Czytasz dzięki

Decyzja ws. zmiany zintegrowanego pozwolenia dla ZE PAK

  • PAP
opublikowano: 05-10-2020, 18:29

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. uzyskał decyzję zmieniającą pozwolenie zintegrowane na prowadzenie elektrowni Pątnów i Konin (wielkopolskie) z odstępstwami na emisję rtęci i dwutlenku siarki do 2030 i 2022 r. – podał wielkopolski urząd marszałkowski.

ZE PAK produkuje energię w elektrowniach w Pątnowie, Adamowie i w Koninie
Zobacz więcej

ZE PAK produkuje energię w elektrowniach w Pątnowie, Adamowie i w Koninie KACPER KOWALSKI-FORUM

P.o. dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW) Marzena Andrzejewska – Wierzbicka poinformowała w poniedziałek PAP, że 2 października spółka ZE PAK „uzyskała decyzję zmieniającą pozwolenie zintegrowane na prowadzenie elektrowni Pątnów i Konin związaną m.in. z udzieleniem odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych określonych w konkluzjach BAT (najlepszych dostępnych technik – PAP) na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska”.

Odstępstwami zostały objęte: emisja rtęci i dwutlenku siarki dla bloków nr 1, nr 2 i nr 5 elektrowni Pątnów, do terminu wycofania ich z eksploatacji tj. do 31 grudnia 2030 r, a także emisja rtęci dla kotłów EKM nr 85 i 86 elektrowni Konin, do terminu wycofania ich z eksploatacji tzn. do 31 grudnia 2022 r.

„Uzasadnieniem udzielonego odstępstwa czasowego dla obu Elektrowni jest spełnienie warunku nieproporcjonalności korzyści do kosztów, dotrzymanie wymagań dotyczących jakości powietrza, a także czynnik położenia geograficznego” – podała Andrzejewska-Wierzbicka.

Dodała, że ZE PAK w swoim wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego przedstawił analizę, według której modernizacja dostosowawcza elektrowni do wymagań konkluzji BAT będzie prowadzić do nieproporcjonalnie wysokich kosztów w porównaniu do korzyści dla środowiska.

Andrzejewska-Wierzbicka wyjaśniła, że analizie poddano położenie geograficzne, lokalne warunki środowiskowe, charakterystykę techniczną instalacji i koszty ich dostosowania do wymogów konkluzji BAT, a także koszty środowiskowe terminowego dostosowania instalacji do dotrzymywania granicznej wielkości emisyjnej rtęci i dwutlenku siarki.

„Należy mieć na uwadze fakt, że ww. elektrownie znajdują się w sąsiedztwie lokalnych odkrywek węgla brunatnego przynależnych do Kopalni Węgla Brunatnego Konin: Tomisławice, Jóźwin oraz Ościsłowo, z których jest i będzie zasilana w paliwo. Zgodnie z wnioskiem, nie ma możliwości zastąpienia węgla dostarczanego do elektrowni węglem brunatnym z innych źródeł, które charakteryzowałyby się mniejszą zawartością siarki lub rtęci w węglu” – podkreśliła Andrzejewska-Wierzbicka.

Dodała, że analizując wniosek ZE PAK uwzględniono zadeklarowaną przez spółkę chęć „czynnego włączenia się w proces transformacji energetycznej regionu”. „Zaangażowanie ZE PAK S.A. odzwierciedla się poprzez przystąpienie do Platformy Regionów Górniczych w Procesie Transformacji, powołanej przez Komisję Europejską, a także w zgłaszanych do Komisji Europejskiej projektów dotyczących wdrażania nowych zielonych technologii w sektorze energetycznym oraz w zastosowaniach przemysłowych” – zaznaczyła.

"Należy zaznaczyć, że wydane rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie, jest zgodne z obowiązującymi przepisami zarówno prawa unijnego, jak i polskiego" - podkreśliła. Dodała, że w podobnej sprawie związanej ze zmianą pozwolenia zintegrowanego dla Elektrowni Pątnów II, na początku sierpnia, minister klimatu oddalił zarzuty podniesione przez Fundację Greenpeace Polska i utrzymał w mocy decyzję urzędu marszałkowskiego.

W lutym 2018 r., UMWW wezwał Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. do dostosowania posiadanego pozwolenia zintegrowanego do wymogów określonych w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z 31.07.2017 r., ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. Zmiany wymagały m.in.: opis instalacji, charakterystyka stosowanej technologii, rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw, warunki wprowadzania do środowiska substancji energii oraz monitoring emisji.

Stronami postępowania są: spółka ZE PAK oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a Fundacja Greenpeace Polska jest uczestnikiem na prawach strony. 17 sierpnia przeprowadzono rozprawę administracyjną, która miała umożliwić stronom wypowiedzenie się, złożenie dodatkowych wyjaśnień, żądań, propozycji, zarzutów lub przedstawienie dowodów na ich poparcie. Na rozprawę administracyjną stawili się jedynie przedstawiciele ZE PAK.

W wydanym w poniedziałek przez Fundację Greenpeace Polska oświadczeniu podkreślono, że spółce ZE PAK nie powinno być przyznane odstępstwo, a marszałek wielkopolski przy wydawaniu decyzji powinien wziąć pod uwagę nowe okoliczności. „Zgodnie z opublikowanym przez spółkę sprawozdaniem finansowym za ostatnie półrocze, bloki elektrowni Pątnów I miałyby działać do 2024 r. Z kolei decyzja marszałka województwa wielkopolskiego ma przyznawać odstępstwo od regulacji chroniących zdrowie mieszkańców aż do 2030 r.” – podkreślono.

„Decyzja o przyznaniu bądź też nieprzyznaniu odstępstwa, nie powinna wykraczać poza horyzont czasowy planowanej eksploatacji instalacji tj. poza 2024 r.” - podkreśliła Anna Meres z Greenpeace Polska. Według ekologów ubieganie się przez ZE PAK o odstępstwo do 2030 r. wskazuje, że spółka nadal rozważa scenariusz, w którym byłaby możliwa eksploatacja kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Ościsłowo. „W opublikowanym niedawno przez ZE PAK komentarzu, spółka potwierdziła, że nie zrezygnuje z ubiegania się o koncesję na budowę nowej odkrywki” – zaznaczono w komunikacie Greenpeace.

Pod koniec września ZE PAK S.A. poinformowała, że rezygnuje z planów budowy okrywki węgla brunatnego Ościsłowo, która przedłużyłaby okres działania elektrowni węglowych Pątnów. W ub. tygodniu koncern energetyczny ogłosił, że do 2030 r. zamierza całkowicie zrezygnować z wytwarzania energii elektrycznej z węgla. W zamian firma chce rozwijać energetykę opartą na źródłach odnawialnych, m.in. biomasie i biogazie, oraz działać w obszarze wodoru.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane