Deutsche BK PBC <BWRK.WA> Zbycie aktywów o znacznej wartości

Deutsche BK PBC <BWRK.WA> Zbycie aktywów o znacznej wartości ZBYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI Raport bieżący 49/2003 Zarząd Deutsche Bank PBC S.A. informuje, że w związku z wyznaczeniem przez DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Mieszany Rynku Pieniężnego ("DWS FIM RP") dnia wykupu certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu na dzień 29 grudnia 2003 roku oraz zgodnie ze złożoną przez Bank dyspozycją wykupu, DWS FIM RP wykupił od Banku 343 927 certyfikaty inwestycyjne, czyli wszystkie certyfikaty zakupione przez Bank w połowie grudnia 2003r. na podstawie Porozumienia o współpracy w zakresie obrotu certyfikatami inwestycyjnymi DWS FIM Rynku Pieniężnego (zawartego w dniu 1 grudnia 2003r. pomiędzy Deutsche Bank PBC S.A., DB Securities S.A. i DWS Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A.). Certyfikaty zostały wykupione po cenie 106,71 za certyfikat, tj. za łączną kwotę 36 700 450,17 zł. Cena po jakiej Deutsche Bank PBC S.A. nabywał certyfikaty to 106 zł za jeden certyfikat, tj. za łączną kwotę 36 456 262,00zł. Zgodnie z w.w. porozumieniem Bank wypłaci DB Securities S.A. za świadczone w ramach porozumienia usługi brokerskie wynagrodzenie w wysokości 0,5 % wartości nabytych przez Bank certyfikatów (obliczonej jako iloczyn liczby nabytych przez Bank certyfikatów oraz ceny wykupu tych certyfikatów przez DWS FIM RP) pomniejszone o koszty odsetek od kwot zaangażowanych przez Bank w celu realizacji transakcji wynikających z porozumienia, przelanych na rachunek inwestycyjny Banku w DB Securities S.A. Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych Banku. Data sporządzenia raportu: 30-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ