Co powinieneś wiedzieć, zanim wynajmiesz mieszkanie?

Keen Property Partners
opublikowano: 09-09-2010, 11:27

Monika Kowalczyk, dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami w Keen Property Partners przedstawia prawa i obowiązki wynajmujących.

Właściciele domu lub mieszkania przeznaczonego na wynajem powinni wykazywać się nie tylko znajomością obowiązującego prawa, ale również podstaw psychologii, budownictwa czy aranżacji wnętrz. Tymczasem wielu z nich czuje się zagubionych w gąszczu przepisów dotyczących ochrony praw lokatorów, a ponadto brakuje im czasu na samodzielne wypełnianie ciążących na nich kłopotliwych obowiązków. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest korzystanie z usług profesjonalnej firmy, która w imieniu właściciela zajmuje się zarządzaniem nieruchomością. Miesięczny koszt takiej obsługi zaczyna się od 250 zł lub 7% czynszu.

Obowiązki wynajmującego

  • Do podstawowych obowiązków wynajmującego należy wydanie najemcy domu lub mieszkania w stanie przydatnym do użytku i utrzymywanie go w takim stanie przez cały czas trwania najmu.
  • W ramach dokonywania napraw lokalu oraz napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego do obowiązków wynajmującego należą naprawy i wymiany wewnętrznej instalacji wodociągowej, gazowej i ciepłej wody (bez armatury i wyposażenia), naprawy i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej (z wyjątkiem osprzętu), jak również wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków.
  • Niezależnie od obowiązków dotyczących samego lokalu, wynajmujący powinien dbać także o należyty stan budynku, w którym znajduje się mieszkanie. Do jego zadań należy między innymi zapewnienie sprawnego działania instalacji i urządzeń związanych z budynkiem, które umożliwiają lokatorom korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych urządzeń stanowiących wyposażenie mieszkania i budynku. Powinien dbać także o utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości powierzchni wspólnych, czyli na przykład klatek schodowych oraz urządzeń, z których korzystają wszyscy mieszkańcy.
  • Na wynajmującym ciąży obowiązek usuwania wszelkich uszkodzeń tego typu niezależnie od tego, kto je spowodował. Zadania te są oczywiście wykonywane przez administratora budynku, niemniej jednak najemca może oczekiwać od właściciela mieszkania, że to on będzie egzekwował od zarządcy budynku wywiązywanie się z tych obowiązków. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy straty powstały z winy lokatora. Wówczas to on ma obowiązek zapłacenia za naprawę.

Wymieniony powyżej katalog obowiązków wynajmującego nie jest zamknięty. Przyjmuje się, że w sytuacji, gdy w obowiązujących przepisach prawa ani w umowie najmu nie uregulowano danej kwestii, powinien zająć się nią właściciel mieszkania. Należy jednak pamiętać, że w przypadku najmu obowiązuje swoboda treści zawieranych umów i jej strony za obopólną zgodą mogą w dowolny sposób uregulować ciążące na nich obowiązki w zakresie utrzymania lokalu mieszkalnego w należytym stanie.

Nieruchomości
Najważniejsze informacje z branży nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Wiadomości, komentarze i analizy rynkowe.
ZAPISZ MNIE
×
Nieruchomości
autor: Dominika Masajło, Paweł Berłowski
Wysyłany raz w tygodniu
Najważniejsze informacje z branży nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Wiadomości, komentarze i analizy rynkowe.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Prawa wynajmującego

  • Wynajmujący ma prawo do żądania od lokatora kaucji. Stanowi ona zabezpieczenie pokrycia należności z tytułu najmu przysługujących mu w dniu zwrotu lokalu lub zabezpieczenia na wypadek szkód spowodowanych w mieszkaniu przez najemcę. Kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności czynszu za dany lokal.
  • Ponadto wynajmujący dom lub mieszkanie ma prawo podwyższyć czynsz, wypowiadając na piśmie jego dotychczasową wysokość, z zachowaniem określonego w umowie okresu wypowiedzenia. Podwyższanie czynszu nie może odbywać się częściej niż raz na sześć miesięcy.
  • Właściciel mieszkania może wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z postanowień umowy oraz przepisów prawa, czyli na przykład zalega z zapłatą czynszu lub korzysta z lokalu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
  • W sytuacji, gdy lokator dokonał modernizacji w wynajmowanym domu lub mieszkaniu, a strony umowy najmu nie ustaliły wcześniej zasad rozliczenia z tego tytułu, do wynajmującego należy decyzja, czy chce zatrzymać ulepszenia i zapłacić sumę odpowiadającą ich wartości czy żądać przywrócenia poprzedniego stanu.
  • Ponadto wynajmującemu przysługuje ustawowe prawo zastawu na wniesionych do lokalu przedmiotach należących do najemcy lub mieszkających z nim stale członków jego rodziny. Może je traktować jako zabezpieczenie czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok.

Autorka tekstu, Monika Kowalczyk, kieruje Działem Zarządzania Nieruchomościami Keen Property Partners.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Keen Property Partners

Polecane