Członek zarządu a długi spółki

opublikowano: 04-01-2016, 22:00

Prawnik, radzi

KOMENTARZ PRAWNIKA

NATALIA OGRODNICZAK

aplikant adwokacki, Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór — Adwokaci

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została uregulowana przede wszystkim w art. 299 k.s.h., który swoim zakresem odpowiada przepisowi art. 298 k.h. Odpowiedzialność ta ma charakter odszkodowawczy za szkodę wywołaną niekorzystnym dla wierzycieli sposobem kierowania sprawami spółki, który doprowadził do bezskuteczności egzekucji jej zobowiązań. O powstaniu tej odpowiedzialności decyduje stan, gdy wierzyciel nie może uzyskać w zaspokojenia z majątku spółki (Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Wydział I Cywilny, w wyroku z 27.11.2014 r., do sygn. akt I ACa 873/14).

Najistotniejsze z punktu wierzyciela jest to, że musi — zgodnie z dyspozycją art. 299 § 1 k.s.h. — najpierw dochodzić swoich roszczeń wobec spółki oraz wykazać, że egzekucja wobec niej okazała się bezskuteczna. Ciężar dowodowy obciąża tu wierzyciela, który w ewentualnym procesie przeciwko członkowi lub członkom zarządu powinien wykazać, że dochował wszystkich starań w celu uzyskania zaspokojenia od spółki. Najczęściej wierzyciele decydują się na standardową, choć zazwyczaj czasochłonną, procedurę: uzyskują tytuł wykonawczy przeciwko spółce, kierują sprawę do komornika, który po jakimś czasie umarza postępowanie ze względu na bezskuteczność egzekucji.

Postanowienie komornika o stwierdzeniu bezskuteczności egzekucji staje się w procesie przeciwko członkowi zarządu wystarczającym dowodem na to, że wierzyciel nie uzyskał zaspokojenia od spółki. Co istotne, od daty, w której stwierdzono bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce, biegnie trzyletni termin przedawnienia roszczeń wierzyciela wobec członków zarządu (to wtedy z reguły wierzyciel dowiaduje się o szkodzie i osobie odpowiedzialnej za jej naprawienie — por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, Wydział I Cywilny, z 19.08.2014 r., do sygn. akt I ACa 151/13).

Należy zwrócić także uwagę na brzmienie art. 299 § 2 k.s.h., zgodnie z którym członkowie zarządu mogą zwolnić się od odpowiedzialności określonej w § 1 tego artykułu. Pozwany w procesie na podstawie art. 299 § 1 k.s.h. może podnosić zarzuty przeciwko wierzycielowi oparte na tzw. przesłankach egzoneracyjnych, tj. może wykazać, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża oczywiście pozwanego członka zarządu. W odniesieniu do ostatniej z przesłanek wymienionych w art. 299 § 2 k.s.h. należy wskazać, że za szkodę uważa się stratę stanowiącą różnicę pomiędzy tym, co wierzyciel mógłby w wyniku wszczęcia postępowania upadłościowego uzyskać, a rzeczywistym stanem zaspokojenia jego roszczeń. W celu skutecznej obrony przed odpowiedzialnością za długi spółki członek zarządu winien wykazać, że kwota jakiej dochodzi wierzyciel, nie przedstawia mniejszej wartości niż ta, którą uzyskałby, gdyby członkowie zarządu złożyli wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu