Czy restrukturyzacja wyklucza z przetargów

Dariusz Kwiatkowski, partner zarządzający kancelarii restrukturyzacyjnej Kosmal & Kwiatkowski
opublikowano: 26-08-2018, 22:00

Czy firma, która planuje restrukturyzację albo ją wdraża, może zostać pozbawiona możliwości startowania w przetargach?

To pytanie często zadawane przez podmioty zainteresowane otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego. W szczególności te, których głównym źródłem zleceń są zamówienia publiczne. Wiele z nich niesłusznie obawia się, że restrukturyzacja wykluczy ich z zamówień publicznych. Udział podmiotu objętego postępowaniem restrukturyzacyjnym w zamówieniachpublicznych jest dopuszczalny. Nie ma bowiem przesłanki obligatoryjnie wykluczającej podmiot w restrukturyzacji z zamówień publicznych. Istnieje jednak kilka przypadków, w których restrukturyzowana firma może zostać pozbawiona szansy startu w zamówieniach publicznych, ale dotyczą one raczej sytuacji finansowej niż samego faktu restrukturyzacji.

Zgodnie z Prawem zamówień publicznych, wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności tych należności wraz z odsetkami lub grzywnami albo zawarł wiążące porozumienie w sprawie ich spłaty. Kolejna przesłanka jest ściśle związana z poprzednią, ale ma charakter fakultatywny, co oznacza, że zamawiający może, ale nie musi założyć wykluczenia takich wykonawców. Dzieje się tak w sytuacji, gdy podmiot zalega z opisanymi powyżej należnościami publicznoprawnymi, lecz nie został wydany wobec niego prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja administracyjna. W takiej sytuacji to zamawiający sam decyduje o wykluczeniu takich wykonawców.

Zamawiający ma również prawo wprowadzić wykluczenie z zamówień publicznych podmiotu, który w zatwierdzonym przez sąd układzie ma przewidziane zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację jego majątku, ale ma to miejsce rzadko i takie podmioty raczej nie startują w przetargach. Wykluczenie możliwe jest jednak tylko wtedy, gdy zamawiający wyrazi taką wolę w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ.

Podsumowując, co do zasady podmioty w restrukturyzacji mogą startować w zamówieniach publicznych. Jednak zaległości publicznoprawne stanowią obligatoryjną przeszkodę dla potencjalnego wykonawcy zamówienia publicznego, o ile należność została stwierdzona prawomocnym wyrokiem lub ostateczną decyzją. Natomiast zamawiający sam decyduje o możliwości przystąpienia do zamówienia publicznego podmiotu mającego zaległości publicznoprawne, niestwierdzone prawomocnym wyrokiem lub ostateczną decyzją. Zamawiający może również zdecydować o wykluczeniu z zamówienia publicznego podmiotu, wobec którego zatwierdzony układ przewiduje likwidację majątku, lecz musi o tym odpowiednio poinformować firmy przystępujące do zamówienia publicznego. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dariusz Kwiatkowski, partner zarządzający kancelarii restrukturyzacyjnej Kosmal & Kwiatkowski

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu