Czy firma stosuje środki przeciwdziałania dyskryminacji pracowników?

Bogusław Kapłon
opublikowano: 01-04-2004, 00:00

Dlaczego jest to istotne?

- Od 1 stycznia 2004 r. polski kodeks pracy został dostosowany do prawa wspólnotowego w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji pracowników. Rozszerzono znacznie definicję i ustawowe przesłanki dyskryminacji.

- Ponadto pracodawca ma formalny obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

- Jeśli pracownik zarzuci firmie dyskryminację, to firma musi udowodnić (np. przed sądem), że nie stosuje takich praktyk. Przepisy dają pracownikowi prawo do domagania się odszkodowania za dyskryminację (bez górnego limitu).

Co należy zrobić?

- Należy w pierwszym rzędzie udostępnić pracownikom treść przepisów kodeksu pracy o zakazie dyskryminacji (wymóg kodeksowy).

- Ponadto należy dokonać przeglądu zasad polityki personalnej stosowanej w firmie (np. zasad awansowania), aby upewnić się, czy i jakie elementy polityki mogą prowadzić do dyskryminacji pracowników.

- Zalecane jest również bardziej aktywne podejście polegające na opracowaniu zasad antydyskryminacyjnych w przedsiębiorstwie. Mogą być one bardzo pomocne jako forma edukacji personelu zarządzającego oraz jako środek służący unikaniu zarzutów dyskryminowania pracowników.

Konsekwencje dla firmy

- Wywiązanie się z obowiązków wobec pracowników.

- Edukacja kadry zarządzającej.

- Określenie „granic” dyskryminacji w danej firmie na potrzeby zarządzania personelem.

- Ograniczanie ryzyka procesowego.

Autor jest radcą prawnym w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, Boguslaw.Kaplon@dzp.pl

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Bogusław Kapłon

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / Czy firma stosuje środki przeciwdziałania dyskryminacji pracowników?