Dolar wkrótce po 2 zł

Marek Rogalski
opublikowano: 10-04-2008, 00:00

Dzisiejsza decyzja Europejskiego Banku Centralnego (ECB) nie będzie zaskoczeniem. Główna stopa procentowa w strefie euro pozostanie na poziomie 4 proc., i to już dziesiąty miesiąc z rzędu. W przeciwieństwie do kolegów z amerykańskiego Fedu, członkowie ECB nie widzą konieczności podejmowania działań mających wspomóc słabnącą gospodarkę. Wprawdzie jej tegoroczny wzrost będzie niższy, to jednak dramatu nie ma.

Strefa euro na razie broni się przed recesją, a problemy niektórych instytucji finansowych nie są wynikiem tylko nietrafionych inwestycji w USA. Uwagę decydentów w ECB w większym stopniu przyciąga nadal niepokojąco wysoka inflacja, która wzrosła w marcu do rekordowych 3,5 proc. r/r. Powtarzana wielokrotnie antyinflacyjna retoryka sprawiła, że bankowi dilerzy zaczęli zmieniać swoje przewidywania, które mówiły o cięciu stóp już w czerwcu. Teraz, w przeciwieństwie do kolegów ekonomistów, nie wykluczają, że nie będzie ich wcale.

Nietrudno się domyślić, co to oznacza dla kursu EUR/USD. Prognoza jego wzrostu do 1,65 za kilka miesięcy nie jest już tak nieprawdopodobna. Bo to, że dysparytet stóp procentowych pomiędzy strefą euro a USA będzie narastał, jest oczywiste. Recesja w USA staje się faktem, a Fed nadal będzie obniżał stopy, choć nie tak drastycznie jak ostatnio. Czekanie na odbicie dolara w najbliższych miesiącach może być błędem. Pod koniec roku 2 zł za zielonego może być czymś normalnym.

Oko na daty

10.04

Euroland — Komunikat po posiedzeniu ECB (13.45), konferencja prasowa prezesa ECB (14.30)

USA — Liczba nowo rejestrowanych bezrobotnych (14.30)

USA — Bilans handlu zagranicznego (14.30)

USA — Deficyt budżetowy (20.00)

Wyniki kwartalne po sesji w USA podaje Genentech

Skonsolidowany raport roczny — Grupa Kęty

Bioton — NWZA

Selena FM — Ostatni dzień zapisów na akcje w ofercie publicznej spółki w transzy

inwestorów indywidualnych

Z. Ch. Police — NWZA

11.04

USA — Ceny w eksporcie — bez towarów rolniczych, ceny w imporcie — bez ropy (14.30)

USA — Indeks nastroju Uniwersytetu Michigan — dane wstępne (16.00)

Wyniki kwartalne przed sesją w USA podaje General Electric

Skonsolidowany raport roczny — Agora

K2 Internet — Ostatni dzień zapisów na akcje w ofercie publicznej spółki

Mediatel — NWZA

Selena FM — Ostatni dzień zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych

Zremb — Zakończenie przyjmowania zapisów na oferowane akcje

14.04

USA — Podaż pieniądza (14.00)

Karen Notebook — Początek zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez Komputronik

TF SKOK — Początek budowania księgi popytu

WSiP — Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

15.04

Polska — Przeciętne wynagrodzenie, przeciętne zatrudnienie, wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), bilans płatniczy (14.00)

Raport roczny — PKO BP

Drewex — Ustalenie ceny emisyjnej oferowanych akcji serii E

TF SKOK — Koniec budowania księgi popytu

Zremb — Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów wytypowanych przez

zarząd i wprowadzającego

16.04

Drewex — Rozpoczęcie zapisów na oferowane akcje w transzy małych i dużych

inwestorów

TF SKOK — Początek zapisów w transzy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych

PBG — Początek zapisów na akcje serii K w transzy detalicznej

Zremb -Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów wytypowanych przez

zarząd i wprowadzającego

18.04

Polska — Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej, wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej (14.00)

BZ WBK — WZA

Drewex — Ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje w transzy małych i dużych

inwestorów

Relpol — NWZA

Mieszko — WZA

21.04

LC Corp — WZA

Odlewnie — ZWZA w sprawie podziału zysku za 2007 rok

PBG — Zakończenie zapisów na akcje serii K w transzy detalicznej

Permedia — Przekazania raportu rocznego za 2007 rok.

TF SKOK — Koniec zapisów w transzy inwestorów indywidualnych

22.04

Polska — Inflacja bazowa (14.00)

Skonsolidowany raport roczny — Asseco Poland

Asseco Business Solutions — NWZA

Konsorcjum Stali — NWZA

Makarony Polskie — NWZA w sprawie połączenia z Abak

Talex — WZA

TF SKOK — Koniec zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych

Zakład Elektroniki Górniczej — WZA

23.04

Polska — Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach (14.00)

Skonsolidowany raport roczny — PKN Orlen

ABG — WZA w sprawie podziału zysku z 2007, połączenia z Radcomp, zmian w składzie

rady nadzorczej

MOL — WZA — decyzja o umorzeniu akcji i dywidendzie

PBG — Początek zapisów na akcje serri K w transzy instytucjonalnej

24.04

Elektrobudowa — WZA — podział zysku za 2007 rok, powołanie nowego składu rady

nadzorczej

HTL — Strefa — WZA

ING Bank Śląski — WZA

Telekomunikacja Polska — WZA

25.04

PBG — Zakończenie zapisów w transzy instytucjonalnej

28.04

UniCredit — NWZA

PGNiG — NWZA — zmiany w składzie rady nadzorczej

29.04

Skonsolidowany raport za I kwartał — BRE Bank, Grupa Kęty

Skonsolidowany raport roczny — PGNiG

Petrolinvest — NWZA

30.04

Impexmetal — NWZA

Polnord — Termin publikacji skonsolidowanego raportu za 2007 rok.

7.05

Krosglass — przyjmowanie zapisów na akcje w transzy indywidualnej i

instytucjonalnej.

Zakończenie zapisów w transzy indywidualnej 8 maja, zaś w instytucjonalnej 9 maja.

Pekao — termin publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2008.

CZWARTEK, 8 maja

Krosglass — zakończenie przyjmowania zapisów na akcje w transzy indywidualnej.

BZ WBK — termin publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2008.

PIĄTEK, 9 maja

Krosglass — zakończenie przyjmowania zapisów na akcje w transzy instytucjonalnej.

TPSA — termin publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2008.

Polimex-Mostostal — termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I

kwartał 2008.

Budimex — termin publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2008.

PONIEDZIAŁEK, 12 maja

Dom Development — termin publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2008.

WTOREK, 13 maja

TVN — publikacja raportu spółki z wynikami za I kwartał 2008.

ŚRODA, 14 maja

PBG — termin publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2008.

Asseco Poland — termin publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2008.

PKO BP — termin publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2008.

CZWARTEK, 15 maja

Polnord — termin publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2008.

Cersanit — termin publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2008.

Bioton — termin publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2008.

GTC — termin publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2008.

Synthos — termin publikacji skonsolidowanego raportu za 2007 rok.

PGNiG — termin publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2008.

Agora — termin publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2008.

PKN Orlen — raport za I kwartał 2008.

PIĄTEK, 30 maja

Polimex-Mostostal — termin publikacji skonsolidowanego raportu za 2007 rok.

CZWARTEK, 12 czerwca

Bioton — termin publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu za 2007 rok.

PONIEDZIAŁEK, 30 czerwca

Budimex — termin publikacji skonsolidowanego raportu za 2007 rok.

ŚRODA, 30 lipca

BZ WBK — termin publikacji skonsolidowanego raportu za II kwartał 2008.

CZWARTEK, 31 lipca

Grupa Kęty — publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2008 roku.

BRE Bank — publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2008 roku.

PIĄTEK, 1 sierpnia

Pekao — termin publikacji skonsolidowanego raportu za II kwartał 2008.

PIĄTEK, 8 sierpnia

Polimex-Mostostal — termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za II

kwartał 2008.

PKO BP — termin publikacji skonsolidowanego raportu za II kwartał 2008.

PONIEDZIAŁEk, 11 sierpnia

Asseco Poland — termin publikacji skonsolidowanego raportu za II kwartał 2008.

WTOREK, 12 sierpnia

TPSA — termin publikacji skonsolidowanego raportu za II kwartał 2008.

Agora — termin publikacji skonsolidowanego raportu za II kwartał 2008.

TVN — termin publikacji skonsolidowanego raportu za II kwartał 2008.

ŚRODA, 13 sierpnia 2008

PBG — termin publikacji skonsolidowanego raportu za II kwartał 2008.

Dom Development — termin publikacji skonsolidowanego raportu za II kwartał 2008.

PGNiG — termin publikacji skonsolidowanego raportu za II kwartał 2008.

PKN Orlen — raport za II kwartał 2008.

CZWARTEK, 14 sierpnia

Polnord — termin publikacji skonsolidowanego raportu za II kwartał 2008.

Bioton — termin publikacji skonsolidowanego raportu za II kwartał 2008.

Cersanit — termin publikacji skonsolidowanego raportu za II kwartał 2008.

GTC — termin publikacji skonsolidowanego raportu za II kwartał 2008 roku.

Budimex — termin publikacji skonsolidowanego raportu za II kwartał 2008 rok.

PIĄTEK, 29 sierpnia

PBG — termin publikacji skonsolidowanego raportu 2007 rok.

ŚRODA, 10 września

Grupa Kęty — publikacja skonsolidowanego raportu za II półrocze 2008 roku.

PIĄTEK, 26 września

Polimex-Mostostal — termin publikacji raportu za pierwsze półrocze 2008.

PKO BP — termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za 2008 rok wraz ze

skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowaym za I półrocze 2008 r.

CZWARTEK, 30 października

Grupa Kęty — publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2008 roku.

BRE Bank — publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2008 roku.

CZWARTEK, 6 listopada

BZ WBK — termin publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2008.

PIĄTEK, 7 listopada

Polimex-Mostostal — termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III

kwartał 2008.

PKO BP — termin publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2008.

TVN — termin publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2008.

PONIEDZIAŁEK, 12 listopada

Pekao — termin publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2008.

Dom Development — termin publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2008.

WTOREK, 13 listopada

PBG — termin publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2008.

Asseco Poland — termin publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2008.

PGNiG — termin publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2008.

Agora — termin publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2008.

PKN Orlen — raport za III kwartał 2008.

ŚRODA, 14 listopada

Polnord — termin publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2008.

Bioton — termin publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2008.

Cersanit — termin publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2008.

TPSA — termin publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2008.

GTC — termin publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2008 roku.

Budimex — termin publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2008 rok.

PIĄTEK, 30 stycznia 2009

BRE Bank — publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2008 roku.

PIĄTEK, 20 lutego

Pekao — termin publikacji skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2008.

WTOREK, 24 lutego 2009

BZ WBK — termin publikacji skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2008 oraz

skonsolidowanego raportu za 2008 rok.

PIĄTEK, 27 lutego 2009

TPSA — termin publikacji skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2008.

Budimex — termin publik

Marek Rogalski

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marek Rogalski

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu