Co warto wiedzieć, zmieniając sprzedawcę gazu

  • Materiał partnera
opublikowano: 25-06-2018, 16:03
aktualizacja: 25-06-2018, 16:10

Zmian sprzedawcy gazu, także wśród jednostek samorządowych, jest coraz więcej. Klienci dostrzegają, że aktywność w kwestii doboru optymalnej oferty gazowej może przynieść im korzyści finansowe. Ważne jest jednak, by poznać czynniki, które sprzyjają otrzymaniu korzystnej oferty oraz minimalizują ryzyko związane ze zmianą sprzedawcy gazu.

Na rynku gazu, tak jak na rynku energii elektrycznej, ceny sprzedaży paliwa są uwolnione, ale stawki za przesył/dystrybucję zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Podobna jest też procedura zmiany sprzedawcy. Jest jednak kilka ważnych elementów różniących rynek gazu od rynku energii elektrycznej. Przede wszystkim, przy podpisywaniu umowy z nowym sprzedawcą gazu nie trzeba zawierać dwóch oddzielnych kontraktów, jednego na sprzedaż, drugiego na dystrybucję. Kto zawrze z nowym sprzedawcą gazu umowę kompleksową, będzie otrzymywał jedną fakturę.

Jak sprawdzić sprzedawcę?

Obrót gazem jest działalnością koncesjonowaną, co znaczy, że sprzedawca oferujący zawarcie umowy na sprzedaż błękitnego paliwa musi posiadać koncesję. Baza przedsiębiorstw posiadających koncesję dostępna jest na stronie Urzędu Regulacji Energetyki (www.bip.ure.gov.pl). Sprzedaż gazu, tak jak sprzedaż energii elektrycznej, odbywa się w oparciu o zasadę TPA (ang. Third Party Access), dlatego sprzedawca, oprócz koncesji, musi posiadać także umowę z odpowiednim operatorem systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego.

Co przygotować?

Klient, który zmienia sprzedawcę gazu, liczy na otrzymanie korzystnej oferty. Do jej przygotowania sprzedawca będzie potrzebował następujących informacji, które można znaleźć w dotychczasowej umowie lub na fakturach:

• 12-miesięczne zużycie gazu wyrażone w kWh w poszczególnych grupach taryfowych w podziale na miesiące,
• moc umowna dla poszczególnych punktów poboru,
• termin obowiązywania aktualnej umowy i termin jej wypowiedzenia,
• do którego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa przyłączony jest punkty poboru.

Aby wycena była dokładniejsza, a tym samym bardziej korzystna dla klienta, dane – zapotrzebowanie na ilość paliwa gazowego jak i na moc - należy podać oddzielnie dla każdego z punktów poboru gazu. Precyzyjne określenie obu parametrów pozwoli uniknąć ewentualnych kar związanych z przekroczeniami lub niepełnym wykorzystaniem gazu i mocy.

Sprzedawca, aby prawidłowo wyliczyć cenę gazu, będzie pytał również, na jakie cele klient przeznacza paliwo (np. cele opałowe). Pytanie to jest związane z podatkiem akcyzowym i ewentualnymi zwolnieniami. Dlatego warto sprawdzić na fakturze, czy podatek akcyzowy jest wliczony w cenę gazu, czy też przysługuje zwolnienie z płacenia akcyzy.

Wybór okresu umowy

Jak już wcześniej podkreślono, klient nie ma wpływu na stawki opłat dystrybucyjnych/przesyłowych ani na okres ich obowiązywania. Może natomiast zdecydować o wyborze okresu kontraktu dotyczącego cen sprzedaży gazu i wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę na rynku.
Dzięki uwolnieniu rynku gazu klienci mają możliwość uzyskania stałej ceny w dłuższym okresie. Stała cena zabezpiecza klienta przed wzrostem cen paliwa gazowego i jednocześnie pozwala na długofalowe zaplanowanie budżetu firmy.
Sprzedawcy, by zagwarantować stałą cenę na dwa lub trzy lata, uwzględnią ryzyko związane z wahaniami na giełdzie, brakiem pewności dostaw etc.

Terminy

Wpływ na termin wejścia w życie nowej umowy ma czas obowiązywania aktualnego kontraktu i okres jego wypowiedzenia. Dodatkowo należy uwzględnić czynności administracyjne związane ze zgłoszeniem nowej umowy do operatora, za które odpowiada nowy sprzedawca. W przypadku gdy klient sam chce wypowiedzieć aktualną umowę, będzie musiał postępować zgodnie z procedurą zmiany sprzedawcy. Na rozpatrzenie wniosku zgłoszenia nowej umowy operator ma 21 dni. Aby zniwelować ryzyko płacenia kar finansowych związanych z pochopnym rozwiązaniem umowy, ryzyko wynikające z czasu trwania procedur u operatora czy choćby ryzyko związane z podaniem błędnych danych, warto rozsądnie i z dużym zapasem określić termin wejścia w życie nowego kontraktu. Warto też wybrać wiarygodnego sprzedawcę, np. TAURON, który wesprze klienta w tym procesie lub przeprowadzi za klienta procedurę zmiany sprzedawcy.

Specyficzne uwarunkowania

Warto zwrócić uwagę, że niektóre rozwiązania stosowane na rynku gazu są bardziej korzystne dla klienta niż te, które funkcjonują na rynku energii elektrycznej. Na przykład zmiana sprzedawcy prądu w punktach zasilanych z sieci elektroenergetycznych średniego napięcia (m.in. w grupach taryfowych B21 czy B23), wiąże się niekiedy z poniesieniem przez odbiorcę opłat związanych z dostosowaniem układów pomiarowo-rozliczeniowych. Podczas zmiany sprzedawcy gazu nie ma potrzeby zmiany czy dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych. Regulacje na rynku obrotu gazem pozwalają też na sprzedaż gazu do jednego punktu o mocy powyżej 110 kW poboru kilku sprzedawcom – tym samym zwiększa to możliwość uzyskania korzystniejszej ceny czy warunków dla części dostaw i ich dywersyfikacji.

Więcej zmian

Liczba klientów, którzy decydują się na zmianę sprzedawcy gazu, stale rośnie. Dotyczy to zarówno klientów indywidualnych, biznesowych, jak i instytucjonalnych. W latach 2011-2013 dokonało jej jedynie 429 podmiotów, w 2014 r. ich liczba zwiększyła się do 7 007, w 2015 r. wyniosła 30 749, a w 2016 r. 78 437. W sumie od początku prowadzenia przez URE monitoringu zmian sprzedawcy gazu do końca 2017 r. dokonano ich 136 419.

Poniższy wykres pokazuje dynamikę zmian sprzedawcy gazu wg stanu na koniec lat 2011-2017.


Źródło: Na podstawie raportu URE

Na tak dynamiczny wzrost liczby zmian sprzedawcy gazu wpływa kilka istotnych czynników, m.in.: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy liczba konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku.

Produkty gazowe od TAURONA

TAURON Sprzedaż już od 2014 roku oferuje klientom biznesowym i instytucjonalnym zakup paliwa gazowego w oparciu o indywidualnie skalkulowaną ofertę – na wybrany okres, z gwarancją niezmiennej ceny. Oferta jest dostępna na terenie całego kraju. Klienci, którzy zdecydują się zakupić w TAURONIE paliwo gazowe i energię elektryczną mają gwarantowane dodatkowe korzyści:

oszczędność:
- kosztów - przy jednoczesnym zawarciu umowy sprzedaży paliwa gazowego i umowy sprzedaży energii elektrycznej warunki są bardziej korzystne niż przy odrębnym negocjowaniu dostaw mediów,
- czasu - poprzez kontakt wyłącznie z jednym doradcą w zakresie energii elektrycznej i paliwa gazowego,

wygoda:
- wsparcie dedykowanego doradcy klienta biznesowego,
- kompleksowa obsługa klienta w zakresie kontraktów na zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego,
- zmiana sprzedawcy przeprowadzona przez TAURON w imieniu klienta,

bezpieczeństwo:
- gwarancja stałej ceny w całym okresie obowiązywania umowy,
- współpraca z doświadczonym sprzedawcą energii i gazu.

Już dziś zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą handlową na stronie internetowej www.biznes.tauron.pl

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Samorządy / Co warto wiedzieć, zmieniając sprzedawcę gazu