Co grozi zarządowi za brak reakcji na kryzys w firmie

Agnieszka Ziółek, radca prawny, Deloitte Legal
opublikowano: 09-10-2019, 22:00

Pod koniec września do marszałka województwa mazowieckiego wpłynęło oświadczenie o niewypłacalności Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o.o.

Podjęte działania miały na celu uruchomienie gwarancji ubezpieczeniowej, którą — zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach — każdy organizator i przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych musi ustanowić celem zabezpieczenia interesów klientów firmy turystycznej w sytuacji jej niewypłacalności. Jednak powyższe jednak nie wyczerpuje przepisów regulujących sytuację niewypłacalnych dłużników.

Przepisy prawa upadłościowego w przypadku, gdy spółka stała się niewypłacalna, przewidują obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Uznaje się, że podmiot stał się niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, co zgodnie z domniemaniem prawnym można stwierdzić przy zaległościach płatniczych przekraczających trzy miesiące. W terminie 30 dni od ustalenia niewypłacalności każdy z członków zarządu niewypłacalnej spółki ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeśli którykolwiek nie wypełni tego obowiązku, naraża się na osobistą i nieograniczoną odpowiedzialność odszkodowawczą.

Niewiele osób jest świadomych, że poza odpowiedzialnością odszkodowawczą, wobec kadry menedżerskiej można w ustawowo przewidzianych przypadkach orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej nawet do 10 lat.

Ustawa przewiduje możliwość pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej osoby, która będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości albo faktycznie zarządzając firmą dłużnika (tzw. shadow directors), istotnie przyczyniła się do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie. Ponadto można orzec taki zakaz, gdy niewypłacalność firmy lub pogorszenie jej sytuacji finansowej jest następstwem celowego działania lub rażącego niedbalstwa takiej osoby. Zatem mowa tu o niezachowaniu należytej staranności w prowadzeniu interesów firmy, do której osoby pełniące funkcje zarządcze — jako profesjonaliści — są zobowiązane. Niezależnie od powyższego nie można zapominać o odpowiedzialności karnej kadry zarządzającej. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych członek zarządu lub likwidator, który nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości w wymaganym czasie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do roku.

Zdrowy Biznes
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
×
Zdrowy Biznes
autor: Katarzyna Latek
Wysyłany nieregularnie
Katarzyna Latek
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Coraz częstsze przypadki niewypłacalności dużych przedsiębiorstw, w tym z branży turystycznej, stanowią o potrzebie ochrony prawnej, m.in. celem zapewnienia ochrony interesów podróżnych. Ustawodawca nie zapomniał również o konieczności egzekwowania prawidłowego wykonywania obowiązków przez kadrę zarządzającą spółkami. W tym celu istnieje szereg przepisów, które dają możliwość pociągnięcia nierzetelnych menadżerów do odpowiedzialności odszkodowawczej i karnej. Co więcej, ustawodawca przewidział możliwość wyeliminowania jednostek, które narażają na straty podmioty uczestniczące w obrocie gospodarczym — poprzez orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Z powyższej odpowiedzialności członkowie zarządu mogą zwolnić się m.in. przez złożenie w odpowiednim terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

AGNIESZKA ZIÓŁEK, radca prawny, Deloitte Legal

ALEKSANDRA WITOWSKA, aplikant adwokacki, Deloitte Legal

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane