Dowiedz się, co chcesz kupić

Zbigniew Rogowski
opublikowano: 24-05-2006, 00:00

Szczegółowa analiza stanu finansowo-prawnego przedsiębiorstwa pozwala na ocenę ewentualnego ryzyka transakcji i podjęcie kroków zabezpieczających.

Płynące z przeprowadzonej analizy wnioski pozwolić mogą, albo na wycofanie się z transakcji w ogóle, albo też na wprowadzenie w umowach takich postanowień, które skutecznie chronić będą strony przed przewidywanymi, niepożądanymi skutkami transakcji.

Praktyka wskazuje, iż bardzo wiele badanych przedsiębiorstw i spółek nie gromadzi w należyty sposób dokumentacji związanej z posiadanym majątkiem. Uwaga ta odnosi się w szczególności do dokumentów dotyczących nieruchomości. Stan prawny znajdujących się we władaniu podmiotu gruntów i budynków decyduje w znaczący sposób nie tylko o ogólnej wartości przedsiębiorstwa, ale także o możliwości korzystania z kredytów i pożyczek bankowych.

Posprawdzaj umowy

Niebagatelne znaczenie przypisać należy wiążącym badany podmiot umowom — zarówno handlowym, jak i kredytowym. Dla każdego, potencjalnego inwestora stanowią one nieocenione źródło informacji na temat ogólnego stanu firmy, jak i perspektyw jej rozwoju. Postanowienia zawartych umów pozwalają nie tylko na dokonanie oceny ryzyka związanego z ewentualnym niewykonaniem zobowiązań, ale także na analizę możliwości i konsekwencji rozwiązania poszczególnych kontraktów. Częstą praktyką badanych podmiotów jest jednak obejmowanie zawartych umów tajemnicą handlową, co znacznie utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia audytorowi dokonanie kompleksowej oceny stanu prawnego zobowiązań.

Uważaj na załogę

W wielu przedsiębiorstwach szczególnej uwagi wymaga stan regulacji spraw pracowniczych. Zwłaszcza w przypadku spółek powstałych w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych lub spółek nabywanych od Skarbu Państwa, spotkać się można zazwyczaj z prężnie funkcjonującymi związkami zawodowymi a sprawy pracownicze regulowane są układami zbiorowymi. Tego typu regulacje nierzadko zawierają postanowienia mogące pociągać za sobą niekorzystne dla inwestora skutki finansowe. Mogą to być zarówno gwarancje zatrudnienia pracowników przez określony czas, szczególne elementy wynagrodzenia oraz regulacje pociągające za sobą powstanie w niedługim czasie uciążliwych zobowiązań, takich jak nagrody jubileuszowe bądź wysokie odprawy.

Dbaj o otoczenie

Coraz większą uwagę przywiązuje się wreszcie do kwestii realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Zagadnienia te — często dotąd traktowane zdecydowanie po macoszemu — zyskały na znaczeniu po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Niezależnie od tendencji, zakres i stopień realizacji obowiązków ciążących na badanym podmiocie w związku z regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska stanowi jeden z kluczowych punktów analizy.

Zbigniew Rogowski, radca prawny w Konsorcjum Kancelarii Radców Prawnych Z. Rogowski, M. Spyra, Katarzyna Wiśniewska Grupa Partnerska

Okiem eksperta

Bez analizy się nie obejdzie

Firmy doradcze pomagają w trakcie negocjacji, w organizowaniu finansowania oraz w integracji po połączeniu firm. W wielu przypadkach doradca angażowany jest jedynie do realizacji wybranych etapów transakcji, np. badania finansowego i operacyjnego spółki (due diligence), a także do jej wyceny. Przed nabyciem przedsiębiorstwa lub połączeniem firm przeprowadzana jest dogłębna analiza przedmiotu przejęcia. Wnioski i dane opracowane podczas due diligence są wykorzystywane do wyceny spółki, odpowiedniego skonstruowania transakcji.

Małgorzata Sikora, radca prawny, w Kancelarii Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski

Okiem eksperta

Audyt musi się firmie opłacać

Przeprowadzenie audytu musi się przede wszystkim opłacać klientowi, bez względu na skalę biznesu jaki prowadzi. Zwykle, kiedy klient zwraca się zapytaniem ofertowym do kancelarii, wie już dlaczego audyt prawny jest potrzebny w jego firmie lub w jednostce, w którą inwestuje. A zadaniem prawników w tym procesie jest edukowanie klienta, w jaki sposób audyt przeprowadzić, opracowanie odpowiednich procedur, realizacja projektu oraz doradztwo w zakresie naprawy ujawnionych w trakcie audytu nieprawidłowości.

Robert Mikulski, radca prawny, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Zbigniew Rogowski

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu