pb.pl
Raport o cenach nieruchomości "Pulsu Biznesu", Bankier.pl i Cenatorium

Ceny gruntów Olsztyn

Ceny gruntów pod zabudowę w Olsztynie

Ceny gruntów pod zabudowę w województwie warmińsko-mazurskim

Wykres średnich cen transakcyjnych gruntów pod zabudowę w Olsztynie
Wykres średnich cen transakcyjnych gruntów pod zabudowę w województwie warmińsko-mazurskim

Indeks urban.one cen gruntów - Polska

Prognoza ekspertów: odpowiedzi ankietowe na pytanie, czy w okresie kolejnych sześciu miesięcy warunki gospodarcze dla rynku pozostaną bez zmian, ulegną poprawie, czy ulegną pogorszeniu 130,00 Poprzednia wartość indeksu 132,47 Bieżąca wartość indeksu
Wykres: Indeks cen transakcyjnych gruntów w Polsce

Średnie ceny 1 m2 gruntów pod zabudowę w Olsztynie (IV kw. 2018)

Olsztyn: 300,15 zł
woj. warmińsko-mazurskie: 65,83 zł

Mieszkania Olsztyn

Olsztyn to miasto o pow. 88 km2 (2014 r.) położone w północnej części Polski i zarazem stolica województwa warmińsko-mazurskiego.Liczba mieszkańców Olsztyna przekracza 173 tys. osób (2014 r.).
Największą uczelnią w mieście jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Stopa bezrobocia w mieście wyniosła w 2014 r. 18,7%.
Średnia cena transakcyjna 1m2 mieszkania w Olsztynie jest zbliżona do cen wielu innych miast wojewódzkich i wynosi ok. 4000 zł.
Na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, olsztyn.eu