Cersanit <CRSA.WA> Znacząca umowa Cersanit S.A.

Cersanit <CRSA.WA> Znacząca umowa Cersanit S.A. ZNACZĄCA UMOWA CERSANIT S.A. Kielce, dnia 29 stycznia 2004 r. Raport bieżący 2 / 2004 Zarząd Cersanit S.A. informuje, że w dniu 29 stycznia 2004 r. Cersanit S.A. zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. umowę, na podstawie której ww. Bank udzielił Spółce kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie działalności bieżącej, w wysokości 30.000.000 zł. Kredyt został udzielony z terminem spłaty w dniu 27.01.2006 r. Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR/EURIBOR/LIBOR powiększonej o marżę. W umowie przewidziano zabezpieczenie kredytu w formie cesji należności Kredytobiorcy. Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą stanowi wartość kapitałów własnych Cersanit S.A. Jednocześnie Zarząd Cersanit S.A. informuje, że z dniem 29 stycznia 2004 r. Spółka zakończyła wykorzystywanie limitu kredytowego w wysokości 30.000.000 zł, udostępnionego Spółce przez Kredyt Bank S.A. na okres do 1 lipca 2004 r., na podstawie umowy z dnia 19 maja 1999 r. z późniejszymi zmianami, o której Spółka informowała w raporcie nr 15 z dnia 21 maja 2002 r. Data sporządzenia raportu: 29-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ