DM BZ WBK: miniony tydzień nastawia negatywnie do rynku

opublikowano: 09-09-2002, 09:21

Pozytywne dane na temat lipcowego deficytu obrotów bieżących nie przekonały inwestorów do kupna akcji. Pozwoliły one jedynie na nieco silniejsze zachowanie polskiego rynku na sesji poniedziałkowej, na pozostałych sesjach górę wzięły negatywne nastroje wynikające z pogłębienia spadków na giełdach światowych. W Polsce spadki zostały spowodowane w głównej mierze informacją o wycofaniu się Elektrimu z wcześniej uzgodnionego porozumienia z obligatariuszami spółki, co przełożyło się na wyprzedaż akcji Elektrimu i BRE na wtorkowej sesji. Na zamknięciu we wtorek Elektrim stracił 40% i na kolejnych sesjach trend spadkowy był kontynuowany i w piątek kurs osiągnął minimum na 1,14 zł. BRE natomiast spadło o 12% we wtorek, po czym na kolejnych sesjach nastąpiła konsolidacja wokół 78 zł. Kolejny wielkim przegranym minionego tygodnia były walory Netii, która również przebiła wcześniejsze minimum na 2,10 i zamknęła się w piątek na 1,77 zł. Spadkom spółki nie towarzyszyły jakiekolwiek informacje, które uzasadniałby takie zachowanie inwestorów. W środę silnie zniżkowały walory Softbanku, które przebiły wcześniejsze minimum na 11 zł. Papier ten silnie zachowywał się w poprzednim tygodniu, gdzie skutecznie opierał się spadkom indeksu. W piątek kurs zdołał odrobić znaczącą część strat i zakończył tydzień na 11,85 zł. Zachowanie innych dużych spółek było znacznie bardziej zrównoważone, choć nie zdołały one uniknąć spadków.

Generalne wrażenie mijającego tygodnia jest niestety negatywne, w związku z czym na początku tygodnia spodziewałbym się pogłębienia spadków, w związku z narastaniem obaw przed kolejnymi atakami terrorystycznymi w związku z rocznica ataku na wieże WTC. Przebieg koniunktury w dalszej części tygodnia będzie uzależniony od zachowania giełd amerykańskich.

WIG

Miniony tydzień przyniósł spore rozczarowanie, oczekiwałem spadku na początku tygodnia, jednakże jego skala w moim przekonaniu jest zbyt duża. Spadek w zasadzie wymazał prawie cały wzrost z poprzednich tygodni, a indeksu znalazł wsparcie na linii łączącej wcześniejsze minima z 25-07 i 12-08, co daje nadzieje na kontynuowanie krótkoterminowego odbicia do 13.100 pkt. Na dziennym wykresie świecowym we wtorek ukształtowała się kolejna negatywna luka bessy w przedziale 13.216-1.300 pkt. Negatywnie również należy ocenić fakt szybkiego spadku indeksu poniżej silnego wsparcia na 13.100 i poniżej obu średnich kroczących. Średnia SK-15 w piątek przecięła od spodu średnią SS-45, co jest sygnałem kupna w średnim terminie, jednakże wstrzymałbym się obecnie z decyzją kupna do momentu powrotu indeksu ponad średnie, czyli do 13.220 pkt.

Linia krótkoterminowego trendu spadkowego znajduje się na poziomie 13.033 pkt. i stanowi obecnie najbliższy poziom oporu dla indeksu.

Z punktu widzenia teorii Elliotta możliwe są obecnie dwa scenariusze. Pierwszy to że obecnie kończymy formowanie się ostatniej piątej fali spadkowej na indeksie w spadku zapoczątkowanym pod koniec stycznia br. Taki scenariusz oznaczałby nieznaczne przebicie dna z lipca br. na 12.585 pkt. po czym nastąpiłaby korekta całego ruchu spadkowego, co oznaczałoby wzrost co najmniej do poziomu 13.765 pkt. Taki scenariusz zbiegł by się z cyklicznym minimum na indeksie w drugiej połowie września. W drugim scenariuszu należałoby przyjąć założenie, iż korekta całego spadku miała miejsce w sierpniu i obecnie rynek wraca do trendu spadkowego. Drugi scenariusz jest znacznie bardziej negatywny i będzie oznaczał przebicie minimum z października ub. na 11.565 pkt. i silne pogłębienie spadków.

Analiza wskaźnikowa tradycyjnie już daje sprzeczne wskazania. W średnim terminie nastąpiło pogorszenie, bowiem sygnał sprzedaży wygenerował MACD i została przebita linia trendu wzrostowego na RSI. Z kolei wskaźniki krótkoterminowe Stochastic i CCI po piątkowej sesji sugerują kupno akcji.

Na tygodniowym wykresie świecowym, mamy do czynienia z formacją gwiazdy wieczornej, która w moim przekonaniu zapowiada kontynuację trendu spadkowego. Dolny cień wskazuje, co prawda, że jest popyt w okolicach 12.600 pkt. co jednak nie jest wystarczającym powodem do kupna akcji.

TECHWIG

W minionym tygodniu indeks zrealizował zasięg spadku wynikający z formacji trójkąta symetrycznego, z którego wybił się w marcu br. Na ostatnich sesjach można zaobserwować konsolidację w okolicach poziomu 320 pkt. Na wykresie liniowym brakuje jeszcze jednej małej fali spadkowej, która powinna przebić 315 pkt. po czym spodziewam się silniejszego ruchu wzrostowego, który powinien dotrzeć do poziomu 410-420 pkt. Potwierdzeniem pozytywnych oczekiwań będzie pokonanie poziomu 346 pkt. Długoterminowa linia trendu spadkowego znajduje się na poziomie 383 pkt. i stanowi kolejny poziom oporu. Przebicie tej linii odczytam pozytywnie jako zapowiedź poprawy sytuacji technicznej indeksu. Układ średnich jest negatywny i sugerują pogłębienie spadku, jednakże z racji silnego wyprzedania rynku, zwracałbym uwagę na zachowanie się indeksu.

WYDARZENIA TYGODNIA

PEKAO

Zdaniem prezes Pekao SA Marii Wiśniewskiej, nowa prognoza zysku netto banku na 2002 roku w wysokości 1 mld zł jest ambitna, dzięki poprawie sytuacji gospodarczej jest realistyczna. "Zweryfikowaliśmy naszą prognozę zysku po półroczu. Jednak ostatnie miesiące mówią o poprawie sytuacji makroekonomicznej. Ale to może nie być jeszcze zmiana trendu. Jednak realistyczność prognozy zwiększa się, ale nadal jest ona bardzo ambitna" - powiedziała Wiśniewska na konferencji prasowej. Pod koniec lipca bank Pekao SA obniżył prognozę zysku netto w 2002 roku do 1,0 mld zł z 1,4 mld zł prognozowanych wcześniej. Pekao SA wykazał w II kwartale 2002 roku stratę netto w wysokości 123,0 mln zł wobec zysku 325,1 mln zł w II kwartale 2001 roku. Natomiast w pierwszym półroczu zysk netto Pekao SA wyniósł 181,8 mln zł wobec zysku 555,5 mln zł w analogicznym okresie 2001 roku. Słabe wyniki banku były po części spowodowane zaangażowaniem w kredyty dla Stoczni Szczecin Porta Holding SA (SSPH), w których udział Pekao SA wynosił 497,8 mln zł. Do tej pory Pekao sprzedał już 3 z 4 statków, które stanowiły zabezpieczenie kredytu udzielonego Stoczni. Zdaniem Wiśniewskiej wkrótce może znaleźć się kupiec na czwarty statek.

ELEKTRIM

Elektrim SA zawiadomił w poniedziałek obligatariuszy posiadających obligacje wymienne spółki w kwocie 440 mln euro, że odstępuje od podpisania ostatecznych umów restrukturyzacyjnych wyznaczonych na 4 wrześniaPrezes Elektrimu Maciej Radziwiłł powiedział że spółka rozważy złożenie wniosku o upadłość, jeżeli obligatariusze, którym Elektrim winien jest 440 mln euro, nie podejmą kolejnych rozmów o restrukturyzacji długu.

W czwartek po informacji prezesa Elektrimu Macieja Radziwiłła, że spółka przedstawiła obligatariuszom, którym winna jest około 510 mln euro, dwie nowe propozycje spłaty zadłużenia, w prasie pojawiły się spekulacje na temat tych propozycji. Według piątkowej "Rzeczpospolitej" pierwsza propozycja spłaty zadłużenia przez Elektrim przewiduje szybką spłatę 100 mln euro, a resztę, czyli 340 mln euro w gotówce w ciągu dwóch-trzech lat, po sprzedaniu aktywów.

Druga ma zakładać, że Elektrim spłaci kilkadziesiąt milionów euro, a w zamian za umorzenie pozostałego długu obligatariusze otrzymają cały należący do spółki 49-proc. pakiet udziałów w Elektrimie Telekomunikacja. "Gazeta Wborcza" podała natomiast, że Elektrim zaproponował wierzycielom spłatę 75-proc. łącznego zadłużenia (uwzględniającego odsetki) oraz wydłużenie spłat w czasie. W czwartek wieczorem prezes Elektrimu poinformował PAP, że spółka przedstawiła obligatariuszom dwie nowe propozycje spłaty zadłużenia, które są mniej dla nich korzystne niż poprzednie, ale odzwierciedlają sytuację ekonomiczną firmy. Radziwiłł nie ujawnił szczegółów nowych propozycji, powiedział tylko, że prawdopodobnie w piątek zostaną one podane do publicznej wiadomości. Prezes dodał, że w przypadku, gdy obligatariusze nie podejmą rozmów w sprawie nowych propozycji, zarząd złoży wniosek o upadłość. Akcjonariusz i członek rady Elektrimu Zbigniew jakubas zasugerował natomiast, że spółka powinna zaproponować obligatariuszom spłatę długu bez odsetek w ratach. W poniedziałek Elektrim zerwał porozumienie z obligatariuszami, gdyż nie udało mu się sprzedać 49 proc. udziałów w Elektrimie Telekomunikacja konsorcjum BRE Banku i Eastbridge, co miało zagwarantować środki na spłatę zadłużenia. Porozumienie zakładało, że Elektrim spłaci, szacowane przez Radziwiłła na 510 mln euro - łącznie z odsetkami, zadłużenie w ratach.

SOFTBANK

Zarząd Softbank SA informuje o podpisaniu w dniu 5 września 2002 r. z bankiem Pekao SA umowy na usługi informatyczne oraz wykonanie oprogramowania na użytek tego klienta. Wartość umowy, która będzie realizowana w terminie do 31 maja 2003 r., wynosi 5,5 mln zł.

UNIMIL

Zarząd Unimilu SA zamierza zaproponować podczas WZA wypłatę dywidendy w wysokości 2.341.400 zł, co daje 2,30 zł dywidendy na jedną akcję - poinformowała spółka w środowym komunikacie.

"Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2001/2002 i terminów wypłaty dywidendy podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy zwołane na 24 września" - napisano w komunikacie. W roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2002 roku Unimil osiągnął 5,5 mln zł zysku netto i 45,1 mln zł przychodów ze sprzedaży. W zeszłym roku Unimil nie wypłacał dywidendy.

AGROS

Pernod Ricard, strategiczny inwestor Agrosu Holding SA oraz Wyborowej SA, chce w 2003 roku włączyć obie spółki w jedną strukturę, ale bez wyprowadzenia Agrosu z GPW - poinformował Yves Flaissier, prezes Agrosu i Wyborowej. Flaissier dodał, że ewentualne zmiany mogłyby zostać wprowadzone począwszy od 2003 roku. Zastrzegł, że Pernod Ricard nie planuje połączenia obu spółek. Zarząd Agrosu Holding prowadzi obecnie negocjacje z funduszem Enterprise Investors w sprawie sprzedaży Agrosu Fortuna. W opinii Andrzeja Szumowskiego, rzecznika prasowego Agrosu, do transakcji może dojść na przełomie września i października. Przedstawiciele Enterprise Investors informowali wcześniej, że chcą doprowadzić do połączenia Fortuny z innym producentem soków znajdującym się w portfelu inwestycyjnym funduszu - Sondą SA. W ciągu dwóch lat nowa spółka z pozycją lidera na rynku soków ma wejść na giełdę. Flaissier poinformował, że Wyborowa SA zamierza przeznaczyć w tym roku około 30 mln zł na inwestycje, przede wszystkim w rozwój marki.

BUDIMEX

Zarząd Budimex SA informuje, że w dniu 05.09.2002 pozyskał informację, że w dniu 04.09.2002 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przyznała Spółce Dromex S.A. (spółka zależna w 100% od Budimex S.A. i Budimex Dromex Sp. z o.o.) kontrakt na Budowę drogi ekspresowej S1 Bielsko Biała Skoczów-Cieszyn, odcinek Skoczów Cieszyn. Wartość kontraktu - EURO 20.935.363,78. Termin podpisania kontraktu - 60 dni (do 04.11.2002). Czas realizacji inwestycji - 26 miesięcy. Oferta została złożona z Ferrovial Agroman S.A. (Joint Venture - Ferrovial 50%, Dromex S.A. 50%).

STRZELEC

Nowa spółka Browary Polskie Brok-Strzelec SA, która powstanie po połączeniu browarów Strzelec SA i Brok SA rozpocznie działalność pierwszego listopada.

TELEKOMUNIKACJA POLSKA

Ericsson podpisał z Telekomunikacją Polską SA umowę na dostawę, wdrożenie i utrzymanie sprzętu telekomunikacyjnego do transmisji danych za 35 mln euro.

AGORA

Jeden z warunków, pod którymi Agora miała przejąć spółkę AMS, nie został spełniony, w związku z czym Agora może odstąpić od umowy, ewentualnie renegocjować warunki lub też odstąpić od nich.

FARMACOL

Farmacol SA nabył w środę od Skarbu Państwa 1.198.500 akcji PZF Cefarm Warszawa SA, co stanowi 51 proc. kapitału i głosów na WZA spółki, za 55,7 mln zł.

ECHO

Echo Investment SA podpisało z Bankiem Handlowym SA umowę o zorganizowanie i przeprowadzenie niepublicznej emisji obligacji o łącznej wartości do 100 mln zł.

GPW

Rada Giełdy podczas środowego posiedzenia wykluczyła z obrotu giełdowego akcje spółek Krak-Brokers SA i Clif SA.

ŁDA

Akcjonariusze ŁDA Invest na piątkowym walnym zgromadzeniu zadecydowali o dalszym istnieniu spółki i jednocześnie zobowiązali zarząd do znalezienia źródeł dalszego finansowania

MOSTOSTAL EXP

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy zasądził na rzecz Mostostalu Export SA zwrot pobranej gwarancji bankowej i innych kosztów o łącznej wartości 23,8 mln zł od spółki Kapuściska - poinformował Mostostal w piątkowym komunikacie

ORBIS

Orbis zawyżył zysk brutto za I półrocze o 5,06 mln zł, z czego o 4,08 mln zł wskutek braku utworzenia rezerw na odprawy i odszkodowania dla pracowników Hotelu Sofitel w Krakowie i o 0,98 mln zł, zawyżając wartość środków trwałych - podał biegły rewident. Prezes Orbisu SA Maciej Grelowski nie zgadza się z opinią biegłego rewidenta, że spółka zawyżyła zysk brutto za pierwsze półrocze o 5,06 mln zł. Według prezesa sprawozdanie finansowe zostało wykonane rzetelnie.

ELEKTROBUDOWA

Elektrobudowa SA obniżyła tegoroczną prognozę zysku netto do 3,9 mln zł wobec 9,1 mln zł zysku prognozowanego wcześniej - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie

4MEDIA

Zarząd 4Media SA, po przeprowadzeniu wstępnych rozmów w sprawie oferty objęcia akcji spółki w zamian za jej wierzytelności, rozważa możliwość zwiększenia emisji akcji serii I - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie.4Media planuje emisję 10 mln akcji serii I, po cenie emisyjnej 1 zł za akcję, w czwartym kwartale 2002 roku.

BZWBK

Irlandzka grupa bankowa Allied Irish Bank nie ma na razie w planach sprzedaży banku BZ WBK w Polsce - poinformowała PAP w środę rzeczniczka AIB Cathryn Burke.

BUDIMEX

Dromex SA, spółka w 100-proc. zależna od Budimeksu, wygrała kontrakt na budowę odcinka drogi ekspresowej Skoczów-Cieszyn o wartości 21 mln euro - poinformował Budimex w

czwartkowym komunikacie.

PKN

PKN Orlen byłby gotów zapłacić wynegocjowaną wstępnie przez konsorcjum Rotch i Łukoil cenę za 75 proc. akcji Rafinerii Gdańskiej SA - powiedział dziennikarzom prezes PKN Zbigniew Wróbel.

GOSPODARKA

Środowe spotkanie premiera Leszka Millera z Wagitem Alekpierowem, szefem Łukoila, nie przyniosło decyzji o sprzedaży 75 proc. Rafinerii Gdańskiej, ale jest ona oczekiwana w przyszłym tygodniu - poinformował PAP główny analityk Łukoil w Polsce Siergiej Stankiewicz.

Ministerstwo Finansów sprzedało na środowym przetargu obligacji całą ofertę obligacji dwuletnich OK0804 o wartości 2,5 mld zł (średnia rentowność spadła do 7,336 proc., z 7,664 proc. na poprzedniej aukcji) i całą oferowaną pulę obligacji pięcioletnich (PS0507) o wartości 1,0 mld zł (rentowność spadła do 7,318 proc. z 7,596 proc. miesiąc wcześniej)

Zdaniem ministra finansów Grzegorza Kołodki deficyt budżetowy w 2003 roku może być niższy niż planowany na ten rok w wysokości 40 mld zł.

Polska sprzedała w czwartek dodatkową emisję 400 mln dolarów obligacji po cenie 106 USD za nominał o wartości 100 USD - poinformowało PAP źródło w JP Morgan Chase Bank, jednym z organizatorów emisji wraz z SSSB.Emisja została wyceniona przez rynek na 150 pkt bazowych powyżej odpowiednich papierów amerykańskich.

DM BZ WBK

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / DM BZ WBK: miniony tydzień nastawia negatywnie do rynku