Co może, a co musi wspólnik w spółce kapitałowej

Michał Paziewski
opublikowano: 31-08-2006, 00:00

Co to są dopłaty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Czy można do nich zobowiązać tylko jednego lub niektórych wspólników?

- Istotą dopłat jest umożliwienie spółce uzyskania pieniędzy niezbędnych do realizacji jej celu gospodarczego, gdy nie może ich zdobyć z zewnątrz, np. z kredytu bankowego. Dopłaty są wkładami wniesionymi przez wspólników, powiększającymi majątek spółki, ale niepowodującymi powiększenia ich udziałów i tym samym niepodwyższającymi kapitału zakładowego.

Jako dopłaty mogą być traktowane tylko kwoty wpłacone zgodnie z przepisami art. 177 i 178 kodeksu spółek handlowych i wyraźnie przewidziane w umowie spółki. Ma to istotne znaczenie prawne, ponieważ wpłaty nieprzewidziane — stosownie do wskazanych przepisów kodeksu — w umowie spółki nie mogą być potraktowane jako dopłaty, a tym samym nie znajdują do nich zastosowania określone przez kodeks zasady zwracania ich wspólnikom.

Podstawową cechą dopłat jest możliwość ich zwrotu, jeśli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot może nastąpić po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia takiego zamiaru w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki.

Obowiązek dopłat musi się odnosić do wszystkich wspólników — nie można nim obciążyć tylko jednego lub niektórych z nich. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie do ich udziałów.

Czy można wyłączyć wstąpienie do spółki z o.o. spadkobierców w miejsce zmarłego wspólnika?

- Ogólna zasada jest taka, że udział wspólnika spółki z o.o., który jest osobą fizyczną, podlega dziedziczeniu. Jednak w umowie spółki wspólnicy mogą, zgodnie z przepisem art. 183 § 1 k.s.h., ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do niej spadkobierców (zapisobierców) w miejsce zmarłego wspólnika. Z takimi wyłączeniami mamy w praktyce do czynienia w spółkach prowadzących przedsiębiorstwa niezbyt rozbudowane i gdzie wspólnikami są głównie osoby fizyczne. W takich wypadkach na ogół dla wspólników jest istotne, kto znajduje się w ich kręgu. Nierzadko ma to bezpośredni wpływ na realizację celów gospodarczych spółki.

Wyłączenie wstąpienia do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika oznacza, że należące do niego udziały nie podlegają dziedziczeniu. Wyłączenie musi być całkowite, tzn. dotyczyć wszystkich spadkobierców, zarówno testamentowych, jak i ustawowych. Zawierając postanowienia wyłączające lub ograniczające wstąpienie spadkobierców do spółki, wspólnicy muszą zawrzeć w umowie spółki także sprecyzowane warunki spłaty takich osób.

Michał Paziewski

radca prawny z kancelarii Kalwas i Wspólnicy

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Michał Paziewski

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu