Computerland <COMW.WA> wprowadzenie akcji serii O i P do obrotu na GPW SA w Warszawie

Computerland wprowadzenie akcji serii O i P do obrotu na GPW SA w Warszawie WPROWADZENIE AKCJI SERII O I P DO OBROTU NA GPW SA W WARSZAWIE CL/7/2004 Zarząd ComputerLand SA informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, na mocy uchwały nr 25/2004 z dnia 23 stycznia 2004 roku stwierdził, że zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu Giełdy, do obrotu giełdowego dopuszczonych jest 2.350 (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Spółki ComputerLand SA o wartości nominalnej 1 złoty każda, w tym: - 600 (sześćset) akcji Spółki serii O, wyemitowanych na podstawie art. 5a.1 statutu spółki oraz Uchwały nr 1 Zarządu spółki z dnia 14 grudnia 2001 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem PLCMPLD00099. - 1.750 (jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt ) akcji Spółki serii P, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2002 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem PLCMPLD00107, Na podstawie § 33 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić ww. akcje Spółki do obrotu giełdowego w trybie zwykłym na rynku podstawowym z dniem 2 lutego 2004 roku. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, w dniu 2 lutego 2004 roku, asymilacji powyższych akcji Spółki oznaczonych kodem PLCMPLD00099 oraz PLCMPLD00107 z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLCMPLD00016. Data sporządzenia raportu: 26-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ