Dotacje dla MSP na informatyzację

Materiał Partnera
opublikowano: 05-09-2016, 09:00

Dofinansowanie na projekty informatyczne w tej perspektywie firmy mogą zdobyć w konkursach Regionalnych Programów Operacyjnych

W latach 2007-2013 firmy chcące zdobyć fundusze na e-projekty szukały swoich szans głównie w konkursach ósmej osi programu Innowacyjna Gospodarka (POIG). Ogromną popularnością wśród przedsiębiorców cieszyły się nabory z działań 8.1 i 8.2. W pierwszym instrumencie, który działał pod nazwą „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, można było zdobyć dofinansowanie na wprowadzenie w życie i rozwój e-biznesu. Konkursy należały do najbardziej obleganych, ale też w mało którym działaniu tak trudno było przejść przez sito selekcji. Firmy mogły ubiegać się w nim o pieniądze m.in. na wdrażanie i świadczenie usług elektronicznych o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym. Dodatkowo część finansowania można było przeznaczyć na inne, ważne z punktu widzenia projektu działania, jak np. promocja.

Dużą popularnością wśród przedsiębiorców z sektora MSP cieszyło się także działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. Firmy mogły w nim sięgnąć po dotacje na poprawę e-komunikacji z innymi przedsiębiorstwami. To była okazja, aby zamienić dotychczasowe tradycyjne sposoby komunikowania na systemy elektroniczne. W tym celu trzeba było stworzyć projekt zakładający rozwój informatycznych powiązań typu B2B, którego efektem miało być ułatwienie elektronicznych relacji między przedsiębiorstwami, ich partnerami, dystrybucją lub punktami sprzedaży.

Fundusze w regionach

W perspektywie 2014-2020 nastąpiła znacząca zmiana, jeśli chodzi o możliwości dofinansowania projektów informatycznych. Fundusze czekają na przedsiębiorców w ramach poszczególnych Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO). Oczywiście każdy z nich jest inny — w niektórych wsparcie np. na przedsięwzięcia IT można uzyskać w konkursach obejmujących każdego rodzaju inwestycje. Co zrobić, aby znaleźć odpowiedni nabór? W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić konkursy z interesującego nas regionu na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Poza tym warto odwiedzić dowolny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) i dowiedzieć się w nim, na jaką pomoc możemy liczyć w danym regionie. Poniżej przedstawiamy dwa przykładowe konkursy z dotacjami na informatyzację, które wystartują w najbliższym czasie. Chodzi o nabory z Regionalnych Programów Operacyjnych województw opolskiego i śląskiego.

Opolskie dotacje

Szansę na dofinansowanie w regionie opolskim daje poddziałanie 2.1.2 „Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach” RPO WO. Nabór wystartuje 12 września i będzie trwał do 19 września. Dotowane w nim będą trzy rodzaje przedsięwzięć. Pierwszy to projekty obejmujące wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami na podstawie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych (B2B). Można też dostać fundusze na wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej firm i wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych, które wspomagają bieżącą działalność. Ostatni rodzaj to projekty obejmujące wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C). Wnioski o fundusze składać mogą mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mające prawną siedzibę na terenie województwa opolskiego. W puli konkursu jest 17,4 mln zł, natomiast maksymalna dotacja dla jednego projektu wynosi 1 mln zł. W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej mikro- i małe przedsiębiorstwa mogą dostać dofinansowanie do 55 proc., natomiast średnie — do 45 proc. Jeśli firma nie przekroczyła limitu pomocy de minimis, w jej ramach może liczyć na dofinansowanie do 70 proc. kosztów kwalifikowanych (dotyczy mikro-, małych, jak i średnich przedsiębiorstw).

wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami na podstawie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych (B2B) wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E) wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy firmą a klientem (B2C) 1 mln zł

Okres realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć dwóch lat. W uzasadnionych przypadkach organizator naboru może wyrazić zgodę na wydłużenie wskazanego wcześniej terminu realizacji — na wniosek beneficjenta. Aby wystąpił tzw. efekt zachęty w przypadku projektu objętego regionalną pomocą inwestycyjną, realizacja projektu musi rozpocząć się po dniu złożenia wniosku w odpowiedzi na konkurs. Jako rozpoczęcie należy rozumieć start robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych — lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna (zakupu gruntów ani prac przygotowawczych nie uznaje się za rozpoczęcie prac). Natomiast w odniesieniu do przejęć rozpoczęcie prac oznacza moment nabycia aktywów bezpośrednio związanych z zakładem.

Warto pamiętać o tym, że dodatkowe preferencje przewiduje się w konkursie dla przedsiębiorstw ekologicznych oraz tego typu inwestycji. Priorytetowo traktowane będą inwestycje zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Opolskiego do 2020 r. Co ważne, odrębne kryteria wyboru przedsięwzięć zostaną zastosowane w przypadku firm we wczesnej fazie rozwoju (działających do 24 miesięcy) i nowo założonych (czyli start-upów). Jakie kryteria merytoryczne będą liczyły się przy ocenie projektów? Więcej punktów można będzie dostać m.in. za rodzaj stosowanych rozwiązań lub technologii, obszar biznesowy implementacji projektu oraz wpływ na modernizację procesów biznesowych w firmie. Znaczenie będzie miał też wpływ na innowacyjność oferowanych produktów lub usług oraz poziom przedsiębiorczości na obszarze, na którym planowana jest realizacja projektu.

Śląska szansa

Na Śląsku okazją do zdobycia dofinansowania jest nabór z działania 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Konkurs rozpoczął się 29 sierpnia i będzie trwał do 6 października. Budżet naboru to ponad 67 mln zł. O te pieniądze będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Na jakie projekty można otrzymać dofinansowanie? Dotowane będą inwestycje mające na celu wprowadzenie, rozbudowę lub modernizację modelu gospodarki elektronicznej w firmie. W wyniku realizacji przedsięwzięcia firmy będą mogły prowadzić zarządcze, operacyjne i pomocnicze procesy biznesowe na podstawie najnowszych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych. W wyniku tego ma nastąpić automatyzacja m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami i sprzedaży.

Wspierane będą inwestycje, w wyniku których wnioskodawcy będą mogli prowadzić sprzedaż produktów i usług w internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami dzięki nowoczesnym rozwiązaniom teleinformatycznym oraz wprowadzać i modernizować pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK. Wspierane przedsięwzięcia muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań wpisujących się co najmniej w jeden z następujących modeli: B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumer), B2E (Business to Employee) oraz C2C (Consumer to Consumer).

W konkursie firmy mogą dostać więcej punktów m.in. za potencjał firmy i gotowość do realizacji projektu, metodologię przedsięwzięcia oraz optymalizację dotychczasowego lub wprowadzenie nowego procesu biznesowego w przedsiębiorstwie. Nie bez znaczenia będzie też utworzenie nowych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu oraz jego lokalizacja na terenie o zwiększonym bezrobociu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał Partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu