„Droga po kapitał” z warszawską giełdą

Materiał partnera GPW
opublikowano: 21-03-2017, 22:00

Przedsiębiorcy dostali praktyczny przewodnik po meandrach rynku kapitałowego. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych opublikowała przewodnik dla emitentów giełdowych „Droga po kapitał”

Wprawdzie nie jest on pierwszą publikacją tego typu, ale wyjątkową, ponieważ swoimi doświadczeniami dzielą się praktycy rynku, którzy od lat wspierają przedsiębiorców w przygotowaniach do pierwszej oferty publicznej i pozyskania w ten sposób kapitału potrzebnego na dalszy rozwój.

Niezbędne podstawy

Przewodnik, który można pobrać w formie interaktywnej na stronie internetowej GPW (www.gpw.pl/przewodnik), w praktyczny sposób opisuje cały proces przygotowań do debiutu giełdowego. Znajdują się w nim niezbędne informacje — od podstaw prawnych dotyczących IPO, poprzez przygotowanie prospektu emisyjnego, proces premarketingu i marketingu, subskrypcję i rejestrację akcji, aż po informacje dotyczące funkcjonowania spółki giełdowej już po debiucie. Autorzy zwracają uwagę na możliwości pozyskania kapitału zarówno poprzez emisję akcji, jak i obligacji, wskazując najbardziej odpowiedni dobór sposobu pozyskania finansowania w zależności od etapu rozwoju firmy, aktualnych potrzeb i możliwości. W przewodniku można znaleźć też podstawowe informacje o wymogach dopuszczenia na poszczególne rynki GPW. Zanim podejmie się decyzję, warto wiedzieć, że na Głównym Rynku mają szanse zadebiutować spółki, których kapitalizacja wynosi co najmniej 60 mln zł (lub 48 mln zł w przypadku spółek przechodzących z rynku NewConnect). Nie oznacza to jednak, że mniejsze firmy — z sektora MSP — mają zamkniętą drogę do pozyskiwania kapitału poprzez rynek giełdowy. Dla nich przeznaczony jest rynek NewConnect, który ma mniejsze wymagania — minimalna wartość kapitału własnego emitenta wynosi tu tylko 0,5 mln zł.

Najlepszym okresem przeprowadzenia oferty publicznej i debiutu giełdowego w rozwoju przedsiębiorstwa jest faza dynamicznego rozwoju, ponieważ spółka może pochwalić się wtedy najszybszym przyrostem wyników i z reguły ma duże potrzeby inwestycyjne, które będą umacniać jej pozycję w przyszłości.

GPW to jednak nie tylko rynek akcji. Spółka może również wyemitować papiery dłużne, które będą notowane na Catalyst. W tym przypadku wystarczy zatwierdzony przez KNF prospekt (na rynek regulowany) lub dokument informacyjny (na ASO) oraz emisja obligacji o wartości przynajmniej 1 mln zł.

Czynniki sukcesu

Czytelnicy mogą znaleźć w przewodniku również istotne wskazówki o czynnikach, które mają największy wpływ na sukces pierwszej oferty publicznej. Jednym z nich jest wybór doświadczonego doradcy, który podpowie, jak przygotować się do procesu IPO i dostosować się do oczekiwań inwestorów oraz praktyk rynku kapitałowego. To podstawy, które — jak podkreślają autorzy — wymagają dyskusji o wielkości i strukturze samej transakcji, ewentualnym przekształceniu prawnym firmy w spółkę akcyjną, niejednokrotnie zmian w strukturze grupy kapitałowej lub zarządzeniu zidentyfikowanymi przez doradców wrażliwymi stronami biznesu, mogącymi stanowić czynnik ryzyka dla transakcji. Dopiero po takiej analizie można będzie rozpocząć budowę wizerunku spółki, który zostanie oparty na jej strategii rozwoju, przewagach konkurencyjnych oraz pozycjonowaniu względem podobnych przedsiębiorstw w branży. Praktycy rynku wskazują, że najlepszym okresem przeprowadzenia oferty publicznej i debiutu giełdowego w rozwoju przedsiębiorstwa jest faza dynamicznego rozwoju, ponieważ spółka może pochwalić się wtedy najszybszym przyrostem wyników i z reguły ma duże potrzeby inwestycyjne, które będą umacniać jej pozycję w przyszłości. Ważną decyzją dla firmy jest też sprecyzowanie potrzeb kapitałowych, a więc określenie liczby emitowanych papierów wartościowych, po której ulegnie zmianie struktura akcjonariatu. Warto wiedzieć także, że z doświadczeń biur maklerskich, doradzających przy pierwszych ofertach publicznych wynika, że inwestorzy preferują inwestowanie w akcje nowych emisji. Większe zainteresowanie budzą więc spółki w fazie rozwoju, które myślą o dalszych inwestycjach.

Dobre praktyki

Jedna z części przewodnika „Droga po kapitał” poświęcona jest wymogom prawnym dotyczącym przygotowania prospektu emisyjnego oraz funkcjonowaniu emitenta jako spółki giełdowej. To podstawy. Autorzy nie skupiają się jednak tylko na niezbędnych i najbardziej praktycznych informacjach, dzięki którym debiut na GPW będzie łatwiejszy. Zwracają też uwagę na tak ważne aspekty jak corporate governance, czyli zasady dobrych praktyk, które określają jako savoir-vivre dla spółek publicznych. GPW zainicjowała stworzenie „Kodeksu Dobrych Praktyk” określanego również jako „Zasady Corporate Governance” w 2002 r., ale aktualizuje go ze względu na zmieniające się potrzeby spółek i zmiany w otoczeniu rynku kapitałowego. Obecna wersja obowiązuje od 2016 r. i ujęta jest w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Stosowanie zasad dobrych praktyk nie jest dla spółek obowiązkowe, ale z doświadczeń autorów przewodnika wynika, że inwestorzy oceniają spółki, które się do nich stosują, jako mniej ryzykowne, bardziej wiarygodne, a to wiąże się również z lepszą wyceną rynkową akcji. W publikacji szczegółowo omówiony jest też proces premarketingu i marketingu oraz subskrypcji, od którego zależy powodzenie całej oferty. Autorzy podręcznika zwracają uwagę, że działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej zdeterminowane są przez wybór inwestorów, do których zostanie ona skierowana. Spotkania w ramach roadshow organizowane są bowiem równocześnie z procesem budowy księgi popytu, a ich celem jest przedstawienie inwestorom zarządu spółki, wizji rozwoju firmy oraz przekonanie do uczestnictwa w ofercie. Dobrze przedstawiony model biznesowy spółki oraz jej perspektywy rozwoju mają ogromne znaczenie przy sprzedaży akcji. Całość przewodnika jest uzupełniona o definicje i sformułowania branżowe.

MAPA DROGOWA: Dużą pomocą dla spółek, zarówno mniejszych, jak i większych, jest przewodnik dla emitentów giełdowych „Droga po kapitał”, który właśnie się ukazał.

Droga na GPW — warunki dopuszczenia

  • Na Rynek Główny

kapitalizacja spółki — co najmniej 60 mln zł, dla spółek przechodzących z rynku NewConnect minimum 48 mln zł zatwierdzony prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne publikacja zbadanych sprawozdań finansowych z ostatnich trzech lat obrotowych przynajmniej 15 proc. akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie w rękach drobnych akcjonariuszy (na rynek podstawowy 25 proc.) współpraca z biurem maklerskim, doradcą prawnym, biegłym rewidentem, ewentualnie innymi doradcami, np. PR

  • Na Rynek NewConnect

minimalna wartość kapitału własnego emitenta 0,5 mln zł odpowiedni dokument dopuszczeniowy (najczęściej dokument informacyjny) przedstawienie w dokumencie informacyjnym zbadanego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy minimum 15 proc. akcji w posiadaniu co najmniej 10 akcjonariuszy, z których każdy ma nie więcej niż 5 proc. ogólnej liczby głosów obowiązkowa współpraca z autoryzowanym doradcą i animatorem rynku wartość nominalna akcji minimum 0,10 zł

  • Na Catalyst

publiczny dokument informacyjny (prospekt) zatwierdzony przez KNF (na rynek regulowany) lub dokument informacyjny (na ASO) minimalna wielkość emisji 1 mln zł

Etapy przeprowadzania pierwszej oferty publicznej

Faza przygotowawcza około 3-5 miesięcy
Edukacja inwestorów 2 tygodnie
Zatwierdzenie i publikacja prospektu około 2 miesiące od złożenia do KNF
Roadshow oraz book building 2 tygodnie
Subskrypcja przez inwestorów indywidualnych i alokacja 1-2 tygodnie
Debiut na GPW 1-2 tygodnie od dnia przydziału

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera GPW

Polecane