Dotacje na nowatorskie wzory przemysłowe

opublikowano: 24-09-2017, 22:00

Fundusze UE Jeszcze w tym roku przedsiębiorcy z Polski Wschodniej mogą zdobyć unijne wsparcie na opracowanie i wdrożenie strategii wzorniczej

Na firmy, które chcą wprowadzać innowacyjne rozwiązania na rynek, czeka pokaźna pula grantów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje wsparcie na ten cel dla przedsiębiorstw z pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

— Wzornictwo decyduje w coraz większym stopniu o konkurencyjności i komercyjnym sukcesie danego przedsięwzięcia. Może ono pomóc firmom skutecznie budować przewagę na rynku — mówi Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju.

Wzór na konkurencję

Dofinansowanie na nowatorskie wzory przemysłowe oferuje działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Polska Wschodnia. Składa się ono z dwóch etapów. W pierwszym przedsiębiorca ma szansę na otrzymanie dofinansowania na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej, a w drugim na wsparcie realizacji działań związanych z inwestycją. Bardzo ważne jest to, aby strategia zawierała wszystkie elementy wskazane w regulaminie konkursu, w tym m.in. informacje o firmie, jej otoczeniu i trendach rynkowych. Przedsiębiorca we wspomnianym dokumencie powinien również przedstawić, jak obecnie wykorzystuje wzornictwo w swojej działalności i jak mógłby to robić, aby zwiększyć swoją konkurencyjność i pozycję na rynku. W treści wniosku należy wskazać atuty wybranej firmy doradczej i konkretne osoby z kadry zarządczej, które mają wiedzę o jego przedsiębiorstwie i otoczeniu biznesowym. Na pierwszą rundę konkursową PARP przeznaczyła 5 mln zł. Firma może zdobyć maksymalnie 100 tys. zł na przeprowadzenie z pomocą ekspertów audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej. Wsparcie powinno wystarczyć na sfinansowanie wszystkich niezbędnych usług doradczych. Młode firmy, które chcą przystąpić do konkursu, muszą mieć zamknięty przynajmniej jeden rok obrotowy i zatrudniać minimum pięciu pracowników, a ich przychody ze sprzedaży powinny wynosić co najmniej 600 tys. zł w jednym z trzech lat obrotowych poprzedzających przyznanie dotacji. Zanim firma zacznie ubiegać się o unijne wsparcie, musi dopełnić wiele formalności. Strategię wzorniczą powinien przygotować podmiot wybrany zgodnie z procedurą konkurencyjności jeszcze przed złożeniem wniosku o grant. Również w tym okresie przedsiębiorca musi podpisaćumowę warunkową z wykonawcą. Wymóg ten jest istotny, ponieważ podczas oceny merytorycznej eksperci zwracają uwagę na poprawność przeprowadzenia procedury i potencjał podmiotu do wykonania audytu wzorniczego oraz przygotowania strategii wzorniczej. Co ważne, przedsiębiorcy powinni zaprezentować we wniosku swojego wykonawcę pod kątem doświadczenia w opracowywaniu wspomnianych strategii dla innych firm z branży, a także wykazać potrzebę rozwoju czy urozmaicenia swojej działalności w kontekście wprowadzania na rynek nowych produktów i usług. Bardzo ważne jest to, aby ze strony wnioskodawcy w cały proces włączyły się osoby decyzyjne i związane z technologią. To daje szansę na przygotowanie strategii odpowiadającej bezpośrednio na potrzeby firmy. PARP przyjmuje wnioski do 15 listopada. Przedsiębiorca nie może rozpocząć projektu wcześniej niż dzień po złożeniu wniosku. Do tego czasu może mieć podpisaną wyłącznie umowę warunkową.

Drugi etap

Pozytywne zakończenie pierwszej rundy konkursowej otwiera przedsiębiorcom możliwość złożenia wniosku o grant w drugim etapie. Polega on na wdrożeniu działań zaplanowanych w strategii wzorniczej. Na ten cel PARP przewidziała budżet w wysokości 250 mln zł. Firma może zdobyć dotację w wysokości nawet 3 mln zł. Sfinansuje ona usługi doradcze niezbędne do realizacji projektu wzorniczego, a także — w przypadku wdrażania innowacji produktowych — zakup urządzeń, maszyn i wartości niematerialnych. Konkurs będzie trwał aż do maja 2018 r. Przedsiębiorcy mają więc sporo czasu na zrealizowanie audytów wzorniczych i rozliczenie dotacji zdobytych w pierwszym etapie naboru. Kluczowy jest moment rozpoczęcia projektu. Można do niego przystąpić dopiero po dniu złożenia wniosku o unijne wsparcie. Co ważne, okres realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 15 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację. Warto podkreślić, że projekty, które otrzymają dofinansowanie, muszą przynosić zysk. Przedsiębiorca powinien przedstawić wiarygodne źródła finansowania przedsięwzięcia, np. dołączyć do wniosku o dotację promesę kredytową.

Chroń własność przemysłową

W tej perspektywie granty finansują nie tylko projekty związane z przygotowaniem i wdrożeniem zaleceń audytu i strategii wzorniczej, ale również kolejny etap przedsięwzięcia i objęcie go ochroną prawną. Taką szansę daje przedsiębiorcom działanie 2.3.4 Programu Inteligentny Rozwój („Ochrona własności przemysłowej”). Na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony prawnej stworzonych przez siebie rozwiązań firmy dostaną łącznie 50 mln zł. Warto podkreślić, że zabezpieczenie produktów w formie patentów czy praw ochronnych na wzory użytkowe to kosztowny i długotrwały proces. Jest on jednak niezbędny, aby firmy — szczególnie z sektora farmaceutycznego i biotechnologicznego — mogły skutecznie konkurować na rynku.

Za co najwyższe noty

Podobnie jak we wcześniejszych konkursach PARP, preferowane będą projekty dotyczące patentu na wynalazek, a w dalszej kolejności — wzorów użytkowych i przemysłowych, a także przedsięwzięcia firm, które w ciągu ostatnich trzech lat obrachunkowych wydawały pieniądze na działalność badawczo-rozwojową. Budowanie odpowiedniej strategii ochrony wypracowanej własności intelektualnej, zwłaszcza gdy była ona poprzedzona wieloletnim czy kosztownym procesem badawczym, ma wpływ na oczekiwane zyski firmy. Czasem wyłączność na konkretne rozwiązanie czy też pierwszeństwo we wprowadzeniu go na rynek sprzyja szybszemu rozwojowi danego biznesu. Przedsiębiorcy mogą powalczyć o dotacje na przeprowadzenie procesu uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej zarówno w trybie regionalnym, krajowym, unijnym, jak i międzynarodowym. Wyłączone z tego są zgłoszenia do polskiego Urzędu Patentowego RP związane z otrzymaniem zabezpieczenia na terenie naszego kraju. Granty sfinansują też m.in. opłaty urzędowe i koszty usług zawodowego pełnomocnika, które obejmują przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej. Co więcej, możliwe jest pokrycie wydatków związanych z zakupem analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania. Chodzi np. o wycenę wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych komercjalizacji oraz uzyskanie wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 1 mln zł, a minimalna — 10 tys. zł.

 

WARTO WIEDZIEĆ

Definicja audytu i strategii

Audyt wzorniczy to analiza działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych. Jej wynikiem jest strategia wzornicza. Obejmuje on m.in.: analizę wzorniczą beneficjenta w obszarze oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji oraz strategii marketingowej.

Strategia wzornicza to raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego, który zawiera m.in.: — charakterystykę przedsiębiorcy, — opis otoczenia wnioskodawcy w obszarze designu zawierający m.in. charakterystykę klientów oraz głównych konkurentów, — opis trendów rynkowych, — ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w przedsiębiorstwie oraz jego potencjału, — zdefiniowanie problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie i możliwości ich rozwiązania, — możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie, — rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla przedsiębiorstwa.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane