Co grozi zarządowi za brak reakcji na kryzys w firmie

Agnieszka Ziółek, radca prawny, Deloitte Legal
opublikowano: 09-10-2019, 22:00

Pod koniec września do marszałka województwa mazowieckiego wpłynęło oświadczenie o niewypłacalności Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o.o.

Podjęte działania miały na celu uruchomienie gwarancji ubezpieczeniowej, którą — zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach — każdy organizator i przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych musi ustanowić celem zabezpieczenia interesów klientów firmy turystycznej w sytuacji jej niewypłacalności. Jednak powyższe jednak nie wyczerpuje przepisów regulujących sytuację niewypłacalnych dłużników.

Przepisy prawa upadłościowego w przypadku, gdy spółka stała się niewypłacalna, przewidują obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Uznaje się, że podmiot stał się niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, co zgodnie z domniemaniem prawnym można stwierdzić przy zaległościach płatniczych przekraczających trzy miesiące. W terminie 30 dni od ustalenia niewypłacalności każdy z członków zarządu niewypłacalnej spółki ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeśli którykolwiek nie wypełni tego obowiązku, naraża się na osobistą i nieograniczoną odpowiedzialność odszkodowawczą.

Niewiele osób jest świadomych, że poza odpowiedzialnością odszkodowawczą, wobec kadry menedżerskiej można w ustawowo przewidzianych przypadkach orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej nawet do 10 lat.

Ustawa przewiduje możliwość pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej osoby, która będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości albo faktycznie zarządzając firmą dłużnika (tzw. shadow directors), istotnie przyczyniła się do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie. Ponadto można orzec taki zakaz, gdy niewypłacalność firmy lub pogorszenie jej sytuacji finansowej jest następstwem celowego działania lub rażącego niedbalstwa takiej osoby. Zatem mowa tu o niezachowaniu należytej staranności w prowadzeniu interesów firmy, do której osoby pełniące funkcje zarządcze — jako profesjonaliści — są zobowiązane. Niezależnie od powyższego nie można zapominać o odpowiedzialności karnej kadry zarządzającej. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych członek zarządu lub likwidator, który nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości w wymaganym czasie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do roku.

Coraz częstsze przypadki niewypłacalności dużych przedsiębiorstw, w tym z branży turystycznej, stanowią o potrzebie ochrony prawnej, m.in. celem zapewnienia ochrony interesów podróżnych. Ustawodawca nie zapomniał również o konieczności egzekwowania prawidłowego wykonywania obowiązków przez kadrę zarządzającą spółkami. W tym celu istnieje szereg przepisów, które dają możliwość pociągnięcia nierzetelnych menadżerów do odpowiedzialności odszkodowawczej i karnej. Co więcej, ustawodawca przewidział możliwość wyeliminowania jednostek, które narażają na straty podmioty uczestniczące w obrocie gospodarczym — poprzez orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Z powyższej odpowiedzialności członkowie zarządu mogą zwolnić się m.in. przez złożenie w odpowiednim terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

AGNIESZKA ZIÓŁEK, radca prawny, Deloitte Legal

ALEKSANDRA WITOWSKA, aplikant adwokacki, Deloitte Legal

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Agnieszka Ziółek, radca prawny, Deloitte Legal

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu