Depozyty korporacyjne Banku Pekao SA spadły o 16,8 proc. od początku roku

ISB
12-11-2008, 11:24

Wartość depozytów klientów detalicznych Banku Pekao SA wzrosła w okresie od stycznia do września o 8,1% do 39,39 mld zł, a depozytów klientów korporacyjnych spadła w tym czasie o 16,8% do 41,63 mld zł, podał bank w komunikacie w środę.

Zobowiązania wobec klientów grupy (depozyty klientów, strukturyzowane certyfikaty depozytowe, transakcje z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje sell-buy-back) wyniosły 87,27 mld zł na koniec września i były o 3,93 mld zł (o 4,3%) niższe w stosunku do końca 2007 r.

Depozyty detaliczne wzrosły w tym czasie o 8,1% do 39,39 mld zł, a strukturyzowane certyfikaty depozytowe wzrosły o 9,6% do 2,25 mld zł.

Depozyty klientów korporacyjnych spadły o 16,8% od końca 2007 r. do 41,63 mld zł na koniec września.

Bank podał, że łącznie z transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcjami sell-buy-back wyniosły one 45,62 mln zł i w porównaniu z końcem 2007 r. były o ok. 3,1 mld zł niższe w wyniku spadku depozytów instytucji sektora budżetowego i o ok. 4,0 mld zł w wyniku ograniczania cashflow w obszarze klientów korporacyjnych.

Kredyty klientów grupy na koniec września 2008 r. wyniosły 77,40 mln zł i były o 4,53 mld zł, tj. 4,8% wyższe niż na koniec 2007 r. dzięki wzrostowi zarówno kredytów detalicznych, jak i korporacyjnych (po wyłączeniu efektu zakończonej we wrześniu 2008 r. transakcji sprzedaży kredytów z utratą wartości, zmniejszającej wolumen kredytów o ok. 955 mln zł).

Kredyty detaliczne wyniosły 24,71 mld zł, a korporacyjne 52,69 mld zł na koniec września, co oznacza odpowiednio wzrost o 2% i 6,2% w porównaniu z końcem 2007 r.

Bank podał, że kredyty hipoteczne denominowane w walutach obcych stanowią zaledwie 6,3% całego portfela kredytowego.

Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem wyniosła 5,9% na koniec września w wobec 7,7% na koniec 2007 r.

Dane za trzy kwartały obejmują wynik grupy Pekao oraz Pekao 285, czyli części banku BPH przyłączonej do banku Pekao po podziale BPH, zarejestrowanego 29 listopada 2007 r.

W III kw. zysk netto wyniósł 841,3 mln zł i był o 1,4% wyższy od osiągniętego kwartał wcześniej i o 51,8% wyższy niż rok wcześniej.

Po trzech kwartałach zysk netto wyniósł 2,81 mld zł i był o 1,9% wyższy niż rok wcześniej.

"Na sumaryczne wyniki banku w okresie 3 kwartałów 2007 r. wpływ miała transakcja jednorazowa, jaką była sprzedaż akcji Commercial Union PTE; wpływ tej transakcji na sumaryczne dochody banku wyniósł 178,0 mln zł, a na sumaryczny wynik netto 144,2 mln zł. Na wyniki banku w okresie 3 kwartałów 2008 r. wpływ miała sprzedaż należności z utratą wartości; wpływ tej transakcji na wynik netto banku wyniósł 77,2 mln zł"- podał bank w komunikacie.

Po trzech kwartałach dochody ogółem w wyniosły 6,38 mld zł. Były one o 36,1 mln zł, tj. o 0,6% wyższe niż osiągnięte rok wcześniej.

Ogólne koszty administracyjne (z amortyzacją) wyniosły w tym czasie 2,84 mld zł i były wyższe o 68,5 mln zł tj. o 2,5% licząc rok do roku. Ich przyrost spowodowany był głównie kosztami związanymi z integracją oraz rozwojem działalności na rynku ukraińskim.

Wskaźnik koszty/dochody (C/I) wyniósł 44,5% po trzech kwartałach wobec 43,7% rok wcześniej. Zwrot z kapitału (ROE) wyniósł 24,3%, a współczynnik wypłacalności 11,1% na koniec września.

W III kw. wynik odsetkowy grupy wyniósł 1,13 mld zł wobec 642,7 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 559,20 mln zł wobec 541,56 mln zł rok wcześniej. Po trzech kwartałach wynik odsetkowy wyniósł 3,4 mld zł, a wynik z prowizji 1,78 mld zł wobec odpowiednio 1,86 mld zł i 1,65 mld zł.

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących wyniósł 159,4 mln zł po trzech kwartałach i był o o 44,0% niższy licząc rok do roku.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISB

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Wyniki spółek / Depozyty korporacyjne Banku Pekao SA spadły o 16,8 proc. od początku roku