Co może prokurent w spółce z o.o.

KOMENTARZ PRAWNIKA: MARIA KOWALCZYK, Kancelaria Głowacki i Wspólnicy
opublikowano: 18-05-2016, 22:00

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Można wyróżnić dwie sytuacje, w których prokurent działa łącznie z członkiem zarządu spółki. Pierwsza z nich dotyczy sposobu reprezentacji spółki, w której członek zarządu może działać tylko z drugim członkiem zarządu albo prokurentem (reprezentacja mieszana). Druga sytuacja to gdy prokurent może działać tylko łącznie z członkiem zarządu (prokura łączna niewłaściwa). Należy mieć przy tym jednak na uwadze, że wskazana w art. 205 § 1 k.s.h. reprezentacja mieszana ma za zadanie ograniczać samodzielność członków zarządu spółki, a nie prokurentów (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 maja 2011 r., sygn. akt II FSK 2205/09).

Ustanowiony w spółce z o.o. sposób jej reprezentacji nie ma wpływu na reprezentowanie spółki przez prokurentów zgodnie z przepisami o prokurze. Dotyczy to zarówno ustanowienia zasad reprezentacji spółki w sposób przewidziany ustawą, jak i sformułowania własnych zasad reprezentacji w umowie spółki (D. Kupryjańczyk, „Kodeks spółek handlowych. Komentarz”, red. Z. Jara, 2016 Legalis — komentarz do art. 205 k.s.h.). W doktrynie jest także wyrażony pogląd, zgodnie z którym jeżeli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przyjęto zasadę reprezentacji łącznej, to pomimo ustanowienia prokury jednoosobowej do reprezentowania spółki konieczne jest współdziałanie dwóch prokurentów (A. Szajkowski, M. Tarska, „Kodeks spółek handlowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do artykułów 151-300”. Tom II, S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, M. Tarska, A. Herbet, 2014 Legalis — komentarz do art. 205 k.s.h.). Wskazana niezależność ustanowienia prokury od zasad reprezentacji oznacza, że w razie udzielenia dwóm osobom prokury łącznej mogą one skutecznie zawrzeć umowę, reprezentując spółkę (z zastrzeżeniem regulacji z art. 1093 k.c., który przewiduje konieczność uzyskania pełnomocnictwa dla wskazanego tam katalogu czynności prawnych).

W orzecznictwie powstała rozbieżność dotycząca dopuszczalności ustanowienia prokury łącznej niewłaściwej. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wniósł o rozstrzygnięcie przez skład siedmiu sędziów SN zagadnienia prawnego: czy możliwy jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w rubryce „prokurenci” jednego prokurenta z jednoczesnym zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie, członkiem zarządu. Uchwałą 7 sędziów z 30 stycznia 2015 r. (sygn. akt III CZP 34/14) Sąd Najwyższy uznał powyższą praktykę za niedopuszczalną. Uznał jednocześnie, że wskazanej konstrukcji nie należy traktować jako prokury łącznej, ponieważ nie spełnia ona wymogów określonych w art. 1094 k.c.

Należy jednak zauważyć, że uchwała nie wpływa na ustalone w art. 205 § 1 k.s.h. ustawowe zasady reprezentacji, w przypadku gdy umowa spółki kapitałowej nie zawiera w tym zakresie odrębnych postanowień.

Opisywana uchwała spotkała się zarówno z aprobatą, jak i krytyką doktryny. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: KOMENTARZ PRAWNIKA: MARIA KOWALCZYK, Kancelaria Głowacki i Wspólnicy

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy