Długie oczekiwanie na decyzje utrudnia proces inwestycyjny

Tomasz Tatomir
30-10-2007, 00:00

Bezpośredni wpływ na decyzję inwestorów małych, średnich i dużych, zarówno tych zagranicznych, jak i tych krajowych, ma jakość polityki państwa na rzecz inwestycji. Polityka ta powinna opierać się na tworzeniu sprzyjających warunków inwestowania dla wszystkich, a przy jej nakreślaniu i wdrażaniu rząd powinien w pierwszej kolejności zadbać, aby inwestor miał gwarancję bezpieczeństwa swej własności. Równie ważne jest maksymalne ułatwienie procesu inwestycyjnego. Ważne, aby decyzje urzędników zapadały szybko, były zrozumiałe i przewidywalne, aby element dowolności został całkowicie wyeliminowany.

Niestety, rzeczywistość odbiega od ideału. Wielu inwestorów, nie tylko zagranicznych, postrzega polskie prawo jako niejasne, niespójne, pełne luk interpretacyjnych. Niejednokrotnie barierą jest brak szczegółowych unormowań. W wielu przypadkach prawo zezwala na daleko idącą swobodę interpretacyjną. A co już jest kuriozum, wśród inwestorów panuje powszechny pogląd, że urzędnik to niepodważalnie najmocniejsza strona procesu inwestycyjnego, od którego decyzji zależy bardzo dużo. Co więcej, ten właśnie urzędnik za nic ma sobie podstawową dla prawa administracyjnego zasadę szybkiego postępowania i posługiwania się w miarę najprostszymi środkami prowadzącymi do załatwienia sprawy.

Bariery w procesie inwestycyjnym występują na każdym jego etapie, poczynając od kwestii związanych z wyborem terenu, przez przygotowanie inwestycji (dokumentacja), na realizacji i odbiorze obiektu kończąc. Najistotniejsze bariery dla budowlanego procesu inwestycyjnego wynikają z niejasnych i często wewnętrznie sprzecznych przepisów zawartych w ustawach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowlanym oraz prawie ochrony środowiska.

Inwestor, będąc na etapie wyboru terenu, powinien znać możliwości realizacji inwestycji na danym terenie, warunki techniczne czy inne uwarunkowania związane z nakładami inwestycyjnymi. Często jednak nie może uzyskać niezbędnych informacji, zanim nie zakupi terenu. Przykładem mogą być dostawcy mediów, którzy pozostają poza regulacjami prawnymi. Aby uzyskać od nich wiążącą odpowiedź co do możliwości zasilenia planowanej inwestycji, inwestor musi często przedłożyć decyzję o warunkach lokalizacji i zagospodarowania terenu oraz dokument potwierdzający jego prawo do dysponowania terenem.

Ponadto brakuje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach. Sporo terenów pozbawionych jest obecnie nie tylko planów, ale nawet studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Przepisy oraz ich stosowanie i egzekwowanie odnoszące się do inwestowania i inwestorów winny być jasne, przejrzyste i powszechnie dostępne oraz nie mogą stwarzać niepotrzebnych obciążeń dla potencjalnych inwestorów. Państwo, tworząc podwaliny polityki sprzyjającej inwestowaniu, musi uwzględniać, że inwestor zagraniczny, dotychczas poruszający się w całkowicie odmiennym systemie prawnym, mając zupełnie odmienne doświadczenie w kontaktach z organami administracyjnymi, niejednokrotnie już na wstępie tworzy sobie określone wyobrażenie o potencjalnych utrudnieniach. Rolą władz jest, aby wyobrażenie inwestora o barierach nie do przebycia odesłać do lamusa. Niezbędne w procesie inwestycyjnym procedury administracyjne winny być jasne, szybkie i tanie (maksymalnie skrócony czas oczekiwania na konieczną decyzję i tanie procedury).

Niezwykle ważna jest czytelna informacja dotycząca sposobu wprowadzania zmian w przepisach i uregulowaniach prawnych odnoszących się do inwestycji. Istotne są konsultacje z zainteresowanymi stronami na etapie legislacyjnym, upraszczanie i kodyfikowanie systemu legislacyjnego, używanie zrozumiałego języka w redagowaniu dokumentów, popularyzowanie korzystania z elektronicznego rozpowszechniania dokumentacji prawnej i przepisów oraz przez publikowanie i rewidowanie decyzji administracyjnych.

Tomasz Tatomir

radca prawny, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy, oddział Wrocław

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Tomasz Tatomir

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Nieruchomości / Długie oczekiwanie na decyzje utrudnia proces inwestycyjny