Polska Firma Międzynarodowy Czempion 2016

Kategorie

 1. Polskie firmy prywatne - duże przedsiębiorstwa
  1. Inwestor
  2. Eksporter
 2. Polskie firmy prywatne - małe i średnie przedsiębiorstwa
  1. Inwestor
  2. Eksporter
 3. Polskie firmy z udziałem Skarbu Państwa
 4. Debiutant na rynkach zagranicznych
 5. Wizjoner ekspansji zagranicznej
 6. Nagroda specjalna

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie polskie przedsiębiorstwa, które wypełnią jedną z czterech ankiet – dla inwestora lub eksportera, w przypadku polskich firm prywatnych, dla polskich firm z udziałem Skarbu Państwa lub dla debiutanta na rynkach zagranicznych i prześlą nam swoje zgłoszenia. Następnie zgłoszenia zostaną ocenione w wyodrębnionych obszarach i kategoriach pod względem ich znaczenia dla rozwoju firmy, strategii ekspansji zagranicznej i promocji marki polskiej. Laureaci nagrody specjalnej za promocję polskiej marki za granicą oraz nagrody „Wizjoner Ekspansji Zagranicznej” mogą być wyłonieni również spoza grona zgłoszonych firm.

Zwycięzców wskaże Kapituła.

Udział w konkursie jest bezpłatny.