Deutsche BK PBC <BWRK.WA> Postanowienie Sądu Apelacyjnego w sprawie umorzenia postępowania

Deutsche BK PBC <BWRK.WA> Postanowienie Sądu Apelacyjnego w sprawie umorzenia postępowania POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W SPRAWIE UMORZENIA POSTĘPOWANIA Raport bieżący 47/2003 Zarząd Deutsche Bank PBC S.A., informuje że zgodnie z dostarczonym Bankowi w dniu 2 grudnia 2003 roku postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 17 listopada 2003r., Sąd Apelacyjny - wobec cofnięcia przez akcjonariusza pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczenia w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwał nr 9, 10 i 13 podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku w dniu 18 kwietnia 2001 roku - postanowił uchylić wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IX Gospodarczy z dnia 5 kwietnia 2002 roku (na mocy którego oddalone zostały żądania pozwu w zakresie uchwały nr 9 w sprawie zmiany statutu banku i uchwały nr 10 w sprawie zatwierdzenia jednolitej treści statutu Banku oraz uwzględnione w zakresie uchwały nr 13 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej) oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 8 kwietnia 2003r. (którym Sąd oddalił apelację Banku od wyroku z dnia 5 kwietnia 2002r. w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały nr 13), tym samym Sąd postanowił umorzyć postępowanie w sprawie. Postanowienie Sądu Apelacyjnego kończy spekulacje na temat ważności wyboru Rady Nadzorczej Deutsche Bank PBC S.A. Treść uchwał ZWZA została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 17 w dniu 19 kwietnia 2001 roku, natomiast informacje o toczącej się wyżej wymienionej sprawie były przekazywane przez Bank raportami bieżącymi: nr 26 w dniu 30 maja 2001r., nr 12 w dniu 5 kwietnia 2002r. oraz nr 12 w dniu 9 kwietnia 2003 roku. Data sporządzenia raportu: 02-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ