Polska Firma Międzynarodowy Czempion 2016

Kryteria

O nagrodę w kategoriach polskie firmy prywatne MŚP i duże przedsiębiorstwa (inwestor), polskie firmy prywatne MŚP i duże przedsiębiorstwa (eksporter) i polskie firmy z udziałem Skarbu Państwa (inwestor i/lub eksporter) ubiegać się mogą bezpłatnie wszystkie polskie przedsiębiorstwa, które:

  • w ciągu ostatnich trzech lat dokonały inwestycji zagranicznej - wybudowały poza granicami Polski zakład produkcyjny, centrum usługowe, sieć dystrybucji lub przejęły zagraniczną firmę i/lub
  • prowadzą szeroko zakrojoną działalność eksportową i odnoszą sukcesy na zagranicznych rynkach

i dzięki temu:

  • dynamicznie zwiększają sprzedaż,
  • poprawiają wyniki finansowe,
  • zwiększają udział w rynku regionalnym lub globalnym,
  • osiągają oszczędności,
  • wykorzystują nowe technologie,
  • promują jakość polskiej marki na rynkach zagranicznych.


O nagrodę w kategorii „Debiutant na rynkach zagranicznych” ubiegać się mogą bezpłatnie polskie przedsiębiorstwa, które:

  • w 2016 roku rozpoczęły działalność na rynkach zagranicznych i w ciągu ostatniego roku odniosły duży i zauważalny sukces w ekspansji zagranicznej lub
  • dotychczasowy udział ekspansji zagranicznej w przychodach przedsiębiorstwa nie przekraczał 5%, natomiast w 2016 roku udział ten znacząco wzrósł, a przedsiębiorstwo odniosły przełomowy z perspektywy firmy sukces na rynku/rynkach zagranicznych.