Czasem nie wolno pominąć prezesa

Hubert Mackiewicz
05-10-2004, 00:00

W przypadku prac o dużej wartości zamawiający mogą mieć problemy z określeniem terminu ogłoszenia o przetargu.

Przepisy dotyczące wszczęcia postępowania przetargowego zostały zawarte w art. 40 ustawy Prawo zamówień publicznych i mają zastosowanie do trybu przetargowego zarówno ograniczonego, jak i nieograniczonego.

Zgodnie z treścią art. 40 ust. 1 ustawy, zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargowym zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na własnej stronie internetowej, jeżeli ją ma. Podobnie jak w przypadku przetargu ograniczonego, może je również opublikować w inny sposób, np. w prasie.

Kryterium

Sprawa zaczyna się nieco komplikować w przypadku zamówienia większej wartości. Zamawiający ma bowiem obowiązek przekazać ogłoszenie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w sytuacji, gdy wartość zamówienia przekracza równowartość 60 tys. EUR.

W przypadku jeszcze wyższych wartości zamówienia, gdy przekraczają one równowartość:

- 130 tys. EURO — w przypadku zamówień na dostawy lub usługi,

- 5 mln EUR — w przypadku zamówień na roboty budowlane;

zamawiający winien przekazać ogłoszenie o takim zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, a dopiero potem niezwłocznie Prezesowi UZP.

Jeżeli zaś opisane wartości przekraczają odpowiednio równowartość 10 mln EUR (dla zamówień na roboty budowlane) i 5 mln EUR (dla zamówień na dostawy lub usługi), zamawiający dodatkowo zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

Należy pamiętać, że w opisanych przypadkach zamawiający nie może opublikować ogłoszenia przed przekazaniem jego treści Prezesowi UZP lub odpowiednio Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (art. 40 ust. 6 pkt 1 ustawy PZP). Określenie terminu ogłoszenia może zatem budzić wątpliwości u zamawiających.

Kiedy ogłosić

W przypadku zamówień, których wartość nie przekracza 60 tys. EUR, sprawa jest prosta — dniem wszczęcia postępowania będzie opublikowanie ogłoszenia przez zamawiającego. Pojawia się jednak pytanie, w którym momencie następuje wszczęcie postępowania przetargowego o wartości przekraczającej 60 tys. EUR — z dniem publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (skoro zamawiający jest obowiązany przekazać ogłoszenie Prezesowi UZP) czy też z dniem zamieszczenia ogłoszenia w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym lub na stronie internetowej.

Treść art. 40 ust. 1 ustawy p.z.p. wskazuje wprost, że miarodajny w tym zakresie jest moment uzewnętrznienia woli zamawiającego — czyli zamieszczenie ogłoszenia o przetargu w miejscu i w sposób dostępny dla nieograniczonego kręgu odbiorców. Ustawodawca postanowił jednak, że w przypadku zamówień publicznych o wartości przekraczającej równowartość 60 tys. EUR, takie ogłoszenie nie może być opublikowane przed dniem jego przekazania odpowiednim organom (Prezesowi UZP lub Urzędowi Oficjalnych Publikacji WE).

Analizując ten zapis należy odwołać się do reguł wykładni językowej. Z uwagi na to, zakaz publikacji rozciąga się tylko do dnia poprzedzającego dzień przekazania ogłoszenia właściwemu organowi. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby zamawiający najwcześniej w dniu przekazania ogłoszenia Prezesowi UZP opublikował ogłoszenie w swojej siedzibie, na stronie internetowej lub w inny sposób. Jeżeli tak się stanie, ten moment wyznaczy początek postępowania przetargowego, pomimo że ogłoszenie nie ukazało się jeszcze w Biuletynie Zamówień Publicznych (zgodnie z treścią art. 11 ust 2 ustawy p.z.p., publikacja w biuletynie następuje w terminie 10 dni od przekazania ogłoszenia).

Taka interpretacja jest zgodna z oficjalnym stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych, opublikowanym na stronie internetowej www.uzp.gov.pl

Hubert Mackiewicz, radca prawny, wspólnik w kancelarii Kalwas i Wspólnicy

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Hubert Mackiewicz

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Czasem nie wolno pominąć prezesa