Consulting 4.0 w wykonaniu szczecińskich ekonomistów

  • Materiał partnera
opublikowano: 30-03-2018, 09:45
aktualizacja: 30-03-2018, 09:54

Szczecińsko-fiński joint-venture digitalizuje strategiczne procesy decyzyjne w korporacjach.

Na styku ekonomii, finansów i prawa
Od 20 lat rozwiązujemy niestandardowe problemy, wymagające zrozumienia i wyjaśnienia, w jaki sposób interakcje między różnymi obszarami działalności przedsiębiorstwa tworzą jego wartość. Naszym celem nie jest konkurowanie z „masowym” consultingiem korporacji doradczych. Mając siedzibę w Szczecinie, w willi z dużym ogrodem, z dala od zgiełku centrów biurowych, doradzamy największym podmiotom w Polsce i wielu firmom zagranicznym. Być może to właśnie patrzenie na świat biznesu z innej perspektywy pozwala nam dostrzegać to, co w nim najważniejsze. Analizujemy projekty inwestycyjne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Jako eksperci ekonomiczni z doświadczeniem w największych i najbardziej skomplikowanych sporach gospodarczych, dostarczamy naszym Klientom zrozumiałe i praktyczne argumenty, często decydujące o końcowym sukcesie strategii procesowej.

Samuli Koski-Lammi QVISTORP CEO
Wyświetl galerię [1/4]

Samuli Koski-Lammi QVISTORP CEO

Consulting 4.0
Pracując pod presją czasu przy złożonych, interdyscyplinarnych projektach, nie ma miejsca na nieefektywność. W świecie big data także consulting musi wkroczyć w cyfrową fazę 4.0, czyli być funkcjonalny, wykorzystywać technologie IT, integrować wewnętrzne i zewnętrzne narzędzia używane przez organizacje. Aby tworzone rozwiązania dawały trwałe efekty, muszą być elastyczne, umożliwiając szybkie dostosowanie do dynamicznie zmieniających się warunków. W tym celu tworzymy własne, zindywidualizowane i dedykowane konkretnym problemom narzędzia wspierające procesy decyzyjne.
Z usług Zarzecki, Lasota i Wspólnicy korzystali eksporterzy, mający różne doświadczenia z opcjami walutowymi. W większości przypadków chodziło o analizę ex-post skutków zawartych przed 2008 r. transakcji na instrumentach pochodnych o złożonej konstrukcji. Okazało się, że na rynku brakuje rozwiązań umożliwiających zarządzanie pozycją walutową przedsiębiorstwa w czasie rzeczywistym, z bieżącym dostępem do danych rynkowych, jasno obrazujących obecną i przyszłą ekspozycję na ryzyko, które równocześnie dobrze uwzględniałyby specyfikę konkretnej firmy. Dlatego stworzyliśmy FX Hedge 2.0. Centralnym komponentem tego systemu jest moduł zarządzania pozycją walutową, przeznaczony do pomiaru oraz analizy ryzyka walutowego, który automatycznie pobiera dane rynkowe (np. bieżący kurs walutowy, stopy procentowe, notowania innych instrumentów finansowych). Zestawienie tych informacji z danymi finansowymi i planami przedsiębiorstwa, wpływającymi na poziom ekspozycji walutowej netto, np. przepływami walutowymi, danymi z rachunków bankowych, danymi z zawartych kontraktów handlowych rozliczanych w obcej walucie etc., umożliwia uzyskanie precyzyjnego obrazu pozycji walutowej i kształtujących ją czynników.
Dostrzegając coraz większą potrzebę digitalizacji procesów biznesowych, w 2016 r. stworzyliśmy QVISTORP S.A., spółkę wytwarzającą systemy business intelligence, dedykowane specjalistycznym procesom finansowym. Na czele QVISTORP S.A. stanął Samuli Koski-Lammi – manager z doświadczeniem zdobytym w czołowych międzynarodowych firmach technologicznych, m.in. założyciel BLStream (obecnie: Intive). Już po kilku miesiącach działalności pozyskaliśmy do tego projektu fińskich inwestorów, rozpoczynając działania akwizycyjne, które szybko przyciągnęły uwagę skandynawskich korporacji.

B+R+I – JAK WYBIERAĆ NAJLEPSZE PROJEKTY DZIĘKI DIGITALIZACJI PROCESU DECYZYJNEGO

Inwestycje B+R+I z definicji cechują się wysokim poziomem ryzyka. Niektóre projekty mogą odmienić losy organizacji, zupełnie zmieniając jej pozycję strategiczną. Z kolei inne okazują się nietrafione rynkowo lub niewykonalne technologicznie i przynoszą znaczące straty.
Kluczem do sukcesu korporacyjnego B+R+I jest podejście portfelowe i starannie zaprojektowany proces, polegający na generowaniu wielu inicjatyw (pomysłów, koncepcji), które są następnie filtrowane i przekształcają się w pełnowymiarowe projekty. Firmy, które opierają swój rozwój na innowacjach, podejmują świadome decyzje, precyzyjnie alokując zasoby (ludzi, czas i pienią- dze) w najbardziej obiecujące inicjatywy. Jednocześnie potrafią w odpowiednim momencie porzucać projekty zbyt ryzykowne, co pozwala na minimalizowanie strat.
Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie korporacyjnego B+R+I, istotne jest aby wykorzystane metody, techniki i narzędzia wspierające decyzje zapewniały najwyższą jakość produktów analitycznych oraz były zrozumiałe i transparentne dla uczestników procesu. Celem jest oczywiście wygenerowanie możliwie najwyższego zwrotu z inwestycji i jednocześnie kontrola poziomu ryzyka.
Duże organizacje zazwyczaj produkują setki analiz inwestycyjnych rocznie. Kalkulacje biznesowe są tworzone w różnych działach, które mogą znajdować się w wielu odległych lokalizacjach. Czy poszczególne analizy oparte są na wspólnych założeniach? Czy KPI obliczono w spójny sposób? Czy zastosowano tę samą metodykę? Czy założenia uległy zmianie? Jakie są kluczowe wskaźniki efektywności dla całego portfela projektów? Która konkretna wersja konkretnej analizy została zatwierdzona? Czy wiedza i informacje o planowanych projektach jest dostępna dla organizacji? Z tymi wyzwaniami spotykają się codziennie menedżerowie działów badawczo-rozwojowych, menedżerowie produktu oraz osoby odpowiedzialne za projekty rozwojowe i innowacje.
Bez odpowiednich narzędzi procesem decyzyjnym związanym z selekcją i priorytetyzacją projektów B+R+I jest bardzo trudno zarządzać w sposób spójny i przejrzysty.
Qvistorp Growth (QG) to rozwiązanie, które ułatwia wdrożenie wystandaryzowanej i zgodnej z najlepszymi praktykami metodyki dzięki pełnej digitalizacji procesu analizy i oceny efektywności projektów. QG śledzi wszystkie projekty w bazie danych oraz automatyzuje wiele czynności, pozwalając uczestnikom procesu skupić się na właściwej analizie i wyciąganiu wniosków. QG gwarantuje metodologiczną poprawność i spójność założeń, a także dyscyplinuje i monitoruje komunikację między uczestnikami procesu. QG zapewnia również zaawansowane narzędzia do zarządzania i optymalizacji dużych portfeli projektów.
Qvistorp jest polsko-fińską spółką technologiczną. Mamy doświadczenie w pracy dla działów B+R+I w dużych międzynarodowych organizacjach. Wspólnie z naszymi klientami kształtujemy i definiujemy schematy procesów decyzyjnych, metody i wskaźniki oceny efektywności ekonomicznej projektów oraz ryzyka i wpływu strategicznego. Wdrażamy metodykę i narzędzia umożliwiające priorytetyzację portfela projektów, pozwalającą na podejmowanie świadomych i lepszych decyzji.

DIGITALIZACJA PROCESU OCENY PROJEKTÓW B+R+I
Digitalizacja procesu analizy polega na zastąpieniu arkuszy kalkulacyjnych i rozproszonych narzędzi pakietów biurowych, jednym specjalistycznym narzędziem IT, zapewniając m.in.:

- Bazę danych wszystkich inicjatyw / projektów;
- Porównywalność pomiędzy projektami (KPI, modele, metody, algorytmy);
- Dane makro w skali całego przedsiębiorstwa, wspólne dla wszystkich projektów;
- Podgląd i analizę portfela w czasie rzeczywistym w oparciu o KPI;
- Analizę scenariuszy i stress-testing w czasie rzeczywistym;
- Zdefiniowany poprzez przepływy pracy przejrzysty proces gwarantujący jakość produktów analitycznych;
- Zmniejszone ryzyko błędów ludzkich;

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu