Polska Firma Międzynarodowy Czempion 2018

Kategorie

1.    Inwestor - polskie firmy prywatne i polskie firmy z udziałem Skarbu Państwa
             a)    Inwestor – duże przedsiębiorstwo
             b)    Inwestor – MŚP
2.    Eksporter - polskie firmy prywatne i polskie firmy z udziałem Skarbu Państwa
             a)    Eksporter – duże przedsiębiorstwo
             b)    Eksporter – MŚP
3.    Wizjoner ekspansji zagranicznej
4.    Nagroda specjalna za promocję polskiej marki za granicą
5.    Debiutant na rynkach zagranicznych

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie polskie przedsiębiorstwa, które wypełnią jedną z trzech ankiet – dla inwestora, eksportera lub dla debiutanta na rynkach zagranicznych i prześlą nam swoje zgłoszenia. Następnie zgłoszenia zostaną ocenione w wyodrębnionych obszarach i kategoriach pod względem ich znaczenia dla rozwoju firmy, strategii ekspansji zagranicznej i promocji marki polskiej. Laureaci nagrody specjalnej za promocję polskiej marki za granicą oraz nagrody „Wizjoner Ekspansji Zagranicznej” mogą być wyłonieni również spoza grona zgłoszonych firm.

Zwycięzców wskaże Kapituła.

Udział w konkursie jest bezpłatny.