Polska Firma Międzynarodowy Czempion 2018

Polityka prywatności

Polityka prywatności


W celu zapewnienia osobom udostępniającym dane, niezbędnych i wyczerpujących informacji wynikających z art. 12 i art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/46/WE, dalej “RODO”, dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w konkursie “Polski Czempion” dalej “Konkurs”.

1.    Administrator danych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest organizator merytoryczny Konkursu - PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej PwC Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Lecha Kaczyńskiego 14.

2.    Inspektor Ochrony Danych.
Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez PwC, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt drogą elektroniczną z inspektorem ochrony danych osobowych PwC, poprzez: privacypl@pl.pwc.com lub pisemnie na adres ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa.

3.    Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Przekazane przez Państwa dane osobowe (Imię i nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail) za pośrednictwem ankiet zgłoszeniowych będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody w celach związanych z organizacją Konkursu, tj. rejestracją,  udziałem w Konkursie i odbiorem nagród, komunikacją związaną z Konkursem (w tym informacji o kolejnych edycjach konkursu), a  także dla celów statystycznych i archiwalnych.
Podanie danych osobowych jest warunkiem rejestracji i udziału w konkursie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać odwołana w każdym czasie, a Państwo mają prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

4.    Informacje o odbiorcach danych osobowych
Państwa dane mogą zostać udostępnione organizatorowi medialnemu - Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej 1, 03- 738 Warszawa w celach organizacyjnych związanych z wydarzeniem, jak również wykorzystania wizerunku w relacjach fotograficznych oraz wideo zamieszczanych w publikacjach Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. dotyczących wydarzenia udostępnianych zarówno w sieci internet jak i wydaniach tradycyjnych dziennika "Puls Biznesu".

Ponadto, zgodnie z regulaminem Konkursu, nadesłane aplikacje przechodzą analizę zgodności z wymogami formalnymi oraz analizę wyników ilościowych, następnie wyłonione w ten sposób grono finalistów przejdzie ocenę Kapituły złożonej z ekspertów świata biznesu, administracji publicznej i mediów, mianowanych przez przedstawicieli Organizatorów, Partnerów i Patronów. Skład Kapituły jest dostępny na stronie internetowej Konkursu, a pełna lista Partnerów Konkursu znajduje się w Regulaminie Konkursu na stronie internetowej Konkursu.  
PwC nie zamierza udostępnić Pani/Pana danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub organizacjom międzynarodowym.

5.    Okresy przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe zebrane do celów organizacji Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji  celów wskazanych w pkt 3 lub do odwołania zgody.

6.    Bezpieczeństwo
Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo wszystkich posiadanych przez nas danych. Stosujemy się do uznanych międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa, a nasz system zarządzania bezpieczeństwem informacji dotyczących poufnych danych klientów podlega niezależnej certyfikacji i jest zgodny z wymogami normy ISO/IEC 27001: 2013.
Wdrożyliśmy ramowe polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo i regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

7.    Prawa osoby, której dane dotyczą
Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez PwC przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują Pani/Panu prawo do:
●    informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu;
●    dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
●    prawo do żądania anonimizacji wizerunku i/lub usunięcia swoich danych,
●    ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
●    przenoszenia swoich danych,
●    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych

Mamy nadzieję, że nie będzie takiej konieczności, lecz w przypadku chęci wniesienia skargi w sprawie wykorzystywania przez nas danych osobowych, należy przesłać maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres privacypl@pl.pwc.com. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Osoby fizyczne mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat praw osób oraz sposobu wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, można uzyskać w www.uodo.gov.pl.