Dowody elektroniczne przy stawce 0 proc. VAT w WDT

LIDIA ADAMEK-BACZYŃSKA doradca podatkowy, Doradztwo Podatkowe WTS & SAJA; NATALIA BŁAŻEJEWSKA konsultant, Doradztwo Podatkowe WTS & SAJA
opublikowano: 16-01-2018, 22:00

Komentarz ekspertów

Sprzedaż produktów transportowanych z Polski do innego kraju Unii Europejskiej co do zasady podlega opodatkowaniu według 0-procentowej stawki VAT jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT). Stawka ta ma jednak zastosowanie po spełnieniu określonych warunków. Jednym z nich jest posiadanie dowodów, które jednoznacznie potwierdzą, że sprzedany towar został wywieziony z Polski i odebrany przez nabywcę w innym kraju UE.

Zgromadzenie wymaganej dokumentacji w odpowiednim czasie często rodzi wiele problemów dla sprzedawców, szczególnie żeczęść ich unijnych kontrahentów nie rozumie, dlaczego sama faktura nie jest wystarczająca. Przepisy ustawy o VAT wskazują, że podatnik ma de facto trzy miesiące na zgromadzenie dokumentów potwierdzających wywóz towarów do innego kraju UE i jego otrzymanie przez nabywcę. Po upływie tego okresu musi opodatkować transakcje według stawki VAT właściwej dla dostawy krajowej. Ma to istotne znaczenie dla prowadzonej działalności, ponieważ musi zapłacić podatek z własnych pieniędzy. Gdy podatnik uzyska niezbędne potwierdzenia, ma prawo skorygować wykazany podatek. Dla przedsiębiorców, którzy dokonują wielu dostaw wewnątrzwspólnotowych miesięcznie, okres ten jest zbyt krótki, aby móc uzyskać wymagane potwierdzenia. To w rezultacie powoduje, że większość dostaw muszą opodatkować stawką podstawową do momentu zebrania dowodów.

Rozwiązaniem tego problemu mogą być dowody elektroniczne. Istnieje wiele możliwości w tym zakresie. Jeżeli jednak nabywca odmawia wsparcia w zakresie potwierdzenia dostawy, dokumenty takie można otrzymać z firm transportowych. W takim przypadku podmiot odpowiedzialny za transport po dokonanej transakcji może zeskanować dowody ją potwierdzające (np. podpisany przez nabywcę dokument CMR) i wysyłać taki skan za pośrednictwem poczty elektronicznej do podatnika. Procedura taka pozwala na usprawnienie i przyspieszenie procesu pozyskiwania potwierdzeń dostawy przez podatnika i uniknięcie opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych jako dostaw krajowych.

Również organy podatkowe akceptują powyższe rozwiązanie, czego potwierdzeniem są wydawane przez dyrektora KIS interpretacje indywidualne (z 29.09.2017 — sygn. 0114-KDIP1- 2.4012.475.2017.1.PC, z 11.09.2017 — sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.469.2017.1.JS). W wydanych interpretacjach dyrektor KIS potwierdził, że regulacje ustawy o VAT nie uzależniają zastosowania 0-procentowej stawki VAT ani od sposobu otrzymania, ani przechowywania, ani od formy dowodów. W konsekwencji każda forma jest dopuszczalna — np. w formie elektronicznej, skanem czy faksem — pod warunkiem zachowania autentyczności posiadanych dowodów. Również w zakresie przechowywania dowodów możliwe jest przejście na formę elektroniczną.

Najważniejsze, aby zgromadzone przez podatnika dowody zawierały informacje, z których jednoznacznie wynika, że określony towar został rzeczywiście dostarczony do nabywcy na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: LIDIA ADAMEK-BACZYŃSKA doradca podatkowy, Doradztwo Podatkowe WTS & SAJA; NATALIA BŁAŻEJEWSKA konsultant, Doradztwo Podatkowe WTS & SAJA

Polecane