Centrozap S.A. w stosunku do spółki zależnej OŻ "Śrem" S.A. stała się niemożliwa. Odlewnia Żeliwa "Śrem" S.A. uzyskała decyzję Prezesa ARP o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego w ramach Ustawy o restrukturyzacji podmiotów o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy. Transakcja sprzedaży akcji OŻ "Śrem" S.A. przez Centrozap S.A. jest jednym z zasadniczych elementów decydujących o powodzeniu Programu naprawczego realizowanego w Odlewni Żeliwa "Śrem" S.A. Ustabilizowanie sytuacji finansowej OŻ "Śrem" S.A. oraz zwiększenie wolumenu realizowanej produkcji do poziomu gwarantującego rentowność działalności jest bardzo istotna ze względów społecznych (Odlewnia jest jednym z największych pracodawców w Wielkopolsce) oraz ze względu na powodzenie prowadzonego pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki i Agencji Rozwoju Przemysłu programu restrukturyzacji polskiego przemysłu stoczniowego. Konsolidacja Stoczni Szczecińskiej i gdyńskiej oraz zakładów im. H. Cegielskiego - producenta silników okrętowych może mieć rację bytu tylko przy utrzymaniu możliwości dostaw odlewów silników ze śremskiej Odlewni - jedynego w Polsce producenta wielkogabarytowych odlewów silnikowych, powiązanego z Zakładami Cegielskiego w Poznaniu długoletnimi więzami korporacyjnymi. Data sporządzenia raportu: 20-03-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ

Być może zainteresuje Cię też: