Do końca listopada na GPW może zadebiutować 39 spółek

Internet Securities
opublikowano: 06-06-2005, 09:49

Do końca listopada 2005 roku na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) mogą zadebiutować akcje 39 spółek, w tym do pięciu z większościowym udziałem Skarbu Państwa.

Do końca listopada 2005 roku na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) mogą zadebiutować akcje 39 spółek, w tym do pięciu z większościowym udziałem Skarbu Państwa.

Z danych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG), uzyskanych przez agencję ISB, wynika, że na dzień 3 czerwca złożonych zostało 23 prospekty emisyjne. Z tego 17 dotyczy nowych spółek, w tym trzy – spółek z udziałem Skarbu Państwa, a jeden prospekt został złożony przez zagranicznego emitenta.

SPÓŁKI PRZED DEBIUTEM

Przez pierwszych pięciu miesięcy tego roku na warszawskiej GPW zadebiutowało 15 spółek. Pogarszająca się sytuacja na rynku akcji spowodowała lekkie przyhamowanie nowych ofert, a nawet w niektórych przypadkach przesunięcie już opublikowanych terminów zapisów.

KPWiG podtrzymuje, że utrzyma tempo rozpatrywania prospektów i nadal większa część spółek ma być wprowadzonych w trybie uchwały obiegowej.

Spółki, których akcje do końca listopada 2005 roku mogą pojawić się na parkiecie, to m.in.: Ambra, Anica System, Decora, TravelPlanet, Żabka, Opoczno, Bolix, Maks Sport, IDMSA.PL, Cash Flow, Odratrans, Barlinek, Variant, Spray, Neonet, Teta, Action, Jago.

Obecna sytuacja na giełdzie z pewnością nie pomaga spółkom w podjęciu ostatecznej decyzji dotyczącej terminu ewentualnego debiutu na parkiecie. Spora część z nich próbuje jednak zdążyć z przygotowaniem prospektu emisyjnego i złożeniem go w komisji, nim od lipca zmienią się zasady w jego prezentacji.

W tym roku wejście na giełdę rozważały, albo są już w trakcie przygotowywania, takie spółki jak CEDC, Solaris, Toora (pod nazwą Toora Poland), Kross, NTT System, Gino Rossi, Unima 2000, Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń, Hurtap, Famur, Helios (prawdopodobnie na przełomie 2005/2006).

Z kolei takie spółki, jak: Polska Sieć Opłat, Grupa Wydawnicza Infor, Ziołopex, Nova Trading, Interferie, Mars, Korona, Pronox Technology, GPW, Lumena, Multimedia Polska, Unizeto Technologies, planują zadebiutować już raczej w 2006 roku.

Posiedzenia komisji obędą się w następujących terminach: 14 i 30 czerwca, 12 lipca, 2 i 30 sierpnia, 20 września, 11 października, 8 i 29 listopada oraz 20 grudnia.

SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA PRZYGOTOWYWANE DO DEBIUTU GIEŁDOWEGO

W ciągu najbliższych sześciu miesięcy, do końca listopada, na giełdzie może zadebiutować do pięciu spółek z bezpośrednim lub pośrednim większościowym udziałem Skarbu Państwa (SP) – jedna przed wakacjami, jedna-dwie we wrześniu za kadencji obecnego ministra skarbu, natomiast maksymalnie jedna-dwie – od razu po wyborach.

Ostateczna liczba debiutów będzie zależała przede wszystkim od tego, czy nowy rząd będzie chciał prowadzić ścieżką giełdową projekty przekształceń własnościowych przygotowywane przez ministra Jacka Sochę.

Realizacja ofert publicznych spółek Skarbu Państwa będzie też zależeć od tempa przygotowywania prospektów i ich rozpatrywania przed KPWiG, a także od chłonności rynku kapitałowego.

LOTOS ZADEBIUTUJE JUŻ W CZWARTEK

Najszybciej z państwowych spółek na GPW znajdzie się Grupa Lotos, której oferta publiczna 35 mln nowych akcji dobiegła końca w piątek. Jej debiut nastąpi w najbliższy czwartek, 9 czerwca.

Zapisy na 8,8 mln akcji Lotosu w transzy inwestorów indywidualnych odbyły się w dniach 16-25 maja, a na 26,2 mln akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych od 31 maja do 3 czerwca. W transzy instytucjonalnych inwestorów krajowych było 16,5 mln akcji, a inwestorów zagranicznych - 9,7 mln sztuk.

Ze sprzedaży swoich akcji do 30 listopada 2005 roku zrezygnował główny akcjonariusz Lotosu, działająca w imieniu Skarbu Państwa Nafta Polska, która miała zaoferować w publicznej ofercie do 8.916.000 akcji serii A.

Przydział akcji w transzy inwestorów indywidualnych nastąpił 4 czerwca, a redukcja zleceń wyniosła 96,6%. Z kolei w transzy inwestorów instytucjonalnych przydział nastąpi w poniedziałek 6 czerwca.

Cena emisyjna akcji została ustalona na 29 zł. Z nowej emisji akcji Lotos pozyska 1.015 mln zł. Po przeprowadzeniu oferty publicznej, Skarb Państwa bezpośrednio i pośrednio zachowa ok. 58% kapitału firmy.

Nafta Polska zamierza rozpocząć w jeszcze nie określonym ostatecznie terminie poszukiwania inwestora branżowego dla Grupy Lotos w drugim etapie prywatyzacji spółki. Możliwe jest też zbywanie mniejszościowych pakietów akcji na rzecz inwestorów finansowych, ale nie wcześniej niż w grudniu.

NASTĘPNE OFERTY I DEBIUTY PO WAKACJACH

We wrześniu może dojść do ofert najwyżej dwóch spółek, w których państwo posiada udziały. Najbardziej prawdopodobne to oferty Ruchu i Zakładów Azotowych Puławy SA lub Zakładów Chemicznych Police SA. Teoretycznie możliwa jest, zamiast jednej z nich, oferta Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), ale wydaje się, że minister skarbu, chcąc uniknąć zarzutów opozycji, zostawi decyzję w sprawie przekształceń własnościowych tej spółki nowemu rządowi.

Już na początku września może dojść do oferty publicznej Ruchu. Prospekt spółki zostanie prawdopodobnie złożony do 10 czerwca w KPWiG, choć może się to stać dopiero w lipcu, jeśli okaże się, że nie ma praktycznie żadnych szans, aby KPWiG dopuściła akcje spółki do obrotu publicznego przed końcem czerwca.

Przedtem ma dojść do walnego zgromadzenia firmy, które podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o 8-17 mln zł z obecnych 41 mln zł. W wyniku emisji nowych akcji firma chce pozyskać ponad 100 mln zł.

Wciąż nie wiadomo, czy równocześnie ze sprzedażą akcji z oferty podwyższeniowej Ruchu dojdzie do zbycia części walorów przez Skarb Państwa, który obecnie posiada 100% kapitału firmy.

Jeśli tak się stanie, to SP będzie posiadał po podwyższeniu kapitału 70-84%. Jeśli natomiast będzie sprzedawał swoje akcje równolegle z emisją spółki, to tylko tyle, aby zachować w Ruchu co najmniej 50% i jedną akcję.

DEBIUT ZA PUŁAWY LUB ZCH POLICE TEŻ MOŻLIWY WE WRZEŚNIU

Także we wrześniu możliwa jest oferta publiczna akcji Zakładów Azotowych Puławy lub Zakładów Chemicznych Police. Pewne jest, że te dwie spółki ze względu na to, iż reprezentują zbliżony profil działalności, nie będą oferować swoich akcji w zbliżonym terminie. Druga z nich znajdzie się prawdopodobnie na GPW co najmniej po upływie jednego miesiąca od debiutu pierwszej.

Racjonalniejsza wydaje się sprzedaż w pierwszej kolejności akcji Puław, które powinny uzyskać relatywnie lepszą wycenę, a ta stanie się z kolei benchmarkiem dla oferowanych w późniejszym terminie akcji Polic. Jest jednak wielce prawdopodobne, że pierwsze zadebiutują Police, gdyż szefowie firmy uzyskali pełne poparcie załogi na debiut, podczas gdy pracownicy Puław nie są tak bardzo przychylni przekształceniom własnościowym.

Obie firmy zamierzają oferować akcje z podwyższenia kapitału, a swoich walorów nie będzie jednocześnie sprzedawać Skarb Państwa, z wyjątkiem jednej akcji każdej z firm, co umożliwi dystrybucję nieodpłatnych walorów pracowniczych.

KPWiG dopuściła ZA Puławy do obrotu publicznego 31 maja. Puławy liczą na pozyskanie z emisji ok. 350 mln zł, czyli połowę środków na sfinansowanie planu rozwoju szacowanego na 700 mln zł.

Do publicznego obrotu zostanie wprowadzonych 13.600.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 zł, oraz od 1 do 5.515.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 zł. W publicznym obrocie będzie oferowanych 5.515.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 zł. Kapitał zakładowy firmy wynosi obecnie 136.000.000 zł.

W piątek komisja dopuściła także do obrotu na rynku publicznym walory Polic. W obrocie ma się znaleźć do 75 mln akcji spółki, w tym do 15 mln sztuk nowej emisji i 60 mln akcji istniejących. Obecny kapitał zakładowy Polic wynosi 600.000.000 zł i dzieli się na 60.000.000 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 10 zł każda. Wszystkie walory są własnością Skarbu Państwa. W publicznym obrocie oferowanych będzie 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii na B wartości nominalnej 10 zł każda.

Police chcą pozyskać z nowej emisji akcji środki, które mają w części (ok. 200-300 mln zł) pokryć plan inwestycyjny spółki, przewidujący wydatkowanie ok. 500 mln zł w ciągu najbliższych trzech lat. Plan Polic zakłada inwestycje ok. 1 mld zł na przestrzeni najbliższych ośmiu lat.

W maju resort skarbu zapowiadał, że w czerwcu lub jesienią przeprowadzi ofertę Polic, zaś ofertę Puław – jesienią. W ubiegłym tygodniu minister Socha poinformował, że w czerwcu nie dojdzie ani do jednej, ani do drugiej oferty.

OFERTA PUBLICZNA ENEI PRZEWIDYWANA PO WYBORACH

Oferta publiczna mniejszościowego, prawdopodobnie 34-proc., pakietu akcji Grupy Energetycznej Enea jest obecnie planowana na 3-18 października, tak więc ma szanse być pierwszą ofertą, którą zrealizuje nowy rząd.

Prospekt emisyjny Enei został złożony w KPWiG 13 maja.

MSP chce, aby dopuszczenie do obrotu publicznego spółki nastąpiło przed 1 lipca, kiedy mają wejść w życie nowe przepisy związane z obrotem publicznym.

Według obecnych planów resortu, po sprzedaży akcji Skarbu Państwa (SP) na giełdzie, udostępnieniu akcji pracowniczych i ewentualnym podwyższeniu kapitału przez firmę, państwo zachowa 51% akcji spółki.

Wciąż nie jest ostatecznie przesądzona wielkość pakietu, który będzie sprzedawał Skarb Państwa, gdyż jeszcze nie wiadomo, czy spółka równolegle będzie przeprowadzała emisję podwyższeniową.

Jeśli do emisji nie dojdzie, pakiet, który będzie plasowany na GPW, wyniesie prawdopodobnie 34%, a jeśli emisja zostanie przeprowadzona, pakiet będzie odpowiednio mniejszy, tak, aby SP zachował po ofercie 51%.

To, czy ostatecznie dojdzie do podwyższenia kapitału Enei, będzie zależeć od wyników postępowania w sprawie wyboru inwestora strategicznego w procesie prywatyzacji Elektrowni Kozienice SA. Wśród 6 podmiotów, które znalazły się na krótkiej liście na kupno 50% akcji Kozienic, jest też Enea.

Plan zakłada, że jeśli Enea zostanie wybrana na inwestora i parafuje umowę sprzedaży 50% i jednej akcji Kozienic, kapitał spółki zostanie podwyższony.

Obecnie przygotowywane jest WZ Enei, które ma w drodze uchwały warunkowo zatwierdzić emisję nowych akcji.

Jeszcze dwa-trzy miesiące temu MSP rozważało zaoferowanie inwestorowi branżowemu co najmniej 25% akcji grupy Enea obok uplasowania pakietu akcji na giełdzie, co oznaczałoby zejście SP poniżej 51%. Przeciwko takiemu scenariuszowi opowiedziała się jednak sejmowa Komisja Skarbu Państwa, która chce, aby w rękach państwa pozostał większościowy pakiet akcji tej spółki.

OFERTA DO 35% AKCJI ELEKTROWNI KOZIENICE PLANOWANA NA LISTOPAD

Na 25 listopada planowane jest roboczo przez MSP zamknięcie oferty publicznej sprzedaży akcji Elektrowni Kozienice, największego w kraju samodzielnego producenta energii elektrycznej bazującego na węglu kamiennym.

Na parkiet miałoby trafić do 35% minus jedna akcja firmy, czyli mniej niż planowano pierwotnie, w związku ze zwiększeniem do 50% plus jedna akcja puli przewidywanej dla poszukiwanego obecnie inwestora branżowego.

Prospekt emisyjny spółki, który został już złożony ma być rozpatrzony najpóźniej do końca czerwca przez KPWiG.

Wstępne założenia przewidywały przeznaczenie 40% akcji dla inwestora branżowego i 45% akcji do oferty publicznej. MSP zdecydowało jednak, że poprzez zwiększenie puli akcji do wielkości zapewniającej kontrolę, podniesie atrakcyjność pakietu, co wiąże się z uzyskaniem lepszej ceny w rokowaniach z inwestorami branżowymi.

Resort skarbu ma już sześciu kandydatów na inwestora branżowego dla elektrowni, którzy zostali zakwalifikowani na krótką listę. O Kozienice starają się obecnie następujące podmioty: czeski CEZ a.s., hiszpańska Endesa Europa S.L., polska Enea S.A., hiszpańska Iberdrola S.A, niemiecki PCC AG oraz szwedzki Vattenfall AB. Pod koniec kwietnia resort skarbu otrzymał 11 ofert wstępnych na kupno akcji Kozienic.

Oferty wiążące mają być składane na przełomie sierpnia i września, po przeprowadzeniu due diligence Kozienic przez inwestorów. Plan MSP zakłada, że przed zakończeniem giełdowej oferty publicznej inwestor branżowy dla spółki powinien zostać wyłoniony.

DEBIUT PGNIG REALNIE NAJWCZEŚNIEJ W LISTOPADZIE-GRUDNIU

MSP zdecydowało, że emisja publiczna PGNiG nie odbędzie się w czerwcu, choć przewidywał to opublikowany prospekt emisyjny.

Choć obecny szef resortu nie wyklucza zaoferowania akcji przez gazowego monopolistę w okresie od 2 do 25 września, wydaje się to mało prawdopodobne, gdyż najpierw projekt musi uzyskać przyzwolenie polityczne. Tymczasem cała opozycja oraz część posłów SLD sprzeciwia się przekształceniom własnościowym tej spółki obecnie.

Platforma Obywatelska (PO) oraz Prawo i Sprawiedliwość (PiS), które po wyborach utworzą prawdopodobnie rząd koalicyjny, chcą, aby upublicznienie akcji PGNiG odbyło się pod koniec 2005 roku, najwcześniej w listopadzie-grudniu, lub w 2006 roku.

Według prospektu, zapisy na akcje PGNiG miały odbyć się w dniach 13-22 czerwca w transzy inwestorów indywidualnych, natomiast w obu transzach dla inwestorów instytucjonalnych w dniach 23-28 czerwca.

Oferta publiczna PGNiG ma objąć 900.000.000 akcji nowej emisji serii B, z których spółka chce pozyskać co najmniej 1,5 mld zł. Akcje mają być oferowane w trzech równych transzach: inwestorów indywidualnych (270.000.000 akcji), krajowych inwestorów instytucjonalnych (270.000.000) i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych (270.000.000) oraz w dodatkowej puli akcji (90.000.000).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Internet Securities

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Do końca listopada na GPW może zadebiutować 39 spółek