Computerland <COMW.WA> Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki zależnej - Web Inn SA.

Computerland <COMW.WA> Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki zależnej - Web Inn SA. REJESTRACJA PRZEZ SĄD ZMIANY WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI ZALEŻNEJ - WEB INN SA. CL/9/2004 Zarząd ComputerLand SA został poinformowany, iż Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy postanowienia zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Web Inn SA o kwotę 500.000 zł. Obecnie kapitał zakładowy wynosi 8.000.000 zł i dzieli się na 80.000 akcji o wartości 100 złoty każda. ComputerLand SA posiada 99,99 % ogólnej liczby akcji co daje prawo do wykonywania 99,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Web Inn SA nastąpiło zgodnie z uchwałą nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 3 czerwca 2003 roku poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji imiennych z kwoty 93,75 złotych do kwoty 100 złotych. Data sporządzenia raportu: 04-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ