CFA Poland i KNF razem na rzecz edukacji z etyki

  • Materiał partnera
opublikowano: 16-04-2018, 15:50
aktualizacja: 16-04-2018, 15:54

Konkurs Ethics Challenge pozwoli studentom poznać bliżej wartości kluczowe dla biznesu, takie jak uczciwość czy transparentność

Termin etyka nie należy z pewnością do grona pojęć łatwo definiowalnych oraz jednoznacznych. W praktyce finansom oraz etyce nie zawsze było po drodze, jednakże — zwłaszcza w czasach coraz bardziej złożonych instrumentów finansowych — etyka powinna zyskiwać na znaczeniu, w szczególności w obszarze finansów, który — co uwydatnił przede wszystkim ostatni kryzys na światowych rynkach — potrzebuje mocnego kręgosłupa moralnego jak nigdy dotąd. Dogłębne zrozumienie mechanizmów rządzących branżą finansową oraz edukacja poruszająca wątki etyczne powinna stanowić jedno z kluczowych wyzwań rynku oraz jego interesariuszy, tj. profesjonalistów, pracodawców, uczelni wyższych oraz organizacji zawodowych.

Prof. Krzysztof Jajuga, Prezes CFA Society Poland
Wyświetl galerię [1/2]

Prof. Krzysztof Jajuga, Prezes CFA Society Poland

Na szczęście dzięki rosnącej świadomości w zakresie społecznej odpowiedzialności (ang. corporate social responsibility, CSR) wśród konsumentów, profesjonalistów oraz pracodawców, etyka, rozumiana w tym kontekście jako etyka biznesu, staje się istotną częścią współczesnej rzeczywistości biznesowej. W ujęciu globalnym pozytywny udział ma również CFA Institute, który od dekad promuje najwyższe standardy etyczne w branży inwestycyjnej. Co ważne, stanowią one jeden z najważniejszych modułów w Programie CFA przy uwzględnieniu wszystkich trzech poziomów. Realizując misję edukacyjną, Instytut stara się kształcić postawę etyczną wśród profesjonalistów na każdym szczeblu kariery. Profesjonaliści posiadający tytuł CFA co roku są zobligowani do podpisania deklaracji Code of Ethics & Standards of Professional Conduct, tłumaczonego na blisko 20 języków. Natomiast w ramach programu afiliacyjnego, którego beneficjentami są uczelnie wyższe na całym świecie, jednym z kluczowych wymogów jest wdrożenie w 100 proc. kodeksu etyki przez jednostkę afiliowaną.

— Kształcenie postaw etycznych wśród kolejnych pokoleń finansistów wydaje się niezwykle ważne, dlatego pojawił się pomysł na kolejną inicjatywę, która ma na celu zainteresować studentów kierunków ekonomicznych i finansowych etyką. Biorąc udział w konkursie Ethics Challenge studenci mogą poznać bliżej wartości kluczowe dla biznesu, takie jak transparentność, uczciwość, znaczenie regulacji i ich egzekwowanie oraz zabezpieczenie system finansowego — wyjaśnia prof. Krzysztof Jajuga, Prezes CFA Society Poland.

Pod koniec kwietnia zespołom, które zakwalifikują się do konkursu, zostanie zaprezentowane etyczne case study, które będzie trzeba przeanalizować, zinterpretować, a następnie przedstawić własne wnioski przed kapitułą konkursową podczas finału Ethics Challenge. Na najlepsze drużyny czekają nagrody, w tym m.in. stypendia CFA.

Polska to nie jedyny kraj, w którym odbywa się Ethics Challenge. Lokalne edycje odbyły się już m.in. w Kanadzie, Nigerii, Turcji oraz w Stanach Zjednoczonych.

Współorganizatorem polskiej edycji konkursu jest Komisja Nadzoru Finansowego. Więcej informacji na stronie ethicschallenge.pl.

 

ROZMOWA Z MARCINEM PACHUCKIM, WICEPRZEWODNICZĄCYM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Studenci finansów muszą mieć uczciwość w krwi

Dlaczego Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała się zaangażować i wspólnie z CFA Society Poland zorganizować konkurs Ethics Challenge?

Konkurs Ethics Challenge adresowany jest do studentów szkół wyższych i ma na celu promowanie wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej na rynku finansowym. Komisja Nadzoru Finansowego podziela takie dążenia, ponieważ jednym z celów nadzoru jest zapewnienie zaufania do rynku finansowego. Naszym zdaniem zapewnienie skutecznej ochrony interesów uczestników tego rynku możliwe jest wówczas, gdy działalność na rynku finansowym jest oparta nie tylko na regulacjach i egzekwowaniu prawa, ale również na etycznych postawach osób zatrudnionych w instytucjach rynkowych i kierujących tymi instytucjami. 

Jakie znaczenie ma Państwa zdaniem kształtowanie postaw etycznych wśród przyszłych pokoleń finansistów?

Czy w programach kształcenia na uczelniach wyższych przywiązuje się właściwą uwagę do zagadnień etycznych? Znaczenie i rozwój rynków finansowych dla gospodarek poszczególnych państw, jak i gospodarki światowej jest dziś bezdyskusyjny. Dylematy etyczne, jakie mogą napotkać profesjonaliści zajmujący się inwestycjami na rynku finansowym, mają różny charakter i stopień skomplikowania. Wydaje się jednak, że przy wysokim stopniu regulacji dzia- łań na rynku finansowym oraz stałym rozwoju wiedzy o finansach, tym ważniejsze jest ich rozpatrywanie także z punktu widzenia etyki. Innymi słowy, wiedza i prawo nie mogą być komplementarne i sprawiedliwe bez etyki. Obserwujemy bowiem, że nie zawsze realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa czy profesjonalnej wiedzy, zapewnia jednocześnie postępowanie etyczne wobec klientów czy partnerów na rynku finansowym. Klienci instytucji finansowych często nie są w stanie w pełni zrozumieć skomplikowanej natury usług i produktów finansowych. Opierają się wówczas na zaufaniu do profesjonalizmu pracowników tych instytucji, tzn. działania nie tylko zawodowego, ale także etycznego. Dlatego to właśnie etyka pozwala zrównoważyć dążenie instytucji finansowych do akumulacji zysków z ochroną interesu uczestników rynku finansowego. Z kolei nauczanie postaw etycznych należy niewątpliwie do sfery niezależno- ści uczelni wyższych w zakresie kształtowania podstaw programowych oraz kierunków kształcenia. Uwaga uczelni wyższych powinna być skupiona właśnie na uwzględnieniu warstwy etycznej przy rozwijaniu umiejętności analitycznych studentów zajmujących się inwestycjami finansowymi.

Czy transparentność i etyka mogą przełożyć się na lepsze funkcjonowanie systemu finansowego, na którym to skorzystają zarówno sami finansiści, jak i odbiorcy ich usług?

Musimy pamiętać, że osoby zatrudnione w instytucjach rynku finansowego zajmują się naszymi środkami finansowymi w oparciu o zaufanie do ich profesjonalizmu oraz działania w naszym najlepszym interesie. Jednocześnie jest to dla tych osób sposób ich własnego utrzymania, zatem w tym, co robią, uwzględniają, interes swojego pracodawcy, z którym sprzę- żone jest także ich powodzenie zawodowe. W związku z tym kwestie transparentności tego, co i jak robią oraz zapewnienie o etycznym wymiarze ich pracy, ma zasadnicze znaczenie. Szczególnie ważne jest to, czy w przypadku przeciwstawnych interesów klientów i instytucji finansowej osoba odpowiedzialna za decyzję będzie potrafiła lub mogła podjąć ją nie tylko w sposób profesjonalny, ale i etyczny. Musimy pamiętać, że na rynku finansowym mamy do czynienia z instytucjami zaufania publicznego — lepsze funkcjonowanie systemu finansowego wymaga, aby jego uczestnicy rozumieli i przestrzegali nie tylko standardów działalności zawodowej, ale także etycznego podejścia do jej kwalifikacji i oceny. Nierównowaga, jaka może występować w poziomie wiedzy na temat danego produktu finansowego mię- dzy klientem a pracownikiem instytucji finansowej, może prowadzić do wystąpienia zachowań nieetycznych, takich, jak np. nakłanianie klienta do zakupu produktu finansowego nieodpowiedniego do jego potrzeb czy też akceptacji zbyt wysokiego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Dlatego też, obok ważnej roli promowania właściwych postaw etycznych jest edukacja inwestorów indywidualizowanych w zakresie przysługujących im praw oraz obowiązków ciążących na instytucjach finansowych wobec klientów.

Cały wywiad można przeczytać na stronie cfabloguje.pl

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Inne / CFA Poland i KNF razem na rzecz edukacji z etyki