Długoterminowe finansowanie bez obaw

G.O.
19-04-2017, 00:00

Sytuacja ekonomiczna, w tym ostatnie oceny agencji ratingowych i stabilne warunki polityczne w kraju sprzyjają temu, że firmy pozytywnie widzą swoją przyszłość. Z kolei banki liczą na wzrost zainteresowania ich akcją kredytową dla biznesu.

Partner cyklu

- W takim postrzeganiu rzeczywistości nie są to jedyne czynniki optymistyczne - podkreśla Monika Walczak-Winkler, główny specjalista w Wydziale Rozwoju Sieci i Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw mBanku, menedżer do spraw produktowych.

Więcej inwestycji

Poza korzystnymi danymi makroekonomicznymi, wzrostem prognoz PKB, którego średni poziom może w tym roku sięgnąć 3,4 proc.(2,7 proc. za IV kw. 2016), nadzieję budzą wysokie zyski netto przedsiębiorstw w 2016 r. Z pewnością będą one chciały alokować zarobione środki, a to przełoży się na zwiększenie inwestycji. Firmy są wręcz zmobilizowane do takich działań, gdyż oczekuje się od nich zwielokrotnienia produkcji wskutek rosnącego popytu wewnętrznego. Ten zaś wynika m.in. z rezultatów wprowadzonego przed rokiem programu 500+. 

– Polacy coraz więcej pieniędzy wydają na wczasy, samochody, dobra konsumpcyjne i z pewnością ten trend utrzyma się w 2017 r. Tym bardziej, że będzie to pierwszy pełny rok funkcjonowania programu wsparcia większych rodzin – przypomina ekspertka mBanku. 

W styczniu szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska poinformowała, że wsparciem z programu "Rodzina 500 plus" do końca grudnia 2016 r. do rodzin trafiło ponad 17 mld zł. Pod koniec stycznia Główny Urząd Statystyczny opublikował dane, z których wynika, że - według szacunków - w zeszłym roku urodziło się o ok. 16 tys. więcej dzieci niż rok wcześniej.  To napawa optymizmem na kolejne lata.

Wiele firm ma też do wydania środki pochodzące z Unii Europejskiej z budżetu na lata 2014-2020. Aby je dobrze spożytkować, niezbędny jest ich wkład własny i po takie uzupełnienie przedsiębiorstwa zgłaszają się do instytucji finansowych. Liczy na to też mBank, z którego rozległej oferty kredytowej, w tym długoterminowej czerpią klienci korporacyjni.

W wielu regionach planowany wzrost inwestycji lokalnych ma sięgnąć nawet 30-40 proc., co  jest efektem m.in. najbliższych wyborów samorządowych. Gminni włodarze muszą wywiązać się ze złożonych wcześniej mieszkańcom obietnic i wykazać się konkretnymi działaniami, które pozwalają lepiej i łatwiej żyć. Stąd firmy w terenie mają powody do zadowolenia i zwiększenia zysków, bo są zaangażowane do budowy nowych dróg, sieci kanalizacyjnej czy infrastruktury gazowej

Eugeniusz Twaróg, Puls Biznesu

Jakie niebezpieczeństwa

Dobre otoczenie gospodarcze i ogólna poprawa sytuacji przedsiębiorstw nie mogą jednak uśpić ich czujności. Przy rosnących inwestycjach muszą działać ostrożnie. Dotyczy to głównie utrzymania w ryzach kosztów funkcjonowania. Taka dyscyplina finansowa nie jest łatwa, szczególnie przy presji inflacyjnej i płacowej załóg. Pracownikom zależy aby nie malała siła nabywcza  wynagrodzeń. 

To znaczący bodziec dla wzrostu inflacji, która w marcu b.r. wyniosła w relacji rdr  2 proc. Czynnik ten może powodować ryzyko wzrostu stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Jednak prognozy ekonomistów są zgodne – w 2017 r. takiej zwyżki raczej nie będzie. Natomiast przewidywania ekspertów na kolejny rok są już bardzo zróżnicowane – może nastąpić od dwóch do czterech zmian w górę. Z pewnością takie skoki wpłyną na kurs złotego w stosunku do innych walut, co powoduje największą obawę przy zaciąganiu kredytów walutowych. 

Nie sposób też przewidzieć różnych czynników zagranicznych, które oddziałują na waluty. 

Pełny wachlarz

Wspomniane ryzyka kredytobiorców można jednak ograniczyć, proponując odpowiednie produkty wraz z adekwatnymi instrumentami zabezpieczającymi. Dotyczy to przede wszystkim finansowania długoterminowego, w którym klienci narażeni są najbardziej na wahania koniunktury. 

Najczęściej na wzrost środków trwałych firmy zaciągają w mBanku kredyty inwestycyjne służące finansowaniu projektów  związanych ze wzrostem produkcji, podniesieniem konkurencyjności czy rozszerzeniem profilu działalności. Klientom korporacyjnym korzystającym z finansowania w dłuższym okresie czasu, oferuje się kredyty i pożyczki z instrumentami zabezpieczającymi. Od końca ub. roku mBank posiada w swojej standardowej ofercie dla firm z pełną księgowością oprócz tradycyjnych kredytów inwestycyjnych również kredyty i pożyczki hipoteczne ze stałą stopą procentową, zaletą przy zaciąganiu pożyczki jest fakt, że nie wymaga się określenia celu przeznaczenia środków. Pieniądze z tego wsparcia firma może przeznaczyć na sfinansowanie bieżących potrzeb, jako środki obrotowe. 

- Wysokość finansowania hipotecznego zależy od ratingu firmy po ocenie banku i wartości nieruchomości zaproponowanej na zabezpieczenie. Im wyżej bank oceni sytuację ekonomiczną przedsiębiorcy, tym uzyska on wyższy kredyt – podkreśla Monika Walczak-Winkler z mBanku. 

Umowa kredytowa z bankiem  zawierana jest najczęściej na okres od 7 do 10 lat. Wysokie finansowanie rozłożone w czasie to niższe obciążenia ratami, dzięki czemu spokojniej się go spłaca. W pełni widać wtedy zalety bezpiecznego długoterminowego finansowania. A na tym też zależy obu stronom – zarówno bankowi, jak i kredytowanemu przez niego przedsiębiorcy.

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: G.O.

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Inne / Długoterminowe finansowanie bez obaw